Magyar Fórum, 1991. július-december (3. évfolyam, 27-50. szám)

1991-07-18 / 29. szám

14 Magyar FóruM 1991. július 18. „HOL SÍRJUNK DOMBORULNAK..” A Lakitelek Alapítvány melléklete SaálOu^cvxlL ^Yui^O|pc,AAY *C*ß*. S^sUiAníijw^L u . 2.7-OUfé. "^cLcxp**k. izzt T<f • l%*---------------------------------------------------------------------------­Levél Szurdokpüspökiből íme: Lengyel László (szüle­tési évszám: 1925), Márkus Pál (1924), Szoniszló Béla (1926), Sör János (1903), Kanalas György (?), Lakatos Vince (?), Gál József (1906), Kátai Pál József (1926), Ku­rin Mihály (1921), Adamkó Lajos (1917), Orbán István (?), Csuka Ferenc és három társa, Flóf János és 3 társa. (Ezt a fölhívást a Szabad Föld laptársunktól vettük át. Segíteni akarunk mi is, mi­ként rovatcímükben olvas- j ható: Segítsünk egymáson!) Tisztelt Ügyvezető Asz­­szony! ' Az 1990. szeptember 3-án kelt leveléből értesültem ar­ról, hogy nyilvántartásukban fellelhetők a Szurdokpüspö­kin és annak környékén ele­sett német katonák adatai. Kérem, szíveskedjék ezen adatokat közölni, hogy épp­úgy, mint falunk hósi halot-13. MELLÉKLET Az oldalt gondozza: Banos János Kácsor László Lezsák Sándor LAKITELEK ALAPÍTVÁNY Postacím: 1399 Budapest PL: 701/380 tait községi nyilvántartásba vehessük. A szurdokpüspöki Polgármesteri Hivatal cser- j készeit bízta meg az említett j feladat elkészítésével. To­vábbá azzal, hogy az eleset­tek tömegsírjait - nemzeti­ségre való tekintet nélkül ­­ápolja. Megragadva az alkalmat, szeretném megkérni azon német családok névsorát is, akik erre a célra bizonyos összeget utalnak át közsé­günknek. Kérem, hogy adat­szolgáltatásukkal segítsenek munkám eredményessé té­telében. Szurdokpüspöki, 1991. ja­nuár 15. Sztancsik Tamás a 671. számú Apponyi cserkészcsapat parancsnoka Nehéz könyvet tartok a kezemben, a zsebemben elfér, színe fekete, nagysága 10x14 cm, száz kitéphető és száz bekötött lappal. Bibliai papír minőségű, nem vastagabb fél centinél, mégis száz ember végső sorsát tartalmazza és további ezer ember életét tette szomorúvá. Hiszen apát, férjet, gyermeket jelentett az a száz székely határőr katona, akinek a halálát rögzíti a Magyar Királyi Honvédség 622. számú tábori halotti anyakönyve. M. G. Azonosság! Neve Rend- Valló- Meghalt Okból Hol? Év, hó, Eltemették Év, hó, Ki? Eltemetésének száma fokoza- sa kötelékben nap, óra Hol? nap? szemtanúi la Balázs tíz. 18.szé.hö.zlj. Fej-, haslövés Csíkmenaság 1944. Csíkszent­______________Mihály____________________________________________________________szept. 8. györgy____________________________________ Jánosi honv. 18.szé.hö.zlj. Fejlövés Ujmenaság, 1944. Csíkszent-István Kecskehegy szept. 10. györgy temető- Szilveszter honv. 18.szé.hö.zlj. Fejlövés Ujmenaság, 1944. Csíkszent-Ferenc Kecskehegy szept. 10. györgy temető 1678-20-0287 Katona szkv. 34.hv.zlj. Géppisztoly- Uzvölgy, Ka- 1944. Temetet-Gyula lövés racsi tető aug. 31. len maradt- Szilveszter honv. 18.szé.hö.zlj. Fejlövés Csíkszent- 1944. Csflcszent-Ferdinánd 3 szd. györgy, szept. 2. györgy Oriástető temető Pál Mózes szkv. 18.szé.hö.zlj. Fejlövés Ujmenaság 1944. Csíkszent­szept. 7. györgy temető Kelemen honv. 18.szé.hö.zlj. Fejlövés Ujmenaság, 1944. Csíkszent-Géza Kecskehegy szept. 7. györgy temető Kovács szkv. 18.szé.hö.zlj. Haslövés Ujmenaság 1944. Csíkszent-Mihály szept. 