Magyar Almanak 1796-ik esztendőre (Bécs, 1796)

A' Magyar Országi Világi Tisztviselőkről

101 Indicátisok. Bajgár Antal. Torma Ignátz. Pohár György. Czigler Mihály. Baranthási Aba István, Rengjevzky János, Markulin Zsigmond. Torkoss Jósef. Kancellária írók. Virtigh Ignátz. Mogyoróssy Ignátz, sicces­sisták. Latzkótzy János. Körmendy Jósef. J­ernátsky Ignátz. A’ Laistroisnál lévő tisztek. (iOfficium Regestraturae.) Regestrator: Csorna Antal László. Lásd fe­lyebb a? Titoknokuk küzt 159 lap. Hill- Registrator: Kis - Jókai Takáts Ignátz, Aidjunctusok. Bokros Jósef. Sch­nholtz János. Registrálók. Tergovchich Fe­rentz. Perczel Károly. Cancellisidk. Bentzur Pál. Pertzel Jósef. Siccessisták. ujgyörgyi Jósef. Nagy Jósef. A’ Tanáts Jegyző könyvénél és Parantsolatok ki­adásánál lévő Tisztek. (Officium Protocolli Consilii, et Exhibit­orum.) Protocollista: Nagy Eugen. •d* Jegyző könyvnél levő Tisztek. Hlozik Antal, Wohlmann Ferenc­* Novák Ferenc­, Sághi Antal, uT Leveleket ki készitő és ki­küldő Mű­helyk­ Expeditor: Damm Maximilian. Lásd :’ Titoknosok közt 15p lap . (O

Next