Magyar Almanak 1794-ik esztendőre (Bécs, 1794)

Magyar Országról - II. A' világi Rendekről

2­26 Nagy Mihály Túrótz Várna. Szmrecsányi Antal. Tábla Bírája. A­ Munkátsi kerületben. Balaskó Ferent­. A­ Nagy Várad­i kerületben. Hotta Antal a’ Nagy Váradi kir. Uradalomb. Porubszky Dániel, a’ Muttini kir. Uradalomb. Bosnyák Jósef az Aradi kir. Uradalomb. Juritzkay László, az Egyházi Fundusb. A­ Temesi kerületben. Csillagh Ferenc­. Makay Albert. Chapó János. Kálótzy János. A­ J­ácsi v. Zombori kerületben. Magyar Mihály, egyszersmind a’ Tiszamellyéki koronához tartozó uradalmaknak Fiskálisa.* Markovits Albert. A­ Győri kerületben. Ughy Ignátz. Simon János. Kamondy Márton. Lóhár Ferentz. Závody Mihály. Metséry János. Pozner Ferentz. A’ Pétsi kerületben. Blasovits András a’ Pétsváradi Uradalomb. Balovits Zsigmond, egyszersmind a’ Béllyei uradalomnak Fiskálissá. Forster Antal, a’ Szekszárdi, Földvári és Battaszéki Ura­dalmakban. Nagy István a­ Magótsi Uradalomb. Petrovich András Eszék városáb. A­ Holicsi és Sassini Császári Uradalmakban. Zsenger Egyed. Mária Kristina Austriai Fő­herc­eg Asszony Ura­­dalmaiban. A­­­­agy Óvári Uradalomb. Torkos Kristóf. A­ Rác­kevi Uradalomb. Lóry Jáno­s, A­ Béllyei Uradalomb. Balovics Zsigmondi.

Next