Magyar Almanak 1795-dik esztendőre (Bécs, 1795)

A' Magyar Országi Világi Tisztviselőkről

Delivák Márk, Syrmiumi, és Tartler János. Temess Várm.Tábla Bírája. Szentgáli Jósef, Cs. K. Ta*' Moor Jósef, R. Sz. B. Nemes. nátsos. Betsülletböl való Concipisták, A' dű­ágnási Rendből. L. B. Prényi Lázár, L. B. Lopresti János. A’ Nemesi Rendből való rendes Concipisták. Mánffy Jósef, Pindlmeyer Ferentz. Strobly Márton. Komori Bedekovich Tamás. Mraffkó György Sárközy Gábor. Paulovich János. Balásy Ágoston. Stipsits Ferentz. Kmosko Ferentz. Számvetö Műhely. Számvetö mester : Klaus Jósef. All Számvetö mester:Lentner Kajetán. Számvetö Tanácslók. (Rationum Consultores.) Rausch Antal. Schwester Flórián, egyfzers- Király Mihály, mind Registr. és Expeditor. Hekelmann Ferentz. Matheser György. Számvető Tim­átslónak segéfje: Schmidt Jósef. Számtartó Tisztek. Oratcsek András. Frölich György. Lelovits László. Pauler Antal. Derra János. Petrák Jósef. Meth Jósef. Pauler Ignác­. F­reudhoffer Antal. Leeber Ferdinánd Puchner Jósef. Asperger Flórián. Karg Kristóf. Csernák Jósef. Rausch Károly. Seiss János. Janacsy Jósef. Poltzer János. Filó Kresztely.___ Babits Ignác­. Miksch János. Pongrácz János. Csernyánszky Jósef*. Riemensperg Vitus. Plechner Ferentz. Neumayer Ignátz. Mayer Domonkos. Coliin Vencel. Frölich Jgnátz. Knipfer Sebestyén.

Next