8. györgy temető Méltó módon megörökítettük emléküket - mondotta Egy­­házasrádócon Für Lajos honvédelmi miniszter, a falu szü­löttje. A község ezt a szép emlékművet állíttatta a második világháborúban elhunyt fiai emlékére. Osztrák-Magyar Monarchia, osztrák temető, osztrák-ma­gyar közös sír. Béke poraikra. Német földben nyugszanak Foris Josef, Hiritsch, Forisek Lajos, Bantikala, Gaal Ist­ván, Gál Ilona, Pestszenterszebet (a háború női áldozata, a szerk.), Galamb Josef, Jalsöcz, Galambas Istwania, Galam­bos Bertalom, Gálffy Ferenc, Nagyclod, Gáspár Erzsébet, Jászapáti (a háború női áldozata, a szerk.), Gáspár Erzsébet, Szeged (a háború nói áldozata, a szerk.), Gazday Györgye, Gazsa József, Terebes, Geisler Kataliné (a háború női áldo­zata, a szerk.), Geremias Josef, Abautorna, Gerzily Ferenc, Gebecz Sandorné Ilona Zágráb, (a háború női áldozata, a szerk.), Gremoperger Zeltán, Hévez, Grexa Adam, Titel, Gyani Janos, Gymesi Ferenc, Bekessztentandras, György, ca. 20 Jahre, - év -, György, 30/35 Jahre - év -, (ez olvasható a névsorban, a szerk.), Gyűrű Sándor, Csögh, Gynlai István, Hadzsega László, Hajdn Ferenc, Hajdú Lajos, Hallay Karoly, Hampel Edith (a háború női áldozata, a szerk.), Hampel Os­kar, Hampel Teofil, Hamri Gyula, Zalaistvand, Hartmann Janos, Hegedűs Ferenc, Csepa, Hegedűs Janos, Törökszeab, Hegedűs Imre, Hegyi Kalman, Matravan, Herczek Balint, Budapest, Herczek Katalin ca. 18 Jahre (év) (a háború női ál­dozata, a szerk.), Herczog Irene, Budapest, (a háború női ál­dozata), Hetenyi Franz, Törökbálint, Höttinger Otto, Oh­­nöd, Hoffer Ferenc, Pécs, Horgosi József, Naykanissa, Hor­­nadi István, Horvat Janos, Dioszeg, Horváth Eszter Turke­­rova (a háború női áldozata, a szerk.), Horvath József, Zala­­szenbalazs, Horvath József, Kozmadonya, Horvath Iston, Horvath Ladislaus, Mercogovatschaso, Horvath Ludwig, Zi­­sze, Horvath Mihály, Parajd, Horwath Ferenc, Horwath Jo­hann, Herceghalve, Horwath Josef, Budapest, Hoser Lipót, Magyaróvár, Howath Imre, Hüveli Alajos, Hurko Joszef, Vasas, Hustyi István, Huszkay von Emmerich, Hava, Huyber Georg, Budapest, Intea Balazs, István Ágoston, Jan Miklós, Hatvan, Jalsovazky Lajos, Vaga, Jankowiss Julius, Jobba Pál, Joo Janos, Joorend József, Jozsa Lajos, Juhász András, He­­rencse, Juhasz István, Juritschek Josef, Jurre K., Kachowitz Jozef, Neumühl, Kádár Andreas József, Kolostdamos, Kal­­mann Ferenc, Zimany, Kalna József, Kalocsai Stephan, Die­­giör, Kaloczi István, Bakonyszenthaszlo, Kamocsal Janos, törtei, Kaputa Jonas, Telkibanya, Kardalos Dénes, Gödöllö, Károlyi Antal, Baja, Karsa József, Karsai Ernő, Kasa Béla, Csongrad, Katona Géza, Katona Sándor, Nadndvar, Kazmer Stefan, Felsötur, Kecskés József, Nogtjorod, Kehrling Lajos, Kelemen József, Fegyvernek, Kelemen József, Kólóm, Kelő Béla Lasilo, Kemecsei Imre, Kemencei Karoly, Keresztes Já­nos, Kaposvár, Kikaly Imre, Kintes Ladislaus, Beneshaza, Kiss Alojos, Kiss Béla, Balmazujvaron, Kiss Ferenc, Türkös, Kiss Ferenc, Zalabesnyö, Kiss Györgye, Gyula, Kiss János, Szirmamiskolczi. Szabó Dezsőné, 6133 Jászszentlászló, Május 1. u. 14. szám alól arról értesített bennünket, hogy közsé­günkben több, második vi­lágháborús hősi halott sírja található. Közös sírba he­lyezték annak idején a meg­boldogultakat. Egy kőtáblá­ra fölvésték a nevüket, vala­mint azt, hogy elestek 1944. október 21-e és 29-e között. Abban a reményben, hogy az ország más tájain élő olvasók közül is rátalál valaki esetleg régen keresett hozzátarto­zójára, lejegyezte a névsort. Keresőszolgálat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék