Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 10. (1909)

304254 MA­G­Y. AR A D­­E M IA! KÖNYVTÁRA | TARTALOMJEGYZÉK. I. Önálló czikkek. a) A természettan, mennyiségtan és vegytan köréből. Lap A természetphilosophia problémái. Mikola Sándor 14 Az egységes physikai világnézetről. Planck Miksa után ford. Somogyi Antal.........................................102 A modern természetphilosophia képviselői. — Ké­pekkel. — Mikola Sándor........................................212 A physika fejlődése napjainkban. Thomson után Kelemen Ignácz........................................................440 A drótnélküli telegraphia újabb haladásáról. — Képekkel. — Selényi Pál...............................487 b) A csillagászat és meteorologia köréből. Az üstökösök életéről. — Képekkel. — Tass Antal 359 c) A természetrajz és élettan köréből. Öregség és halál. Dr. Apáthy István ....­­ Charles Róbert Darwin. — Képpel. — Dr. Fodor Henrik............................................................... 49 A víz szerepe a növények gazdaságában. — Áb­rákkal. — Dr. Rapaics Pay­mund.................76 A cukturnyulakról. — Képekkel. — Szittyay Géza 167 A lazacz. — Képekkel. — Sajó Károly .... 225 Az állatok télen. Coupin nyomán Szetimrey Árpád 238 Meleg földövi mívelt növények. — Képekkel. — Sajó Károly ..................................................................259 A pókok világából. — Képekkel. — Papp Dezső 290 A tizenhét éves kabócza. — Képekkel. — Sajó Károly 319 A ló mint ballettánczos. — Képekkel. — S. A. . 334 A talaj meg a vegetatio. Dr. Rapaics Raymund 396 A természet komédiásai..— Képekkel. — Coupin nyomán Szentimrey Árpád...........................410 A stellingeni állatparadicsom. — Képekkel — Seidl Sándor..........................................................451 A ló érzékszervei. Dr. Máday István .... 458 Mikor az állatok, vadásznak. — Képekkel. — Szentimrey Árpád...........................................470 A fehér rhinoceros. — Képekkel. — Szentimrey Árpád....................................................................516 d) Az orvosi tudományok köréből. A szénaláz. Sajó Károly......................................26 Egészséges és egészségtelen életmód­­. II. Sajó Károly.............................................................118. 156 Gyógyitható-e a rák? — Ábrákkal. — Dr. Diós­szilágyi Sámuel................................................176 A bebalzsamozás technikája Makói ..................184 A világtalanok világában. Dr. Diósszilágyi S. . 427 Lap .) A földrajz és földtan köréből. A legutóbbi földrengések okairól. — Képekkel. — Messerschmiedt nyomán ford. S. A................... 68 Stein Aurél. — Képekkel. — Halász Gyula . . 206 A messinai földrengés és az olasz földrengési szolgálat. — Képekkel. — Dr. Pécsi Albert . 313 A sarkvidéki kutatásokról. — Képekkel. — Halász Gyula.....................................................................341 f) A technika, ipar és iparművészet köréből. A napsugár, mint mozgató erő. — Schuman új nap­gépe. — Képpel.-------a .4......................................82 Elektromos vasgyártás. — Képekkel.-------ya . . 84 A hármas­ színrendszerű képnyomás. — Képekkel. — Zsámboki Gyula...........................................128 A vízen sikló csónakok. — Képekkel. — Dr. Visnya Aladár....................................................................302 A géppuska-rendszerek és harczi értékük. — Ké­pekkel. — Hegedűs Árpád .... . . 326 A madártávlatból való photographálásról. — Ké­pekkel. — S. A.......................................................371 Az üveggyártás történetéből. —Képekkel. — H. Á. 418 A berlini jégpalota. — Képekkel.-------ga . . . 425 A csont felhasználása a vegyiparban. Gy. Gy.. . 430 Csipkékről és hímes varrásokról. — Képekkel — Tóthváradi Kornis Elemér...................................513 g) A művészetek köréből. Rembrandt rézkarczairól. — Képekkel. — Erdey Aladár.......................... 64 Lendvay Márton szobra. — Képpel. — Myskovszky Ernő..................................................................................134 Raffael művészete. — Képekkel. — Dr. Szentpétery Imre..................................................................................268 Barokk­ szobrok a központi városházán. — Képpel. — Myskovszky Ernő..............................................318 h) A bölcsészet, irodalomtörténet, nyelvészet és széptan köréből. A modern irodalom aesthetikájának fejlődése. I. II. Péterfi Tibor.........................................................8, 51 Hegymászás. — Párbeszéd. — Dr. Fitos Vilmos 97 A természet-cultus a franczia irodalomban. Dr. Elek Oszkár ... 113 Néhány szó a hangulatról a művészetben. Tar Lajos 124

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék