Nagy Magyar Compass 66/2. (1942)

Iparos-részvénytársulatok

434 TEXTILIPAR BUDAPESTEN BIZOTTSÁG: v. Gyurkovich Béla (elnök), dr. Kováts Dezső, nemes Nemes Antal, Grenizner Endre, Cottely Ernő, Wirth Gyula. Vezérigazgató: Krasznay Mihály. II. ü­gyv.-igazg.: Zombory Gyula. Igazgató: Szauder Géza. Aligazgató: Földes Tivadar. Cégvezető: Radvány Imre. XXXVII. közgy.: 1942 márc. 28. Mérlegszám­la 1941. évi december hó 31-én. Vagyon: Ingatlanok, épületek és gépek............... 8,886.257 Készpénz s bankbetét 977.370 Értékpapírok............. 742.952 Adósok és áruváltók. 3,454.180 Áru- és anyagkészlet 5,687.048 Nyereség: Áthozat... 22.393 Üzemi bevételek .... 15,963.867 15,986.260 (Kezességek............. 248.931) (Beruházási hozzájár. 255.780) 2263. MU­KIK- ÁLLAMI SELYEMFONÓDÁK. Tolna, Győr, Újvidék, Mohács, Békéscsaba. Az Állami Selyemfonódák azelőtt haszonbérbe voltak adva, 1938-ban az állam saját kezelésébe vette, és az országban kitermelt összes selyemgubót a tolnai, győri és újvidéki fonódákban fonatja fel.­­ A tolnai gyár, amelyben selyemcérnázó üzem is van, 180 fonókatlannal és 750 munkással, a győri, selyemfonóda 120 katlannal és 350 munkással egész éven át állandóan dolgozik. Az újvidéki selyem­fonógyárat 150 katlannal 1942. év derekán helyezik üzembe. A mohácsi és békéscsabai gyár, melyeket a megszállás alkalmával berendezésüktől megfosztottak, mint gyári épületek vannak jelenleg bérbe­adva.­­ Az állami selyemfonódák a m. kir. földmivelésügyi minisztérium alá tartoznak, s közvetlen Irányítását és felügyeletét a m. kir. országos selyemtenyésztési felügyelőség (Budapest, VI., Lendvay­ u. 12. sz. Tlf.: 116-881), illetve az annak vezetésével megbízott selyemtenyésztési miniszteri meghatal­mazott, dr. Mihók Ernő min. o.-főnök látja el. 2263. MAGYAR KONFEKCIÓMŰVEK RT. (1918­.) VII., Károly király­ ut 3/c. Tlf.: *227-0661 áv. c. Konfekta. Pszkp.cs. száma.: 4.383. A PMKB érdekeltsége. Exportál: Angliába és gyarmataiba, Hollandiába, Svédországba, Norvégiába, Svájcba, Máltába, Palesztinába, Egyptomba, Jugosz­láviába, Németországba szőrmebundát és női kabátokat, hol képviseletei is vannak. Behozat Angliából, Né­metországból szövetet, szőrmét. Tengerentúlról nyers báránybőrt. ALAPTŐKE: 1.006.000 P, 25.000 drb 40 P-s rv.-ben. (Alakult 5 m K-val, 1922-ben 12­5 m K-ra, 1922 nov.-ben 25 m K-ra, 1923 dec.-ben 125 m K-ra emelve. 1926 ápr. 30-án a felértékelésnél(5 ,1­­1 mP-ben megállapítva.) Osztalék 19­36 : 2'40,1937 :2, 1938 : 2,1939 : 2,1940 : 2'40, 1941 : 2‘40. IGAZGATÓSÁG: vitéz Barczy Gábor (vezérig.), dr. Dischka Győző, dr. Radisics Elemér, dr. Simontsits Elemér, Vogt V Valdemár, Willerstorfer József.FELÜGYELŐ­­BIZOTTSÁG: vitéz Horváth Gyula, vitéz Budaváry Sándor, gróf Teleki Sándor. Cégvezető: Prenker Erzsébet. Közgy.: 1942 ápr. 14. Nyereségből osztalék .... 60.000 5,964.373 1,353.669 2264. MAGYAR PAMUTIPAR RT. Ung. Baumwolleindustrie A.-G. (1884­.) V., Arany János-u. 31. Tlf.: *111-389,111-664. Tár. e.: Baumwolle. Pszkp. cs. sz.: 1.158. Gyárak: Újpesti gyártelep :Erkel-u. 30. Tlf.: *294-900. Pestszentlőrinci gyártelep: Gyömrői-ut 85/91. Tlf.: 146-670. Filatorigáti gyártelep Szentendrei út. Tlf.: 162-180. Óbudai gyártelep: III., Lajos-u. 93/95. Tlf.: *162-160. Fonó-, cérnázó-, szövő-, fehérítő-, festő-, konfekció és kikészítő gyár. 73.000 orsó, 2.000 szövőszék, 4.000 munkás, 5.000 HP gőzgép. Exportál nyomottárut. Behozat vegyszert, festéket Németországból és Olaszország­ból. HÁH érdekeltsége: 1939 jan. 10-én alaptőkeemelés nélkül magába olvasztotta a Kartonnyomó­ipar rt.-ét; a 15:1­0. cserearánynak megfelelően kiszolgáltatandó 7.500 drb rv.-t a M. ált. hitel­bank mint bizalmi személy útján szerezte meg. 1942 jan. 30-án alaptőkeemeléssel magába olvasztotta Mérlegszámla Vagyon: Adósok .......... Váltók............ Pénztárkészlet Ingatlan ___ Berendezés .. Értékpapír .. Árukészlet---- 19,747.807 19,747.807 Veszteség- és nyereségszámla. Veszteség. Anyagfelh. 5,939.588 Költségek................. 6,181.362 Adók és illetékek ... 2,571.514 Behajthatatlan köv.. 97.094 Értékcsökk. leírás ... 434.057 Nyug- és kegydij alap 400.000 Nyereségegyenleg . 362.645 15,986.260 Teher. P Részvénytőke........... 5,000.000 Tőketartalék............. 654.256 Értékcsökk. tartalék. 5,375.000 Értékkülönb. tart. .. 720.605 Hitelrögzitő egyezm. szerint tök­. tart. 3,443.868 Hitelezők................. 3556.156 Nyug- és kegydijalap 400.000 Átmeneti tételek___ 195300 Fel nem vett osztalék 39.977 Nyereségegyenleg .. 362.645 1941 — December 31. — P Teher: 1,494.569 17.012 303.124 353.589 33.514 1,529.396 2,233.169 5,964.373 Részvénytőke................... Tőketartalék..................... Tartalékalap..................... Értékcsekk. tart............... Segélyalap......................... Tiszta. szabadidő mozgal. Nyugdíjalap..................... Hitelezők........................... Beruh.hozzájár.................. Osztalékok ....................... Értékkal. tart................... Rendkiv. tart.................... Nyereség ........................... 1941 P 1,000.000 270.000 150.000 54.000 40.000 110.000 20.386 1,700.813 107.316 33.446 1,907.117 375.288 196.007 Eredményszámla 1941 Költségek___ 414.553 Fizetések........ 424.949 Kamatok........ 77.826 Leírások........ 19.648 Adók.............. 62.545 Alapokra........ 135.856 Nyugdíjalapra. 15.285 Értékcs.tart.-ra 7.000 Nyereség ..... 196.007 Nyereségáth.. 13.181 Házbér........ 23.919 Egyéb.......... 169.000 Ámnyereség : 1.147.569

Next