Magyar Almanak 1795-dik esztendőre (Bécs, 1795)

A' Magyar Országi Világi Tisztviselőkről

Bessenyi Imre, a­ Mut­inai Uradalomban. , Hotta Antal, a NI. Váradi Kir. Uradalomban. Bosnyák Jósef, az Aradi és Marosi Uradalmakban. Chapó János, a Nagy Kikindi Uradalomban. Makay Albert, a Krassói Uradalomban. Magyar Mihály , a Tiszsza­mellyéki Uradalomban. Kálóczy János, a Lugossi Kir. Uradalomban. Balovits Zsigmond, a Béllyei Kir. Uradalomban. Blaskovits György, a Temessi Kir. Uradalomban. Markovics Albert, a Zombori és Apáthi Uradalmakban. Marokini Balás Vince, a’ Fiumei Uradalomban. Petrovich András Eszék Városában. A­ Vallásra ás Tudományokra rendeltetett Fundu­­soknak Fiskálissal. Markovszky András, a' Jánoshidi Prépos­ságnak Jószágai­ban.­­ Szomor János , a Pesti kerületben. Erdélyi Tamás, a’ Jászói Praefecturában. Winckler Filep, a’ Kassai Adminisratióban. Markuss György, a Lechniczi egyházi, és Titiceni iskolai jószágokban. Kulin Jósef, a’ Leleszi Egyh. jószágokban. Szilágyi János, a­ Jászói Egyh. Jószágokban. Kossuth Jósef, a’ Varannói Egyh. Jószágokban. Simonffy Jakab, a’ Nyitra Vármegyében lévő Egyházi Jó­szágokban. Toronyossy Márton, az Elefanti Egyh. és Sellyei iskolai Jószágokban. Újváry János , a­ Posony Vármegyében, lévő Egyh. Jószá­gokban. V Vietoris László, a­ Szalkay Apátursághoz tartozott Jószá­gokban. Székhelyi Majláth­ Ferent­, a’ Bozóki Uradalomban. Szmetecsány Antal, a­ Sz. Marjai Jószágokban. Ughy Ignátz, a’ Vörös-Berényi Jószá­gokban. Diamondy Márton , a­ Pápai Jószágokban.

Next