Magyar Almanak 1796-ik esztendőre (Bécs, 1796)

A' Magyar Országi Iskoláknak és Tudományoknak jelenvaló állapatjáról

a(18 Bajthy Miklós , Hidak és Töltések Gondviselője Herpay Gábor, Orvos Doctor id. g. supra. Vitezfeld János, Seborvos. Gálya Juliánna, Fő Bába. Bíró János, Mezei Commissarius, és J­agy - Kunsági Tisztek, Id. Illésy János, Kapitány. Bozóky András, Helytartói Tábla Biró. Dóka Márton, Eskütt. Varró János, Újfalusi György, Commissariusok. Komlódy András Orvos Doctor Szikszai Dániel, Seborvos. Piezmann Katalin Bába. Kiss István, Mezei Commissarius. A­ Kis-Kunsági Tisztek. Már András, Kapitány. Horváth Mihály, Sinkovich Mihály, Helytartói Tábla Bírák. Péter Ferentz, bet­sültéiből való Hely. Tábla Biró, Mihalovits Márton, Eskütt, Ziger Jósef és Peter Imre Commissariusok. Tarjányi János, Hidak és Töltések Gondviselője. Szulyka János, Orvos Doctor, Lengyel Gábor, Seborvos. Jurámné Mária Bába, Nagy Sándor,­­Mezei Commissarius. Tóth Ferentz, Várnagy. * * * A’Magyar Országi Kir. Szabad Varasoknak T­isztvi­selőir­öl, így neveztetnek azok a* nevezetes várasok , a* melylyek a’ Vármegyéknek jurisdictiója, az az, ha­talma alól ki vétettek, egyenesen a’ Királytól függe­nek, ennek adódznak, ’s ez okon a’ Szent Korona tulajdonainak (Peculia Sacrae R. H. Coronae) ne-

Next