Magyar Állatorvosok Lapja, 2015 (137. évfolyam, 1-12. szám)

2015 / 1. szám - Orbán Éva: Dr. Rónai Mihály

2­ 137. 1­64. 2015/1 VOL. 137. NO 1. - BUDAPEST, JANUARY 2015 1945. január 10-én, a védett házakból és más menedékhelyekről összeszedett közel ötszáz zsidót, összevert férfiakat és rettegő asszonyokat, gyerekeket hajtottak a nyilasok a körúttól a Duna felé. A Liszt Ferenc téren, ahol már a korábbi bombázások áldozatait is elföldelték, valamennyiüket agyonlőtték, közöttük dr. Rónai Mihály állatorvost, feleségét, dr. Hauser Emma nőgyógyászt, jogász fiukat és apóstársát, Gábor Ignácot. A sebtiben elásott holtaknak még a nevét sem jegyezték fel. Néhány hét múlva a romokban álló, éhező Budapesten véget ért a háború. Rónai Mihály 1879. november 18-án született. A gimnázium hato­dik osztálya után beiratkozott az akkor még érettségit nem követelő M. kir. Állatorvosi Akadémiára, ahol 1901-ben szerzett diplomát. Breuer Albert felügyelete alatt a székesfővárosi vágóhídon kezdte meg munkáját, és közel 40 évi szolgálat után innét ment nyugdíjba. Az állatorvoslás mellett az irodalom ragadta magával. 1903-ban elbeszéléskötete jelent meg Beethoven kesergő és egyebek cím­mel. A sikeres novellák belépőjegy­ként szolgáltak olyan lapokhoz, amelyekben Ady, Kaffka, Ambrus, Gárdonyi is publikált. Egy jó évtizeddel később Rónai elvesztette hallását, és ekkor úgy döntött, hogy felhagy az írással, és a tudománynak szenteli életét. A vágóhídra úgy tekintett, mint egy hatalmas boncteremre és laboratóriumra, ahol tág tere nyílt a bakteriológiai, parazitológiai és patológiai megfigyeléseknek és vizsgálatoknak. 1905-ben a vezetésével létesült a lóvágóhíd, és ugyanebben az évben indult szerkesztésében a Vágóhídi Szemle című havi lap is. Két kiadásban jelentette meg a Húsvizsgálók könyvét. Az állatorvosi közügyek és az állatorvosképzés reformja iránti érdeklődése a Tanácsköz­társaság idején mutatkozott meg még markánsabban, amikor az állatorvosi szakszervezet szakértőjeként készített előterjesztéseket és társszerkesztője volt az Állatorvosi Közügynek. Tudományos munkásságának csúcsát Constitutio melanatica: a színehagyó szürke lovak pigmentatiós jelenségei és analógiái az állati és emberi pathologiában című dolgozata jelentette, amelynek tudományos értékét, újszerűségét Jármai Károly is elismerte, s amellyel az állatorvos-doktori címet is kiérdemelte. A kép dr. Rónai MIHÁLYnak Cser Károly által készített szobrát ábrázolja, háttérben a lóvágóhídon Rónai által létrehozott múze­ummal, a mai Húsipari Múzeum elődjével, amely 1944-ben bom­batámadás következtében megsemmisült. Orbán Éva FŐSZERKESZTŐ / EDITOR­ IN-CHIEF Dr. BALKA Gyula SZERKESZTŐBIZOTTSÁG / EDITORIAL BOARD Dr. Abonyi Tamás Dr. Balka Gyula (elnök), Dr. Bíró Ferenc Dr. Búza László, Dr. Dunay Miklós Dr. Farkas Róbert, Dr. Fekete Sándor Dr. Fodor László, Dr. Gál János Dr. Gálfi Péter, Dr. Gönci Gábor Dr. Jakab Csaba, Dr. Jerzsele Ákos Dr. Laczay Péter, Dr. Manczur Ferenc Dr. Molnár Viktor, Dr. Nagy Béla Dr. Nemes Imre, Dr. Németh Tibor Dr. Ozsvári László, Dr. Sályi Gábor Dr. Seregi János, Dr. Solti László Dr. Sótonyi Péter, Dr. Szieberth István Dr. Tóth Balázs, Dr. Tuboly Tamás Dr. Varga János, Dr. Vetési Ferenc Dr. Visnyei László, Dr. Vörös Károly OLVASÓSZERKESZTŐ Sík Júlia SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG / EDITORIAL OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) 34-13-023 (36-1) 47-84-100/8961, 8960, 8962 Telefax: (36-1) 34-13-023 Internet: http://www.univet.hu/mal E-mail: mal(3aork.szie.hu KIADÓ /PUBLISHER Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) 36-28-100 Telefax: (36-1) 36-28-104 Internet: www.agrarlapok.hu E-mail: infofoagrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI Dávid, a NAKVI főigazgatója HIRDETÉSEK FELVÉTELE Telefon: 06-20 996-9239, 06-13 628 114 Telefax: (36-1) 470-0410 E-mail: info­ aagrarlapok.hu Minden jog fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a Magyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb reklámkiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. LAPTERV made by zwoelf - www.zwoelf.hu NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS Dávid Ildikó NYOMÁS D-Plus Nyomda 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21. NAKVI Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet LAPTULAJDONOS KIADÓ FÖLDMŰVELÉSÜGYI Minisztérium DR. RÓNAI MIHÁLY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék