Magyar Almanak 1794-ik esztendőre (Bécs, 1794)

Magyar Országról - II. A' világi Rendekről

3°S 6. AJ Sztropkoi Járásban. Kossuthi Kossuth László JFo Sz. Biró. Ippi Bideskúthy Vince 1 ^ ^ Szeghi Szeghy Károly J Jánosy Ferentz, Götze Ferentz, Lenk Imre Esküitek. Al-Adószedö az a­ ki a’ Hom­onnai Járásban. Cancellisták. Mauks Mihály első Al-ispán mellett. Vida István , Csernél Dániel a’ Jegyző Hivatalnál. Fodor György a’ Fö Adeszedők mellett. Csabai Dokus Zsigmond a’ Registraturánál. Weisz János Orvos Doctor. Seborvosok. Fábritzi Dávid a’ Hegyallyai Vékes Sámuel a' Bodroghközi Somogyi Simon az Újhelyi Neumayer Antal­­ a’ Sztropkói­­ ájában. Schirmer János Nepom. J Wittemberger Antal a' Göregényi Geötz Jósef a’ Ho­nonnai Blasko János Földmérő. Török Jósef Várnagy. Cserépy Ferentz Hajdúk Hadnaggyá. Jegyzés. Ezen T. Vármegyében semmi rendes Commis­­sariusok nintsenek, hanem az alkalmatosság és szük­­séghez képest vétettetnek fel, és napi fizetést vesznek. * * # Zólyom Várm. Fő Ispán. Galantai Gr. Eszterházy Kazemir, lásd 205 lap. Radváni Radvánszky György , udvari Familiáris első Al­ispán. Beniczki és Micsinyei Benyiczky Tamás második Al­ispán, Urbányi Dániel Fő­jegyző­.

Next