Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények 5. (1868)

Egyveleg - A lipótmezei országos tébolyda betegei

292 EGYVELEG. A lipótmezei országos tébolydában — megnyitásától fogva 1809. márcz 31-ig ápolás alatt volt elmebetegeknek kimutatása. férfi nő összesen 1809. márczius 31-ig felvétetett. . . 83 85 108 Ezekből az intézetet elhagyta: Gyógyultan......................................................3 1 4 Javulva.............................................................2 — 2 Gyógyulatlanul ......1 — 1 Meghalt . . ......3 összesen . . 124 16 Marad folyó évi márczius hó végén az intézetben................................. . 71 81 152 Az előfordult elv­e­k a г a­lfajai: Dühöngés heveny.......................... . 114 15 „ idült................................g 9 15 Őrjöngés..............................................8 12 20 Bo­kor heveny..........................7 8 15 „ idült........................................ . 11 19 21 Tébolyodottság................................ 11 11 25 Veleszületett butaság ....1­­­1 Fejlődött ........................... . 22 27 49 Általános terjedő fürdéssel páros6 1­7 - összesen . . 83 85 168 Ezen elmebetegek kór faj­ai c­s­a 1l­akozva voltak: a) Nehéz kórral : Dühöngés.......................................3 4 7 Butaság....................................... .2 4 6 b) Nagyobb fokú érzék-csalódással : Őrjöngés.......................................2 2 4 Bokor..............................................4 3­7 Butaság.......................................1 — Állapotra Nőtlen vagy hajadon .... g­z­V­e : 52 42 94 Házas ............................................... 27 31 58 Özvegy ..............................................4 12 összesen : 83 85 168 Szülőföldre Magyarországi................................. nézve: 79 79 158 Belső austriai és szíriai ....2 — 2 Gáosországi.......................................1 ■­ 3 Morvaországi ..........................— 1 1 Bajorországi ................................1 1 1 Bizonytalan . ..........................1 2 3 összesen . 83 85 168 9 1 16

Next