Magyar Almanak 1795-dik esztendőre (Bécs, 1795)

A' Magy. Orsz. Vármegyéknek Tisztviselőiről az A. B. C. szerént

Pintnér Ferenc­ , FS Jegyző. Horváth Péter, első AU-Jegyző. Dósa Antal, második AU-Jegyző és Archivarius. Kováts Imre , Hadi Adószedö. Kormos Mátyás , Hazai Adószedö. Petres Antal, különös hajszolknak be-Szedöje. Ifj. Illésy János, Számvevő. Herpay Gábor, Fő-Orvos Doctor. Bedekovits Lőrinc­ , Földmérő. Parótzay István , Fő Fiskális. Lac­ka János , Fazekas András , All-Fisedlisok. Barcsik Josef, Köszeghy Menyhért, Nagy János, Kancellistáj. A­ Jászságbeli Tisztek. Pettes András , Kapitány. Makó Lőrinc­, Dósa Jósef, Palatinat­s Tábla Bírák. Muhoray István, Hetényi István, Bartall Ferent­, Esküitek. Ágoston Antal, Illés Antal,­­ ( Commissariusok. Bata Ferentz, ) A­ Nagy-Kánsági Tisztek. Id­ Illésy János, Kapitány. Bozóky András , Palatinális Tábla Biró. Dóka Márton , Esküit. Varró János, Újfalusi György, Commissariusok. Szikszai Dániel, Seborvos. Kis-Kúnsági Tisztek. Már András, Kapitány. Horváth Mihály, Sinkovich Mihály, Palatin. Tábla Bírák. Péter Ferentz , Esküit. Ziger Jósef, Mihalovich Márton, Commissariusok. Tarjányi János , Hidak és Töltések Gondviselője. Szulyka János , Orvos Doctor, Lengyel Gábor, Seborvos.

Next