Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 19. (1918)

­. 14.. URANIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG» KÖZLÖNYE A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE MOLNÁR VIKTOR , FELELŐS SZERKESZTŐK: SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR XIX. ÉVFOLYAM —1918 BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék