Nagy Magyar Compass 61/2. (1937)

Korlátolt felelősségű társaságok

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOK 509 Vagyon 1936 dec. 31.: Pénztár 185. Autók 55.418. Pótkocsik 11.478. Berendezés 1.080. Kész­let 585. Adós 370. Teher: Törzstőke 20.000. Hite­lezők 47.977. Nyereség 1.139. Összesen P: (19.116. 972. TRANSITÓPORG ALMI ÉS KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT KIT. (1937-,) IX., Viola-u. 17. Törzs­tőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Kaltenecker Ferenc, Jíeményi Ödön. Felügyelők: Bauer Béla, Weisinger Irma, Mihály Ferenc.5 b) Vidék. 973. GYÖK. Győri általános közlekedési vállalat kft. (1932-.) Vilmos császár-ut 45. Tlf.: 9-479-99. Táv.c.: Stargarage.Pstkp.es.-sz.:24.645. Törzstőke: 300.000 P. Ügyvezetők : Csillag István, Inkei László, Békefy Elemér. Felügyelők:dr. Halász János, Quittner Ödön, dr. Weisz Ferenc. A céget egy ügyv. is jegyezheti. Vagyon 1936 dec. 31.: Pénztár 646. Berendezés 531.089. Árukészlet 7.998. Adósok 80.160. ingatlan 128.887. Átm. tételek 4.000. Veszteség­­.áth. 17.908. Veszteség 2.524. Teher: Törzstőke 300.000. Hitelezők 205.205. Elfogadványok 54.824. Jelzáloghitel 50.000. Értékcsökk. tartalék 163.183. összesen P: 773.212. 973/a. KECSKEMÉTI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT. (1937-.) Itákóczi-ut 4. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: dr. Szabó Iván, dr. Kertész Miksa, Daróczi Dezső. A céget jegyzi két ügyv. 974. KISKUNFÉLEGYHÁZA. Kiskunfélegy­házi autófuvarozási kft.(1936-.)Törzstőke: 20.000 P Ügy vezetők: Szabó József, Agai Ernő, Váradi Sándor. Felügyelőbizottság: Molnár Sándor, Maliár Andor, Szendrődi József. A céget jegyzi két ügyv. Sportáru. 975. EGYESÜLT SPORTÁRUKERESKEDÓK BESZERZÉSI KFT.-A. (ESPAK) (1934-,) IV., Hajó-u. 10. Tlf.: 182-451. Törzstőke: 15.000 P. Ügyvezető: Kispéteri Jenő. 976. HAAS II. SPORTÜZLET KFT. (1935 .) VI., Andrássy-ut 15. Tlf.: 118-819, 125-944. Törzstőke: 20.000 P. (10.000 P készpénz, 10.000 P értékben Haas Hermann Hugó sportáruüzletét vitte be.) Ügyvezetők: Haas Hermann Hugó, A.czél Sándor, Haas Harmann Hugóné. Cégvezető: Kardos Menyhért. A céget jegyzi három ügyv., vagy egy, egy cégv.-vel. 977. JACOUES DE BEESTEK SPORTÁRU­­IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. (1934 .) VII., Wesselényi-u. 35. Törzstőke: 12.000 P. Ügyvezetők: Kifér Sándor, Jacques de Meester. A céget jegyzi «gy ügyv. 978. SPORTÁRUGVÁR KFT. IX., Thaly Kálmán-u. 39. Tlf.: 130-653. Ügyvezetők: Hir­­seliler Aladár, Kertész Sándor, kik a céget külön­­külön jegyzik. 979. SPORTÁRI KERESKEDELMI KFT. <1932-.) IV., Türr István-u. 7. Tlf.: 187-705, 187-791. (Wiwa sportüzlet.) Törzstőke: 10.000 P. 980. TORNA- ÉS SPORTFELSZERELÉSI KFT. <1934-.) Vili., Muzeum-körut 2. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Lyka István, Velez Rezső, kik a céget együttesen jegyzik. Szabóság. 981. GARAI DEZSŐ NÓIRUHA KÉSZÍTI) ÉS ÁRUSÍTÓ KFT. (1936-.) VI., Rákóczi-ut 10. Teli'.: 143-045, Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Garai Dezső. A céget jegyzi egy ügyv. vagy egy cégv. 982. ROTIIISKKGEK ÉS TÁRSA KIT. (1934-.) IV.,xürr István-u3.T1L: 182-261. Tárgya: Készuri­­divatcikkek, úri szabóság. