Boldizsár Iván (szerk.): A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1985

Zala József: Fejtörők

ZALA JÓZSEF FEJTÖRŐK BETŰVIRÁG rendben olvassátok össze, egy köz­mondást kaptok eredményül. Hogy szól a közmondás? Megfejtés: Bf­B ze­l­OS­zpup3zs3q­­og CSIGASZÁMTAN 15 1015 1­20 2530 3540TITi írjatok az üres négyzetekbe olyan számtani jeleket, hogy a megfelelő alapműveleteket folyamatosan elvé­gezve kialakuljon az előre beírt vég­, eredmény! Megfejtés: '£ 3 9: Z ~Px L + £ 338 A L Y M BETŰDOMINÓ A dominóköveket rakjátok megfelelő sorrendbe, úgy, hogy a betűket olvas­va Fazekas Mihály egyik elbeszélő költeményének címét adják. Megfejtés: snpng EGYFORMA - NEM EGYFOR­MA Az ábrák közül kettő egyforma. Ke­ressétek meg, melyik ez a kettő! Megfejtés: biujojáSs BfBjqE osp jós ^ipojeq B S3 >ppgjO JÓS jppOSEUI V 10©3®0© 2 00©«©© 3©e©003 4 00O0Ö© 5©0©0©(S> 6©©ec©0

Next