Magyar Almanak 1796-ik esztendőre (Bécs, 1796)

A' Magyar Országi Iskoláknak és Tudományoknak jelenvaló állapatjáról

Reiter Antonia, Jard­shell Bába, Lengyel László Strázsamester. Nógrád Várm. Fö Ispán. Németh Újvári Gróf Batthyan Jósef György, lásd 142. lap. Boros-Jenöi Muslay Antal, Cs. K. Tanatsos és­ Kir. Udvarnok, All-Ispán. Bizáky Puky Ferentz, második All-Ispán, Fő Jegyző Vac­at. Mesko Sámuel, első All Jegyző. Szentiváni Szentiványi Médard, második All Jegyző. Szandai Sréter Mihály, harmad. All Jegyző és Re­gistrator. Felső Vattai Wattay János,­­ Vattai Batta Pál,­­ iparzsík Botsári Mozsáry Jósef, Szerémi Gábor, Fö­rdószedő a­ hadi Kafszánál. Csemitzei Csemnitzky Boldizsár, Fő Adószedő a­ Házi Kafszánál„ Zalykai Voxit Horváth Jósef, Számvevő. Szentiváni Szentiványi János Fö Commissarius, Lisznyói Dámo Ferencz Fö Fiskális. N. Palugyai Plathy László, All Fiskális. Károlyi Ferencz, Baloghi Balogffy Lajos betsülleté­böl való Fiskálisok. Lipszky Pál, Orvos Doctor. Beer Fridrik, Apotekarius. Virágh Ferencz Földmérő, Járásbeli Tisztek. 1. A Kékkői Járásban. Révai Révay Ferenc­, Fő Szolga Biró. Korodinyi János, Hamar Mihály, All-Szolga Bírák. Ifj. Radványi István, Majerszky János, Esküitek 215

Next