Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények 5. (1868)

Egyveleg - A lipótmezei országos tébolyda betegei

292 EGYVELEG. A lipótmezei országos tébolydában — megnyitásától fogva 18)9. márcz 31-ig ápolás alatt volt elmebetegeknek kimutatása. férfi no összesen 1809. marczius 31-ig felvétetett. . . 83 85 1C8 Ezekből az intézetet elhagyta: Gyógyultan......................................................3 1 4 Javulva.............................................................2 — 2 Gyógyulatlanul ......1 — 1 Meghalt . . ......3 9 összesen .. 12 4 16 Marad folyó évi marczius hó végén az intézetben.................................. 71 81 152 Az előfordult eline к ó г о к fajai: Dühöngés heveny........................... il 4 15 „ idült................................g 9 15 Őrjöngés..............................................8 12 20 Bú-kor heveny..........................7 8 15 „ idült......................................... 11 19 21 Tébolyodottság................................11 It 25 Veleszületett butaság ....1 — 1 Fejlődött „........................... 22 27 49 Általános terjedő fürdéssel páros6 1 7 - összesen .. 83 85 168 Ezen elmebetegek kór faj ai c s a 11 a kozva voltak: a) Nehézkórral : Dühöngés.......................................3 4 7 Butaság....................................... «> 4 6 b) Nagyobb fokú érzék-csalódással : Őrjöngés....................................... 2 2 4 Búkor..............................................4 3 7 Butaság....................................... 1— 1 Állapotra Nőtlen vagy hajadon .... g z V e : 52 42 94 Házas ...............................................27 31 58 Özvegy .............................................. 4 12 16 összesen .83 85 168 Szülőföldre Magyarországi................................. nézve: 79 79 158 Eelsö austriai és stíriai .... 2 — 2 Gáosországi.......................................1 ■) 3 Morvaországi ..........................— 1 1 Bajorországi ................................— 1 1 Bizonytalan . ..........................1 2 3 összesen .83 85 168

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék