MTS Értesítő, 1967 (5. évfolyam, 1-12. szám)

AZ MTS ÉRTESÍTŐ 1967. ÉVI TÁRGYMUTATÓJA S7"Tíiéh~‘ rész Oldal Kitüntetés: ..........................................................................................v. 134, 218, 234, 254, 262, 282 Felmentés-megválasztás:.................................................................................................................. 2,170 MTS határozatok A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Tanácsának 1/1967. (MTS. É. 1.) Orsz. Tan. számú határozata a sportolók egységes minősítési és nyilvántartási szabályzatáról..................... 2 Melléklet: a Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Tanácsa 1/1967. (MTS. É. 1.) Orsz. Tan. számú határozatához. A sportolók egységes minősítése és nyilvántartása szabályzata........ 3 Magyar Testnevelési és Sportszövetség Ügyvezető Elnökségének 1/1967. (MTS. É. 1.) Ügyv. Ein. számú határozata az egységes rendszerben történő utánpótlás-név elés 1967. évi feladatairól . 10 Magyar Testnevelési és Sportszövetség Ügy vezető Elnökségének 2/1967. MTS. É. 1. Ügyv. Ein. számú határozata a saját gépkocsinak hivatalos utak során történő használatáról szóló 3/1965. (VIII. 28.) Mü. M. számú rendeletnek az MTS szervezetében való végrehajtásáról................... 12 . Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnökségének 3/1967. (MTS. É. 2.) Orsz. Ein. számú határozata az 1967. évi országos hazai sportnaptár jóváhagyásáról................................ 18 felléklet: a Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnökségének 3/1967. MTS. É. 2.) Orsz. Ein. számú határozatához. Az 1967. évi országos hgzai sportnaptár................................ 18 Magyar Testnevelési és Sportszövetség Ügyvezető Elnökségének 4/1967. (MTS. É. 3 — 4.) Ügyv. Ein. számú határozata a sportiskolák átszervezéséről...................................................... 134 Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnökségének 5/1967. (MTS. É. 3 — 4.) Orsz. Ein. számú határozata a Sportszerűségi díj alapításáról........................................................... 136 V Magyar Testnevelési és Sportszövetség Ügyvezető Elnökségének 6/1967. (MTS. É. 3 — 4.) Ügyv. Ein. számú határozata a mesteredzői címek adományozásáról........................................ 137 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnökségének 7/1967. (MTS. É. 5.) Orsz. Ein. számú határozata a sportiskolák sportolóinak versenyeken, bajnokságokon való részvételéről .... 170 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnökségének 8/1967. (MTS. É. 6.) Orsz. Ein. számú határozata a költségvetési előirányzat-átcsoportosítási jogkör szabályozásáról szóló 10/1966. (MTS. É. 9.) Orsz. Ein. számú határozat módosításáról.............................................. 194 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnökségének 9/1967. (MTS. É. 7.) Orsz. Ein. számú határozata a testnevelési és sportmozgalom szakkáderképzési rendszeréről............... 218 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Ügyvezető Elnökségének 10/1967. (MTS. É. 8.) Ügyv. Ein. számú határozata az előadásos propaganda 1967/68. évi feladatairól................................ 234 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Ügyvezető Elnökségének 11/1967. (MTS. É. 9.) Ügyv. Ein. számú határozata a labdarúgó játékosok igazolásának az új sportegyesületi tagsági könyvbe történő bevezetésére megállapított határidő módosításáról...............-........................................ 246 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Ügyvezető Elnökségének 12/1967. (MTS. E. 9.) Ügyv. Ein. számú határozata a nemzetközi sporteseményekre utazó küldöttségek létszámának megállapí­tásáról szóló 3/1966. (MTS. É. 5.) Ügyv. Ein. számú határozat módosításáról........................... 246 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnökségének 13/1967. (MTS. É. 10.) Orsz. Ein. számú határozata a Testnevelési és Sportmúzeum létesítéséről............................................ 254 V Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Elnökségének 14/1967. (MTS. E. 11.) Orsz. Ein. számú határozata a III. Országos Sportnapok megrendezésének egyes kérdéseiről............. 263 Magyar Testnevelési és Sportszövetség Ügyvezető Elnökségének 15/1967. (MTS. É. 11.) Ügyv. Ein. számú határozata a testnevelési és sport szervek rendezvény jeggyel való ellátásának és a ren­dezvényjegyek nyilvántartásának szabályozásáról ....................................................................... 264 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség II. Kongresszusának határozata.................................. 289 A Magyar Testnevelési és Sportszövetség alapszabálya............................................................... 295 Sportegyesületi Mintaalapszabály.................................................................................................. 298

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék