Magyar Almanak 1796-ik esztendőre (Bécs, 1796)

A' Magyar Országi Iskoláknak és Tudományoknak jelenvaló állapatjáról

Zemplén Várm. Fő Ispán. Ortzi L. B. Ortzy Jósef, Cs K. Komornyik, lásd 144.­. Bernátfalvi Bern­áh Ferentz, első All-Ispán. Szentandrási Horváth Antal , második All-Ispán. Bernátfalvi Bern­át László, Fő Jegyző. Ka­posy Mihály, első All-Jegyző. Sóvári Soós Pál, második All-Jegyző. Szentandrási Horváth Tamás és Markoss István, betsü­letb. való All-Jegyzök. Gelentzei Markoss István,­ Archivarius& Registrator. Stenzel Dániel,­­­0 Szemerei Szemere László, hadi Kaszánál Fő Adász. IVlajor Zsigmond, az othonvaló Kajs­zának Fő Adószed. Legen­yei Pintér István, Számvevő. cStat ill,LerO »***››•›■ Váradi Fekete Miklós, All-Fiscális. Kossuth László és Kaszner János, betsülletből való Fiscálisok Derecsényi Weisz János, Orvos Doctor. Blasko János, Földmérő. Járásbeli Tisztek. 1. A* hegy allj­a­i, avagy Tokaji Járásban. Tolcsvai Nagy Imre, Fő Szolga Biró. Szmertnyik János, Pankotai Jósa Antal, Ali-Sz.Birák. Kelemen Abraham, Szendrői Kováts Antal, Eskü­tt. Majosházy Ferentz, A bevülletbal való Esküitek. Matyasovszky László, AU-Adószedő. Fabriczy Dávid, Járásbeli Seborvos. 2. A­ Zempléni Járásban. Boronkai Boronkay Zsigmond, Fő Szolga Biró. Tál­lyai Szikszay Gáspár, Ali-Szolga Biró.

Next