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Ferber Farkas, ki a céget egyedül jegyzi. 983. RUHASZALON KFT. (1935-,) IV., Váci­­u. 34. Tlf.: 185-788, 186-231. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Komlós Pálné. 984. M ERNEK ÚRI SZABÓSÁG KFT. (1935 .) VI., Andrássy-ut 9. Törzstőke: 10.000 P. ügy­vezetők: Werner Móric, Werner Dezső, kik a céget együttesen jegyzik. Szesz, ecet, rum. a) Budapest. 985. ELSŐ ÚJLAKI LIKŐR- ÉS BUMGYÁR, ROSENFELD MANÓ KFT. (1933-.) III., Bécsi-ut 1. Tlf.: 151-924. Törzstőke: 40.000 P. Ügyvezetők: Rosenfeld Manó, Rosenfeld Vilmos. Cégvezetők: Rejtő Tibor Pál, Bácskay Jenő. A céget jegyzi két ügyv., vagy egy, egy cégv.-vel. 986. HANECKEK ECETGYÁR KFT. Hőgyes Endre-u. 40. Felszámol. 987. FANTL ÉS PICK KFT. (1936—1939-.) I., Zita királyné-ut 7. Tlf.: 154-489. Tárgya: Likőr­­rumessencia, méregmentes aetherikus olajoknak előállítása és eladása. Törzstőke: 25.000 P. Ügyvezetők: Fant! Oszkárné, Fantl Walter, A céget jegyzi özv. Fantl Oszkárné vagy Fantl Walter, dr. Márton Arnoldnéval. 988. REICHMANN VILMOS KFT. (1935 .) VI., Hegedűs Sándor-u. 15. Tárgya: borpárlat, likőr, borecet előállítása. Törzstőke: 10.000 P. ügyvezető: Reichmann Vilmos. 989. VÁGÓ ALBERT ÉS TÁRSA KFT. (1933 .) X., Martinovics-tér 8—9. Tlf.: 148-344. Tárgya: Denaturált szesz gyártása és kereskedése. Törzs­tőke: 10.000 P. Ügyvezető: Vágó Albert, ki ön­állóan képviseli és jegyzi a céget. b) Vidék. 990. EGER. Eger és vidéke gyümölcsértéke­­sltő és központi szeszfőző kft. (1935-.) Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Járó Sándor (Szeszfőző-u. 2). 990/a. MISKOLC. Miskolci szeszipar kft. (1937-.) Törzstőke: 21.000 P. Ügyvezető: Grósz Vilmos. 991/a. MISKOLC. Spirituosa szeszipari és kercs­­kereskedclmi vállalat kft. Hivatalból törölve. Színház, mulató. 991. BELVÁROSI SZÍNHÁZ KFT. (Előbbi cégei Művész szinház kft.) (1932-,) IV., Petőfi Sándor-u. 6. Tlf.: 188-024. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezetők: dr. Bárdos Artur, dr. Herman Richard. 992. CAPRI MULATÓ KFT. (1935 .) VI., Teréz-krt 34. Tlf.: 125-645. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Horváth József, ki a céget egyedül jegyzi. ~ 993. KAMARA SZÍNHÁZ BÉRLETÉRE ALA­KULT KFT. (1935-.) Posta szerint megszűnt. 994. KIKÁLYSZINTIÁZ KFT. (1935-.) VII., Király-u. 71. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Spitz Arthur, Vámos Hugó. Cégvezető: Nascliitz Jenő. A céget Spitz Arthur egyedül is jegyezheti. 995. KIRÁLY-SZÍNHÁZ ÜZEMI KFT. Törölve. 996. LÁGYMÁNYOSI MULATÓ KFT. (1937 .) XI., Horthy Miklós-ut 60. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Kiss Gyula, Barber György. A céget jegyzi két ügyv. 997. LIPÓTVÁROSI KABARÉ KFT. (1936— 1942-.) V., Mérleg-u. 2. Tlf.: 186-675, 386-675. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Békeffy László, Komjáti Károly. A céget jegyzi két ügyv., vagy egy, egy cégv.-vel. 998. MAGYAR-SZÍNHÁZ BÉRLÓ KFT. (1932-.) VII., Wessclényi-u. 62. Tlf.: 144-242. A Magyar Szinház épületét bérli. Törzstőke: 20.000 P. Ügy-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék