Magyar Hang, 2018. május (1. évfolyam, 0-2. szám)

2018-05-08 / 0. szám

Polgári hetilap 2018. május 8., kedd I. évfolyam 0. szám www.magyarhang.org Ára: 520 forint Előfizetőknek: 450 forint NE LEGYEN STIGMA Egy hazai vállalkozás, ami feldeteti a fogyatékkal élők bajait. AZ ISTENT SZERETŐK Az államvédelem gyilkosságokkal tüntette el a nemkívánatos papokat. MANIPULÁLT TÁRSADALOM Krekó: A kormány célja a szakpoliti­kai kérdésektől mentes közélet. Rendszerváltó hangulat Márki-Zay Péter: A nyilvánosság a Fidesz hatalmának a kulcsa Életképes ellenzéki ernyőszervezetet kell létrehozni, továbbra is ebben hisz Márki-Zay Péter. Ebben azonban sem Gyurcsány Ferencnek, sem Toroczkai Lászlónak nincs helye. Hódmező­vásárhely polgármestere a Magyar Hangnak adott interjújában azt is mondta: A Fidesz annyira felszította az emberekben a gyűlöletet, hogy nem tudja, mit szabadított rá az országra. Ez rájuk nézve is veszélyes. Szabó Zsolt László Ki az ellenzék vezetője egy hónappal a választás után?- Most nincs ilyen személy.- Nem Márki-Zay Péternek hívják?- Egy vagyok a tüntetésen fel­szólalók közül.- Akkor hogyan határozza meg most önmagát? Márki-Zay Péter pol­­gármester-mozgalmár?- Polgármester vagyok. Gulyás Márton a mozgalmár. Nagyra be­csülöm őt, de az ő mozgalmi ha­bitusa nagyon távol áll tőlem. Az a közös bennünk, hogy egyikünket sem lehet megvenni és megzsa­rolni. Ezt én a katolikus hitemnek köszönhetem. Sosem vállalkoztam arra, hogy én vezessem az ellen­zéket, vagy hogy programot adjak neki. Nem ez az én feladatom.- Ezek szerint a Kossuth téri tö­meg csak jobb és alkalmasabb sze­mély híján tapsol önnek?- Keresztény, jobboldali em­berként mondom el a véleményem. Most azért lehetek népszerű, mert a februári hódmezővásárhelyi pol­gármester-választáson megvertük a Fideszt, másrészt pedig mert Lányi Andrással, Pápay Györggyel, Elek Istvánnal együtt megmond­tuk: össze kell fogni a pártoknak a Jobbiktól a DK-ig, különben nyer a Fidesz. Utólag sokan látják, hogy tényleg ez lett volna a jó stratégia.- Nem azért kapott a Fidesz-KD­­NP újabb négy évet, mert nincs igazi ellenzéki vezér?- Igaz. A jobboldali szavazók egy része azért szavaz a Fideszre - mondom ezt a párt volt szavazója­ként -, mert nincs egy tisztességes jobbközép párt. A Fidesz az MDF- től a kisgazdákig valamennyi jobb­oldali pártot bedarálta.- Mire elég az a több tízezer em­ber, aki a választás után az utcára vonult?- Ők jelenthetik az egységes el­lenzék bázisát. De ezt nem három tüntetés alatt fogjuk összehozni. Mi - akik majd ebben a mozga­lomban részt veszünk - azokat képviseljük, akiknek fontosabb az egységes ellenzék, mint az általuk szimpatikusnak tartott párt.- Ezek fényében mi értelmét látja az ellenzéki pártok parlamenti jelen­létének? Van egyáltalán bármi jelen­tősége az ottani munkának?