Magyar Családtörténeti Szemle 1937.

9. szám - Bihar vármegye levéltárának eredeti címeres nemeslevelei

pante in cujus cacumina... expamis alis rostro pectus süum vellicans tres pullos suos in nido delictescontes ervore fovere visitur: Scuto incumbit Galea militaris aperta Regio Diade­mate brachium humánum ferro indutum fameam nudum ma­nubris ... comprossam proferente ornatam .. .« Kihirdetve Borsodvármegyének 1628 január 20-án Ede­lényben tartott közgyűlésén. Eredeti hártyára irott oklevél, melyről gyarlóságánál fog­va az irás sokhelyütt lekopott. A cimer helye ki van hagyva, de kifestve nincs.* Tarka zsinóron függő viaszfészekben vörös királyi pecsét ép állapotban. Leszármazói Csenger (Szatmár m.) és Nagyváradon éltek. Katona de Hete család nemeslevele. III. Ferdinand király Pozsonyban 1647 március 21-én Ka­tona de Hete Györgynek, s általa feleségének Isak Erzsébetnek, valamint Katalin és Zsuzsánna leányaiknak cimeres nemes levelet adományoz. A cimer leirása: » Scutum videlicet militare erectum rubri coloris fundum illius viridi campo occupante, in quo tria albicancia lila jusío ab invicem intervallo kiscriminala, effigiata esse visuntur. Scuto incumbentem galeam militarem craliculatam sive apertam, Regio Diaclemate Ciconiam utro­que; pedum insislentis alis caudaque; compositas, ac collo sursum erecio, dextrorsum conversam proefrente ornatum...« A kihirdetés az oklevélről hiányzik; az előnév után Ítélve a család eredetileg beregmegyei származású lehetett. Eredeti hártyára irott oklevél, mely szándékosan három részre van szakitva, mely azután cérnával össze van varr­va, de ennek ellenére is olvasható állapotban van; az oklevél­nek az a része, mely az alján vissza van hajtva, levan szintén tépve, melyet azután éles tárggyal levágtak; az a rész tehát, hol a' kihirdetést igazoló szöveg van, hiányzik. Az oklevél két­ségtelenül eredeti s abban még a név sincs belehamisitva. A pecsét és a tartó-zsinór hiányzik. Az oklevelet Biharvármegye közgyűlése 1786^ban levéltárija tétetni rendelte. Biharvármegyében több Katona nevü család élt, de »Hete« előnévvel nem sikerült egyet sem feltalálni; hogy hol éltek, megállapítani nem lehet és azt sem sikerült kinyomoznom, hogy mimódon került Biharvármegye levéltárának tulajdonába. Keresztesi másként Szabó család nemeslevele. Bethlen Gábor fejedelem Dirnaviban 1622 január 6-án Keresztessi másként Szabó István katonájának, ki vitézlő Egh­ry István és Gyány István kapitánysága alatt katonáskodott *) Ez az oklevél a család akkori egész történetét meséli el. Nevezett egilis volt, tehát felesége után félnemes. A felesége a vezeték nevét az oklevélben nem Íratta ki, valószínűleg azért, mert szégyelte, hogy nemtelenhez ment férjhez: a nemesség szerző pénzhiányában az oklevélre a címerét sem tudta megfestetni; hyhez járul még az oklevél hártyájának silánysága, amire arra enged következtetni, ehog nagyon szegény család volt. 23

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék