Magyar Építőipar, 1989 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1989 / 1-2. szám - Dely György: Eger, Kossuth u. 5. tömbrehabilitáció - Eger, Jókai u. 1/A. felújítás

EGER, KOSSUTH U. 5. TÖMBREHABILITÁCIÓ — EGER, JÓKAI U. 1/A. FELÚJÍTÁS Tervező: Heves megyei Tanácsi Tervező Vállalat Építész tervező: Dely György Statikus tervezők: Mózes László—Styaszny Sándor—Rubóczky Judit Elektromos tervező: Hágen András Épületgépész tervezők: Pethes Ferenc—Bozsó Ferencné Mélyépítés tervező: Türk Antal Kivitelező: Heves megyei Tanácsi Építőipari Vállalat Építésvezető: Bata Bernet Művezető: Bóta Alfréd Beruházó: IKLV Eger Az épületek az egri belváros szívében, a Kossuth—Jókai—Bajcsy és Fellner utcák által határolt tömbben állnak, melynek szomorú jellegzetessége az eredeti értékrendet durván megsértő kb. 15 éves Posta Telefonközpont épülete. A Kossuth Lajos utcai földszintes ház a XVIII. században, a Jókai utcai épület pedig valószínűleg a XVIII. szá­zad végén, a XIX. század elején épült több építési periódusban. Az egész tömbre 1983-ban tanul­mányterv készült, felhasználva az RRT (Körmendy Imre VÁTI) és a beépítési terv (Klein István ÉSZAKTERV) érté­keit. A Jókai utcai épületeket egyértel­műen felújítja, míg a Kossuth Lajos utcai rész vizsgálata időközben bebi­zonyította, hogy ez a ház a jelen gaz­dasági-műszaki feltételek között nem menthető meg. Az első a meglévő ház felújítását, a második egy felújítás utá­ni független forma megjelenésű, szer-1. ábra. A tömb látképe kezetűi emeletráépítést (mely talán in­kább föléépítésnek tekinthető), a har­madik egy új emeletes épületet ad. Egy meghívásos versenyen elnyer­tük a további tervezési megbízást. Program: 16 db lakás, Sárvári fagy­laltozó és lakás, Ibolya Presszó, Vakok és Gyengénlátók Klubja és irodái, üz­let. A Kossuth Lajos utcai főépület a lebontott földszintes ház osztásrend­szereit, annak egyes elemeit idézi. A ház egri kíván lenni elkerülve min­den univerzális építészeti irányzatot, divatot. Munkatársként működött közre az Ibolya Presszó belsőépítészetének tervezője Fehér László és a szobrának alkotója, Pusztai Ágoston. Dely György 2. ábra. A Sárvári fagylaltozó 3. ábra. Az udvar egyik részlete

Next