MTST Közlöny, 1962 (6. évfolyam, 1-13. szám)

1962-01-20 / 1. szám

VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÄ MAGYAR TESTNEVfcu. ^ttdAPEST, 1962. JANUAR 20. TARTALOMJEGYZÉK Oldal Személyi rész Kitüntetések ................................................ 2 Felmentések — kinevezések ................... 3 MTST határozatok A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 1/1962. (I. 20.) MTST számú határozata az 1962. évi országos hazai versenynaptár jóváhagyásáról . . 3 Melléklet a Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 1 1962. (I. 20.) MTST számú határozatához. 1962. évi országos hazai versenynaptár................. 4 A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 2 1962. (I. 20.) MTST számú határozata a sportszervezetek sportfilmgyártásáról, a sportfilmek cse­réjéről és azok forgalombáhozataláról 35 , A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnökségének 3 1962. (I. 20.) MTST számú határozat a Kilián Testnevelési Mozgalom Szdbályzatának módosítá­sáról .................................................................. 37 Oldal Hivatalos közlemények Felhívás a termelőszövetkezetek sport­munkájának segítésére .........t.............. 37 Felhívás a sportegyesületi közgyűlések megtartására .................................................. 38 Sportegyesületek alapszabályainak jóvá­hagyásáról és működésűknek engedé­lyezéséről ....................................................... 38 Iskolai sportkör működésének engedélye­zése .................................................................... 39 Sportegyesületek átalakulása, névválto­zása .................................................................... 39 Természetbarát egyesület alapszabályá­nak jóváhagyásáról és működésének en­gedélyezéséről ............................................... 40 A Magyar Testnevelési Főiskola pályá­zati felhívása a torna tanszéken egy adjunktusi állásra, valamint az atlétikai tanszéken egy adjunktusi állásra .... 40 A Magyar Testnevelési Főiskola pályá­zati felhívása a sportjáték tanszéken egy tanársegédi állásra.............................. 40 / Ara: 2,— forint

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék