Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 14. (1913)

1913 / 1. szám

URÁNIA, NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓ­IRA AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“ KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK ---------------------------TARTALOM: --------------------------— Culturális érdekeink a Keleten. Atlasz Márton. 1. 1. — A fiatal Taine. (Első közle­mény). Dr. Nagy József. 4. 1. — Munkács. (Képekkel.) Báró Nyáry Albert. 8. 1. — Jegyzetek a Tart pour l’art-ról. Dr. Kovács Dezső. 12. 1. — Az etruszk kérdés. Dr. Trócsányi Zoltán. 13. 1. — Apoikis. Kupcsay Felicián. 15. 1. — A Föld belsejéről és a földrengési hullámok terjedéséről. (Képekkel.) Szabó Gábor. 20. 1. — Községek villamosvilágításáról. Medvey Lajos. 27. 1. — A vadontermő és az ültetvénykaucsukról. (Képekkel.) Balog Imre. 31.1. — Krónika. (Uránia-Színház. Sz. Gy. és—Gy. 35.1. — Eötvös Lóránt báró geophysikai kutatásai Kecskemét vidékén. 36. 1. — Tátott pártás virágú gyuj­­továny­ fa. (Képpel.) Fehér Jenő. 36.1. — Tudományos és technikai újdonságok. (Képekkel.) 37. 1. — Könyvszemle. (Nógrády L.: A gyermek és a játék. Dr. Zilahi László. 39. 1. — A Franklin Kézi Lexikona. 40. 1 — Két új Ibsen-fordítás. —Ig. 41. 1. — Gárdonyi Géza: Messze van odáig. —ly. 41. 1. — Athenaeum-könyvtár. —ly. 41. 1. — Amerika koronázatlan királyai. Z. L. 42. 1. — Sárói Szabó Lajos: Honvédelem. Z. L. 42. 1. — Walther: A föld és az élet története. Lósy József. 42.1. — Beküldött könyvek. 43. 1.) — Különféle. (Kossuth és Görgey. Legifj. Szász Károly. 43.1. — Csillagászati krónika. (A Nap rotatiójáról. 46. 1. — A csillagos ég 1913 január havában. (Képekkel.) Tass Antal. 47­­.) Kimutatás a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról. 48. 1. Egyes szám­ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.) A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik BUDAPEST, 1913. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. legifj. SZÁSZ KÁROLY XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1913. JANUÁRIUS (£)~£) ~£)‚£)‚£) ‚S)(á·1S)O·) ~£)~£)‚£)‚­£) ~£)‚£·‚£)‚£‚ MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. ÉS MIKOLA SÁNDOR SZERKESZTŐSÉG, VII. IZSÓ­ UTCZA 4. SZ. A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR CZÍMÉRE (VII. KER., VÁROSLIGETI FASOR 19), EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE (IV. KER., MOLNÁR­ UTCA 13.) KÜLDENDŐK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék