Magyar Almanak 1796-ik esztendőre (Bécs, 1796)

A' Magyar Országi Világi Tisztviselőkről

ji Vallásra és Tudományokra rendeltetett Fun*­dusoknak Fiskálissal. Marsovszky­­András, a' Jánoshidi Prépostségnak Jo­r­szágaiban. Nagy István , a Pesti kerületben. Erdélyi Tamás , Jászai Praefecturában. Winckler Filep, a* Kassai Administratióban. Markuss György, a Lechniczi egyházig és Titicheni iskolai jószágokban. Kulin Jósef, a’ Leletzi Egyh. jószágokban. Szilágyi János, a’ Jászói Egyh. Jószágokban. Kossuth Jósef, a’ Varannói Egyh. Jószágokban. Simonffy Jakab, a* J­yitra Vármegyében lévő Egy­házi Jószágokban. Torony­ossy Márton, az Elefanti Egyh. és Séllyei is­kolai Jószágokban. Újváry János , a’ Posony Vármegyében lévő Egyh. Jószágokban. Vietoris László, éé Szalkay Apátursághoz tartozott Jószágokban. Székhelyi Majláth Ferentz, a’ Bozóki Uradalomban. Szmerecsány Antal, a’ Sz. Marjai Jószágokban. Ughy Ignátz, a’ Vörös-Berényi Jószágokban. Kamondy Márton, a’ Vásárhelyi Jószágokban. Závody Mihály, a’ és Csornai Jószágokban. Pozner Ferentz, a’ Sz. Mártoni Uradalomban. Simon János , a’ Türjei Uradalomban. Sóhár Ferentz, a’ Kyavaládi Uradalomban. Blasovics András, a’ Pétsváradi Uradalomban. Forster Antal, a’ Szekszárdi, Földvári, és Battaszéki Uradalmakban. Szaracsevits János, a­ Kutjevói Uradalomban. Kirchholcz Antal, a’ Lepoglavi és Varasdi Uradal­makban. Zsenger Egyed, a’ Hollitsi és Sassini Császári Ura­dalmakban. Szomor János, a Czeglédi és Maróthi Uradalomb. Nagy Jósef, az Átsi Uradalomb.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék