Pszichológia 22. (2002)

2002 / 1. szám

A 2002 (22) ÉVFOLYAM TARTALMA TANULMÁNYOK TANULMÁNYOK Bernáth Máté: Sztereotip frázisok a grammatikus beszédben 3. 341 -350 Borgos Anna, Kende Anna, Csabai Márta, Erős Ferenc, Szili Katalin: Testbe ágyazott ideálok. Diskurzusok az ideális, a természetes, a mesterséges és az elutasított testről 4. 407-436 Csépe Valéria: A nyelvpatológia pszichológiai és nyelvészeti kérdései. Úton a konszenzus felé? 3.223-238. Csépe Valéria, Gyurkócza Enikő, Szűcs Dénes és Lukács Ágnes: A beszédhangok reprezentációjának fejlődése és fejlesztése 1.3­ 22 Csépe Valéria, Osmanné Sági Judit, Szűcs Dénes: A beszédhang-feldolgozás fejlődési és szerzett zavarai 3. 289-302 Dali Andrea: Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó­otthon összeillés empirikus vizsgálata II. A kutatás 2.183-219 Gósy Mária: A diszfázia beszédpercepciós tipológiája 3. 277-288 Halász László: A freudi és az irodalmi szövegfeldolgozás összehasonlító pszichológiai vizsgálata - Második közlemény 1.23-55 Horváth Andrea: A társas orientációk alakulása felnőttkorban és nemi különbségeik 2.163-182 Ivaskó Lívia: Pragmatikai deficitekről kognitív megközelítésben 3.351 -360 Kő Natasa: Hogyan méri az Einstellung feladat a gondolkodás rugalmatlanságát? 4.363-385

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék