Renaissance, 1910 (1. évfolyam, 9-16. szám)

1910-09-10 / 9. szám

RENAISSANCE Politikai, társadalmi, művészeti és közgazdasági folyóirat. Szerkesztik: RÉVÉSZ BÉLA és ZIGÁNY ÁRPÁD. Megjelenik minden hó íO-én és 25-én. Előfizetési ára: Egész évre 20 K, félévre 10 K. EGYES SZÁM ÁRA í K. Szerkesztőség: V VII., Damjaních-utca Í2. Telefon: Í03-Í0 Ukowv-É ) 'vT TÁRA V Kiadóhivatal: V., Lipót-körút í. szám. , Telefon: 44—32 A 9. SZÁM TARTALMA: DIPLOMATA: Erősdy az országos politikában..................... í BÍRÓ LAJOS: A gyökerek (drámavázlat, I.) ..................... 6 ERDŐS RENÉE: A Sybíllák könyvéből (versek) ... ... ... 20 RÉVÉSZ BÉLA: Régi novellák, III. (Az Isten árnyékában) 22 GYÖRGY OSZKÁR: Versek ............................................ ... 32 LENGYEL ERNŐ, dr.: A vidéki sajtó szociológiájához, I. 33 SZEBENYEI JÓZSEF: A drót lelke (vers) ........................... 41 ASZLÁNYI DEZSŐ: A norma-ember, 1.............................. 42 BALÁZS BÉLA: Versek............................................................... 45 ERDÉLYI VIKTOR: Revue („Unokabátyám, az állam­titkár«) ..................................................................... 47 ELEK ALFRÉD: Versek............................................................... 58 NAGY LAJOS : Hónapos szobában (novella)........................... 59 LÁNG JENŐ: Versek ............................................................... 71 KRITIKA ...............................................................................73—95 Pro domo (PÓK ÖDÖN, 73); — Históriai emlék­napok (POGÁNY JÓZSEF, 75); — Karl Stíeler: Ein Winter-Idyll (FORBÁTH SÁNDOR, 79); — Brandes György: Disraeli (ÚJHELYI NÁNDOR, 81); — Wede­kind, a színész és az író (RELLE PÁL, 85); — Herman Bang: Zusammenbruch (GÁBOR RÓBERT, 91); — Kolozsvár uj városháza (KÜRTHY GYÖRGY, 93). KÖZGAZDASÁG ............................................................. 95—104 A magyar kapu (FODOR OSZKÁR, 95); — Pesti karríérek, II. Elek Pál (N, 100). A címlapot rajzolta Mihály Rezső.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék