Magyar Almanak 1794-ik esztendőre (Bécs, 1794)

Magyar Országról - II. A' világi Rendekről

I. Palugyai Plathy László Al-Fiscális. Virágh Ferentz Földmérő. Lipszky Pál, Belső Orvos. Beer Fridrik Apotekárius. Seborvosok. Michalides Pál Rendes Seborvos. Müller Móritz. Dambetz Pál. Münich Ferentz. Karakas István. Czetze Ferentz, Commissarius és Várnagy. Járásbeli Seborvosok. JSyitra Vdrin.i Fö Ispán. Ghymesi Gróf Forgách Miklós, Cs. K. Komornyik, lásd. 203 lap. Al-Ispánok. Bacskádi Bacskády Jósef, első Al-Ispán. Petőfalvi Uzovich Ferenc­, 2ik Al-Ispán. Jegyzők. Fabricius Ignác­ Fö Jegyző. Kiss-Aponyi Bartakovics László , 2ik Fö Jegyző. Dezéri Rudnyánszky Pál első Al-Jegyzö. Köröskényi Thurótzy Jósef, Kik Al-Jegyzö. Szenti­váni Szenti­vány­i Mihály Registrator. Szlavnitzai Sándor Miklós Közönséges Adószedő. Bossáni Bossányi Inme Fecad­or. Járásbeli Tisztek. 1. gT J Nyitrai Járásban. Kiss-Aponyi Bartakovics Ferenc­ "J­­,Of­aford­/1. Új­váry Ferenc­ | Disznósi Horváthy Károly Al-Szolgabiró. *71

Next