Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 7. (1906)

1906 / 1. szám

URANIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET» KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY —_-----—TARTALOM: -—----------—------­ Lénárd Fülöp. Klupathy Jenő. — Macchiavelli kisebb politikai iratai. Rácz D. Endre. — Meleg földövi miveit növények. Sajó Károly. — Lucza-nap. Gönczi Ferencz. — Süveges golyók. Z. B. — Arany verse az ó-toronyról. Dr. Pekár Károly. — Széchenyi a pálinkáról. Dr. Visnya Aladár. — Csiu-dsicsu. M. F. — A kísérleti psychologiáról. Dr. Dienes Pál. — Az ó-japán bányászat és kohászat. —ogy. — Új radioactiv anyag: a radiothorium. Dr. Zemplén Győző. — Fából készített alkohol. —ogy. — A helium folyósításának kérdése. V. A. — A nagyhatalmak hadihajói. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle. — Mellékelve az 1905-ik évi tartalomjegyzék. Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié­v korona.) A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik. BUDAPEST, 1906. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1906. JANUÁR ---------­ MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. A SZERKESZTŐSÉG: VII., IZSÓ­ UTCZA 4. SZ. HOVA A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék