Magyar Almanak 1795-dik esztendőre (Bécs, 1795)

A' Magyar Országi Világi Tisztviselőkről

Registralok. Lehenkoltz János. Tergovchic­x Ferenc­. Kancellária írók. Bent­ur Pál. Perczel Jósef. Acces­sisták. Újgyörgyi Jósef. Nagy Josef. A­ Tanács Jegyző­könyvénél és Parancsolatok ki­adásánál lévő Tisztek.­­Officium Protoculli Consilii, et Exhibitor­um.) Protocollista : Nagy Eugén. A­ Jegyző­könyvnél levő Tisztek. Hlozik Antal. Wohlmann Ferenc­. Novák Ferenc­. Sághi Antal. A’ Leveleket ki készitő és ki­küldő Mű­hely. Ecopeditor: Damm Maximilian. Lásd a Titoknokok közt 142 lap. Segédje: Engelherdt Jósef. Kancellisták: Fratrics Jósef. Györffy Jósef. Ondrusch János. Csermák János. Vollkmann Mihály. Mogyorossy Antal. Accessisták. Schrökmeyer Ferentz. Ottilinger András. Vorreth Jósef. Peduzzy Ernest. Nagy Imre. Osvald István. Kuntzy Jósef. A’ közönséges Kam­arális Kalszának Gondviselői, (Generalis Cassae Cameralis Praefecturatus Officium.) Fő Gondviselő: Winckler Jósef. Kontras­: Schuster János. Substitutus : Bodó János. Kasznár-: Huebert Nobert. Liquidator : Schratzenthaller András. A' Kafszánál lévő Tisztek. (Cassae Officiates.) Róth Károly, Hasenbeck Jósef, Goger Gáspár. Klein János. Lingl Ferentz. Perger Jósef. Schwaertzl Jósef. Kansonet Eugen. Hollober Jósef. Korváth Jósef. Lakics Mihály. Götz Károly. Takács János. Atz Ignác­. Szalmáry Jósef.

Next