Magyar Almanak 1795-dik esztendőre (Bécs, 1795)

A' Magyar Országi Világi Tisztviselőkről

Ingrossistdk. Lux Dávid. Verner Jósef. ViTinger Kriztóf. Duchek Antal. Effnerth István. Grobetty Mátyás. Schiffner Jósef. Torotzkay Károly. Bayer Ignátz. Drexler Ferentz. Buchhamer Leopold. Schvanke Sebestyrén> Leichner Antal. Duchek Lajos. Miles Jósef. Lefrántz Ferenc­. Gothárdy Osvát. Wurmberger Ignác­. Accessisták: Tomanotzy Tamás. Schneid András. Jaeger Ignác­. Locatelli Ferenc­. Rakoszlav Péter. Gráf Antal. Beischl János. A’ Kir. Kam. Leveles Táránál lévő Tisztek, I kormányozó: Tersztyánszky Dániel. Lásd \\\ lap. All- Arch­ivarius : Lendvay Márton Ignác­. Lajstrom-irók. Szászi Petric­evich János. Urbánovics György. Kocsó György. Vírták Ferenc­. Rendel Jósef. Kováchich Márton György. Indicánsok. Zajgár Antal. Torma Ignác­. Pohár György. Czigler Mihály. Baranthási Aba István. Kengyevzky János. Kancellária irók. Virágh Ignác­. Markulin Zsigmond. Accessisták. Mogyoróssy Ignác­. Lac­kóczy János. Körmendy Jósef: A’ Lajstromnál lévő tisztek. ( Officium Registraturae.) Registrator: Csorna Antal László. Lásd fe­lj­ebi/ a­ t­itok­­nokok közt 141 lap. All-Registrator: Kis-Jókai Takáts Ignác­. Adjunctusok: Szerdahelyi Ignác­, Bokros­ Jósef.

Next