Magyar Almanak 1795-dik esztendőre (Bécs, 1795)

A' Magy. Orsz. Vármegyéknek Tisztviselőiről az A. B. C. szerént

Zólyom Vármegye. Fő Ispán. Galántai Gróf Eszterházy Kazemir, lásd 128 lap. Radváni Radvánszky György, Cs. K. Tanácsos , udvari Familiáris első All-Ispán. Beniczki és Micsinyei Benyiczky Tamás, második All-Ispán. Urbányi Dániel­, Fő Jegyző. Schmidt Jósef, első Al-Jegyző. Tóth-Prónai Prónay Dániel, második All-Jegyző. Tóth-Prónai Prónay Kai, Fö Adószedö. Czerva Dániel, All-Adószedö. Jesenszky LUM, N MURioszás Rememusz Sándor, J ' Felső Rubini Mesko Jósef, Számvevő. Schurmann János , Fö Fiskális. Bendik András , All Fiskális. Dubravitzki Dubravitzky György, ) Beniczki Beniczky László , ) Holetz Károly, Rakovszky István, All-Szolga Bírák. Bory Jósef, Remeniusz Dániel, ) Partipichler Pál, Scultéty Pál, ) Bogdányi Péter , Hudoba János, ) Radvánszky Dienes, ) Petrásch Ágoston, Földmérő. Lissovényi Sámuel, Orvos Doctor. Kozik Ágoston, Sparsán János, Sel­arvosok, Spurney János, Várnagy. Esküitek. Commissariusok. A’ Jászság-és Kúnságbeli Tisztviselők. A' Jászoknak és Kunoknak Gróf­jók és Fö Birájok. Sándor Leopold Austriai Fö Hertzeg, Magyar Országnaj­ Palatinusa, avagy Nádorispá­nya. Palatinalis Kapitányok. Rákosi Boros Sándor, Cs. K. Tanácsos , FC Kapitány. Komáromy Menyhért, All-Kapitány, Fö Szolga Bírák, 2 Gy

Next