Magyar Almanak 1794-ik esztendőre (Bécs, 1794)

Magyar Országról - II. A' világi Rendekről

2*5 fT Kir. Ügyeket folytató Hivatal. (Causarurn Regaliurn Directoratus Officium.) Kir. Ügyeknek Igazgatója. Nyéki Németh János lásd 220 lap. Al- Igazgat­ója. Kiss Mihály , a’ Magy. Kir. Koronának Fiscaliss*. Királyi Fiscusok. Lehótzky Lehótzky György. Rátonyi és Adorjányi Rátonyi Gábor. Kapos-Mérei Mérey Lajos. Leszkay Ferentz. Németh János. Ambrósy Gábor. Kochanovszky Miklós. Expeditor Keösele Jósef. Registráns Kasztik Antal. Cameralis Fiskálisok. A’ Pesti kerületben Szent-Iványi Szentivány Jósef, az ó Budai, és Vissegrádi kir. koronához tartozó Ura­dalmaknak Fiskálisa. A' Diós Győri Kir. Uradalomb. Jobbaházi Döry Ferentz. Marsovszki Marsovszky Sándor. Szromor János. Erdélyi Tamás. Nagy Jósef. A’ Kassai kerületben. Batskádi Batskády János. Gergelyi Máté. Winkler Filep. Fisscher Illyés. Márkus György. Kul­in Jósef. Szerdahelyi László. Szilágyi János. Kossuth Jósef. A­ mosoni kerületben. Simonffy Jakab. Magyary Ignác­. Toronyossy Márton. Viktoris László. Ujváry János. A­ Beszterc­e-Bányai kerületben. De­triek Mihály. Székhelyi Majláth Ferenc­.­­

Next