Magyar Almanak 1795-dik esztendőre (Bécs, 1795)

A' Magyar Országi Világi Tisztviselőkről

Hornberger János. Roy Tóbiás. Heinbucher Lénárt. Visc­án Ferenc­. Györffi Pál. Kramer Aloysius. Weiss Jósef. Herényi Antal. Frenreis Antal. Grentz Károly. Accessisták. Petz Károly. Haszlinger György. Strekenbach Károly. Mann Jósef. Taxalis Hivatal ( Officium Taxator at­us.) Taxaid : Hoff Mátyás. Kontras : Rabenhuber Ignátz. Accessista : Kubes Antal. A’ Kir. Ügyeket folytató Hivatal. ( Causarum Regalium Directoratus Officium. ) Kir. Ügyeknek Igazgatója: Nyéki Németh János lásd 220 lap. All-Igazgat­ója: Kiss Mihály, a’ Magy. Kir. Koronának Fiskálisa, Kir. Fiskális Directorok. Lehótzky Lehótzky György. Rátonyi és Adorjányi Rátonyi Gábor. Kapos-Mérei Mérey Lajos. Leszkay Ferentz. Ambrósy Gábor, Jaketich Ferentz Reeistrans, Kasnik Antal. Camerális Fiskálisok. Detrich Mihály: A' Hradeki és Likavai Uradalomban. Szent-Iványi Szentivány Jósef, az Ó Budai, és Vissegrádi Kir. Uradalomban. jobbaházy Dőry Ferentz, a D. Győri Kir. Uradalomban, Batskádi Batskády János, a Tokai Uradalomban, Gergelyi Máté, a Regéczi Uradalomban. Fisscher Illyés, a Lublói és Podotini Uradalmakban, Szerdahelyi László, a­ S. Pataki Uradalomban. Balaskó Ferenc­ az Ungvári Uradalomban.­ Németh János: Kochanovszky Miklós: Expeditor Kecseró János, 145

Next