Magyar Figyelő 1914/3

Följegyzések - Feszty és Jókai

68 Feljegyzések a katonákra sérelmes rendeletet úgy módosítani, hogy csak a kormány hivatalos képviseletében fungáló polgári tisztviselőket illeti elsőbbség. Egyébként a rang és társadalmi állás határoz. Putnik a belgrádi tisztikarral gyűlésen mondatta ki, hogy ők elítélik a hadsereg politizálását és a Crna Rukát. Tehát Pasics rendbe hozza a dolgát a katonákkal. Csütörtökön pedig megjelent a kabinetet újra kinevező királyi ukáz. Mindenképen a katonaság maradt a győztes és Pasics alighanem tépett nimbusszal megy neki a nyár derekára tervezett új választásoknak. A világ pedig most még tisztábban láthatja, hogy Szer­biában nem a király az úr, nem is Pasics, vagy más nevű miniszterelnök, hanem a hadsereg, illetve Oroszország. És most, végső akkord gyanánt, a király fürdőre megy és Sándor trónörökös, a hadsereg kedvence, lesz a régens ? Milyen új bonyodalmak előestéjéhez értünk ? Balcanicus, Feszty és Jókai. E sorok írója azokban a szép időkben ismerte és szerette meg Feszty Árpádot, mikor a festő még egy födél alatt lakott Jókai Mórral. Soha nem láttam még két férfi között szebb és érdekesebb viszonyt, mint a költő-após és a festő-vő között. Kétségtelen, hogy a költő igen nagy, bár öntudatlan hatással volt a festőre. A hulló mag, amely Jókai pazar gazdagságú ter­méséből szétporzott, csodálatosan termékeny talajra esett Feszty lelkében. Erre Feszty már gyermekkora óta preparálva és predesz­tinálva volt, hiszen a nagy mesemondó szülőföldjén, a Jókai-kul­­tusz városában cseperedett föl. Bár az öreg és az ifjú egymástól teljesen különböző vérmérsékletű emberek voltak, mégis sok rokon vonás volt köztük. És bizonyos, hogy Feszty is igen nagy hatással volt Jókaira, aki a fantáziáját tápláló szivócsápokat ösztönszerűen mindenhová kinyújtotta, ahol valami prédát sejtett. Fesztyt, midőn feleségül vette Jókai Rózát, nagy és mély szerelme mellett a nagy író személyes varázsa is elbűvölte és von­zotta és az érzelmeiben bűvös és tartózkodó Jókai, talán Petőfi Sándoron és Tisza Kálmánon kívül, soha sem vonzódott férfihoz annyira, mint a vejéhez. Nem ismertem még egy családhoz tartozó férfiakat, akik olyan élvezettel el tudtak volna maguk közt beszélgetni, mint ők ketten. Jókai elismert jó beszélő volt, azonban Feszty, aki nem

Next