- Egyetlen képviselőtől sem ké­rem azt, hogy ne vegye át a man­dátumát. Az elvárást úgy is irreá-Ghandi is radikális volt, mi is a vásárhelyi kampány során. Számom­ra a radikális ellenté­te a megalkuvó lisnak tartom, hogy nekem nagyon tetszene, ha nem asszisztálnának a Fidesz hatalomgyakorlásához. Ezzel lehetne ugyanis egyértelmű­vé tenni ország-világ előtt, hogy amiben élünk, az nem demokrácia. Folytatás a 3. oldalon A Magyar Nemzet szelleme tovább él György Zsombor Szeretett lapunk, a Magyar Nemzet nyolcva­néves korában megszűnt. De csak a teste halt meg, sok-sok kollégával közösen küzdelmet folytatunk, hogy a lelkét tovább éltessük, még ha kényszerből új formába öntve is. Szerkesztőségünk mostantól teljesen a saját lábára áll, nem áll mögöttünk tehetős tulajdonos, befolyásos politikus, de pillanatnyüag még hirdető sem. Nincs egy vasunk sem, lelkesedésből és tenni akarásból vágunk bele a nagy munkába, illetve folytatjuk azt, ami azon a bizonyos áprüisi napon megszakadt. Amit teszünk, nem mellékesen egy nagy, országos teszt is - ugyan nem akartuk, de most már nagyon kíváncsian vár­juk az eredményét. Kiderül, képes-e az olvasni tudó lakosság életben tartani a nyolcvanéves, sok viharon átment, csodás történeteket és elképesztő botrányokat sorra megíró lap közösségét. Nem napi-, hanem he­tilap és online formában jelentkezünk, erre van reális lehetőség. Nem kertelünk, sajnos nincs mód udvari­assági köröket futni: szükségünk van a segítségükre. Arra, hogy figyeljenek ránk, ha lehetőségük van, lás­sanak el minket információkkal, és olvassanak, olvas­sanak, olvassanak. Egészen profánul - kérem, bocsás­sanak meg érte -: heti egy korsó sör vagy két gombóc fagyi árának beruházását is kérjük a szabad magyar sajtóba. Nem laptársaink helyére pályázunk, közös célunk, hogy mind többen hallják meg a szabad szót, érezzék át annak súlyát, mit jelent a hatalom valódi, befolyásoktól mentes ellenőrzése. És mit jelent elhoz­ni a történeteket a nappaliba, az irodába, bemutatni az ország, alkalmasint a vüág olyan részeit, ahová amúgy nem jutnánk el. Elhozni, világgá kürtölni azoknak a szavát, akiket amúgy senki sem hallana meg. Aki ismerte, olvasta, szerette a Magyar Nemzetet, és különösen a hétvégi kiadást a Magazinnal, remé­nyeink szerint már az első pillanattól, a nulladik lap­számtól kezdve otthon érzi magát a „sorok között”. Reméljük, lesznek mások is, akik velünk tartanak, például a Kossuth téri fiatalok, akik érzik, hogy ez itt most nem csak papír. Mindannyiukat arra kérjük és biztatjuk tehát, ke­ressenek, olvassanak minket, mi pedig ígérjük, ke­ményen fogunk dolgozni, hogy egyre jobbak legyünk. És továbbvihessük a nem párthoz, hanem valódi ér­tékrendhez kötött eszményt, a polgári Magyarország eszményét. A tét nem csekély. A hírek nem válhatnak egysíkúvá, nem hagyhatjuk, hogy lassan a kizárólag a központi propagandagyárakban előállított manipula­tiv tartalmak jussanak el a polgárokhoz. Több bástya már ledőlt, továbbiak is a hatalom ostroma alatt áll­nak. Annak a hataloménak, amelyik egész egyszerű­en nem bírja a kritikát, még az építő jellegűt sem, ha pedig súlyos bűneire mutatnak rá, a megsemmisítés szándékával lendül támadásba. Többek között ez el­len is össze kell fognunk, hogy valóban mi, a normá­lis, élhető, tiszta, szerethető Magyarországért küzdők maradjunk a többség.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék