Magyar Almanak 1795-dik esztendőre (Bécs, 1795)

A' Magyar Országi Világi Tisztviselőkről

Závody Mihály, a' Csabai Jószágokban. Pozner Ferentz, a Sz. Mártoni Uradalomban. Simon János , a' Tüskevári Uradalomban. Sóhár Ferentz, a Tűrjei Uradalomban. Blasovics András, a’ Pécsváradi Uradalomban. Forster Antal, a' Szekszárdi, Földvári, és Battaszéki Ura­­dalmakban. Szaracsevits János , a’ Kurtyevói Uradalomban. Kirchholcz Antal, a Lepoglavi és Varasdi Uradalmakban. Nagy István, a’ Magótsi Uradalomban. Zsenger Egyed, a' Holitsi és Sassini Császári Uradalmakban. Mária Kristina Austriai Fő Hertzeg Aszszony Ura­­dalmaiban. Torkos Kristóf, a’ Magyar Óvári Uradalomban. Lóri János , a' Rátzkevi Uradalomban. Balovits Zsigmond, a Béllyei Uradalomban. A' Kamerális Bánya Várasoknak Fiskálissal. Selmet­z-Bányán : Ozmitz Mátyás. Szomolnokon : Fürstenmühli Fritskó Jósef. Nagy Bányán : Eötvös Sándor. Szigeten : Joody Péter. # * # A’ Kir. Zálogosító Házaknál lévő Tisztek, ( Officia Regia Damuum Fiduciariarum.­ Posonban. F.$: Engelhárt Jakab Máté. flas­szir: Duzmics János Károly. Zálogoknak gondviselője : Mizdarits Mihály. Segédje: Engelhárt Ferentz. Két betsülle’k. Lachner Jósef a’ betses portékáknak. Eiszler János, másféle portékáknak. Budán­yi, Lel­rik János; Kas­szir, Kugler Ignátz Jósef.

Next