MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 31. ÉVFOLYAM (1982)

1982 / 2. sz. - TANULMÁNYOK - GERLE JÁNOS: Az egykori lipótvárosi kaszinó nyári épülete : Vágó József műve

4. A kert felőli fedett terasz belülről igazodik. A Lipótvárosi Kaszinó nyári helyiségének hom­lokzattervén eltűnnek az eddig díszítésül is használt kő­csavarok, és a homlokzatot teljesen átható geometrikus rend sokkal nagyvonalúbban tartalmazza a kőosztás dekoratív felhasználásának lehetőségét (i. kép). Sajnos a végleges megoldás a tervhez képest vesztett értékei­ből (2. kép). A nemzeti hagyományokon alapuló díszítő motívu­mok Vágónál a stilizálás fokozatain át a tiszta geometriai elemekig jutottak el. Helyenként, főleg a berendezések­nél és hangulatteremtő elemeknél, mint például az üveg­ablakok, jól láthatók a madaras, indás, életfás, tulipános díszítések (8. kép). Általánosabban azonban a geometri­kus tartalom kibontása a dekorációban, illetve a dekorá­ció megjelenése a geometriai alapkoncepció által meg­határozott helyeken, például a négyzetformákba illesztés a tapéta díszítésénél, a bejárat feletti — egyébként ka­zettás mennyezetet idéző — festésnél, vagy a társalgó­fülke feletti mennyezet mintájánál (3., 7., 8. kép). A négyzetháló szigorít szerkezeti és dekorációs alkal­mazása helyenként még a mai építészet egyes jelenségei­vel rokon megoldásokat is nyújt, ilyen például az utcai homlokzat tengelyében kialakított fülke a kert szintjén, ami egy mai japán villa része is lehetne (2. kép). A szecesszión túlmutató „dekorativitás" Vágónál a leghaladóbb kortárs európai építészek munkáihoz nyú­lik vissza. A terasz feletti mennyezet kialakitása például Adolf Loos 1907-es bécsi Kártner bárjának sajátos szer­kezeti ornamentikáját idézi, az épületkontúrok orna­mentális csíkkal történő hangsúlyozása (ami az elpusz­tult várbeli Grünwald-villánál jelent meg a legtisztább formában) ; a külsőnek és a belsőnek a dekoráció által köz­vetitett geometriai rend révén adódó egységessége Vágó munkáját Josef Hoffmann brüsszeli Stocklet palotájával (1905) rokonítják (1., 3., 7. kép). 5. Az előcsarnok i* 71

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék