MTST Közlöny, 1960 (4. évfolyam, 1-13. szám)

1960-01-20 / 1. szám

»uv ■ •'*" • * ■ —/ 'f" L jj ” r 7 / IV. ÉVFOYAM, 1. SZÄM BUDAPEST, 1960. JANUAR 20 MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS HIVATALOS KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK Oldal Személyi rész Kitüntetések ............................................ 2 Felmentések — Kinevezések ................. 2 MTST határozatok A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 22—8 1959. (IX. 24.) MTST számú határozata a sportegye­sületek, sportklubok, sportkörök szám­vitelének szabályozásáról ................. 3 Melléklet a Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 22—8 1959. (IX. 24.) MTST számú határoza­tához. Sportegyesületi Számlakeret . . 4 A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 23—2/1959. (X. 8.) MTST számú határozata a Magyar Testnevelési és Sport Tanács Ügy­rendjének Természetbarát Bizottság felállításával történő kiegészítéséről 6 Melléklet a Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 23—2 1959. (X. 8.) MTST számú határoza­tához. Természetbaráti Bizottság Ügy­rendje ................................................... 6 Oldal A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 28—7 1959. (XII. 10.) MTST számú határozata az edzők képzése és továbbképzése tárgyában kiadott 5—4/1959. (III. 12.) MTST számú határozat módosításáról .... 7 A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 29—3 1959. (XII. 16.) MTST számú határozata a sportiskolák szervezéséről és pénzügyi gazdálko­dásáról ............................................... 7 Melléklet a Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 29—3/ 1959. (XII. 16.) MTST számú határoza­tához. Sportiskolák szervezeti és mű­ködési szabályzata ............................. 8 Hivatalos közlemények Sportszövetségek működési szabályzatá­nak jóváhagyásáról ............................. 11 Testnevelési Tudományos Tanács fel­hívása ................................................... 11 Testnevelési Főiskola pályázati felhívása 11 Pályázati felhívás ......................... . 12 Ára: 2,— Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék