Magyar Hírlap, 1971. április (4. évfolyam, 91-119. szám)

1971-04-08 / 98. szám

12 1971. ÁPRILIS 8, CSÜTÖRTÖK A NAP HÍREI Magyar Hírlop — Csak négyszemközt vagyok hajlandó tárgyalni az arabokkal! (Hídvégi János karikatúrája) Levizsgáztak a házgyári szakmunkások . . Az építésének befejezése előtt álló sze­gedi házgyárban szerdán ünnepélyesen vették át szakmunkás-bizonyítványukat az új üzem szakmunkásainak első cso­portjai, akik rövidesen a különféle gépek, futódaruk és más berendezések kezelői lesznék. A 600 milliós beruházással épülő üzem­ben ugyancsak befejezéshez közeledik a szovjet gyártmányú gépek szerelése. A 18 ezer négyzetméteres nagycsarnokban helyenkint már próbálgatják a hatalmas szállító-pályarendszereket, panelgyártó berendezéseket. Működnek és termelnek, segítik a berendezések alkatrészekkel va­ló kiegészítését az elkészült karbantartó­műhely eszterga- és egyéb forgácsológé­pei. Hármas jubileum a Vígszínházban Véget ért a Szálljon a dal találkozó Pécsett tegnap véget ért az ének-zenei általános iskolák növendékeinek Szálljon a dal elnevezésű országos találkozója, amelynek eseményei az úttörőmozgalom fennállásának 25. és Bartók Béla születé­sének 90. évfordulójához kapcsolódtak. A háromnapos találkozón több mint fél­ezer lány és fiú vett részt, s kórusaik több hangversenyt adtak. Tegnap a Liszt Fe­­renc-hangversenyteremben, népdaléneklé­si és hangjegyolvasási vetélkedőt tartottak. A zsűri elnöki tisztét Kodály Zoltánné töltötte be, majd záróhangversennyel bú­csúztak el a gyerekek egymástól, és a vendéglátó mecsekaljai város közönségé­től. Ez volt a negyedik Szálljon a dal! ta­lálkozó, és legközelebb — ötödször — 1973 tavaszán gyűlnek össze ismét a da­loló, muzsikáló iskolások Pécsett. A FRANCIA FRONTHARCOSOK SZÖVETSÉGÉNEK küldöttsége, amely a szovjet háborús veteránok bizottságának meghívására látogatáson tartózkodik a Szovjetunióban, tegnap koszorút helyezett el a második világháborúban részt vett Normandija-Nyeman francia légiezred hő­si halottjainak moszkvai emléktáblájánál. A delegáció ugyancsak megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 1971. április 10-én, szombaton 13 órától vala­mennyi kiállítását zárva tartja. MEGKEZDŐDÖTT A SZABOLCSI IF­JÚSÁGI KLUBVEZETŐK kétnapos ta­nácskozása Nyíregyházán. Az első napon a termelőszövetkezeti fiatalok kulturális helyzetét és munkáját vitatták meg. MU.ENKO HRKACS, AZ USZTASA TERRO­­RISTA április 21-én másodszor áll Szerbia Legfelsőbb Bírósága elé. Mint ismeretes, Hrkacs pokolgépet robbantott egyik belgrádi moziban és felrobbantotta a belgrádi pályaudvar cso­magmegőrzőjét is. Első fokon már két ízben ftélte halálra a belgrádi bíróság. AZ ÉV LEGJOBB PLAKÁTJA kiállí­tást és a díjnyertes plakátok díjazását a Művelődésügyi Minisztérium, a Magyar Hirdető kezdeményezésére, az idén is megrendezi a Műcsarnokban, április 10- től 16-ig. SZÓVÁLTÁS KÖZBEN OLYAN SÜLYOSAN bántalmazta Sajtos János László 39 éves szen­tesi fuvaros a lakásán Héja István 40 éves rokkantsági nyugdíjast, hogy az a helyszínen meghalt. Sajtos a holttestet az istállójába vitte és elásta. A rendőrség Sajtost előzetes letar­tóztatásba helyezte. ISMÉT MERKI FERENCET választot­ták a Horvátországi Magyarok Szövetsé­gének elnökévé. A szövetség titkára Tröszt Sándor. A MAGYAR AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE­­SÜLÉT Győr-Sopron megyei szervezetének gépesítési szakosztálya tegnap Korrózióvéde­lem és szerviz a mezőgazdaságban címmel előadássorozatot és gyakorlati bemutatót tar­tott Mosonmagyaróvárott. HAVANNÁBAN MEGKEZDTE MUN­KÁJÁT a nemzetközi orvosszövetség V. kongresszusa, hogy tanulmányozza az em­beri életfeltételeket és az egészségügyi helyzetet. A kongresszuson több mint húsz ország ötven tudósa vesz részt. A MISKOLCI JÁTÉKSZÍN negyedik bemutatóját szerdán tartották meg. Kari Weitlinger Ismeri a tejutat? című művét adták elő, amelynek két szerepét Pákozdy János és Makay Sándor alaki/totta. SZIÁMI IKREK SZÜLETTEK kedden a kanadai Toronto közelében. A két kis­lány a mell és a has tájékán nőtt össze. Az orvosok az ikreket vizsgálják, és utá­na döntenek arról, hogy megkísérlik-e szétválasztásukat. TEGNAP KIHIRDETTÉK AZ ÜZEMEGÉSZ­SÉGÜGYI PÁLYÁZAT eredményét és átadták a díjakat a SZOT társadalombiztosítási fő­­igazgatóságán. Az első díjat dr. Száraz Jenő (Almásfüzitői Timföldgyár), a második díjat dr. Király János (Budapesti Vegyiművek) és dr. Szentgyörgyi Dénes (Tiszai Vegyikombi­nát) kapták. Két-két dolgozatot külön díjjal jutalmazott az Egészségügyi Minisztérium s a Csepel Vas- és Fémművek. A HAGYOMÁNYOS HÚSVÉTI BÁ­RÁNY- ÉS GIDAVÁSÁRT tegnap meg­tartották a miskolci vásártéren. A felho­zatal bőséges, a kereslet nagy volt. Több mint félezer tejesbárány és száznál több kecskegida talált vevőre. LEVETETTE MAGÄT a párizsi Eiffel-torony második szintjéről egy 18 éves fiatalember. Szörnyethalt. Két éven belül ez már a máso­dik öngyilkosság, amelyet itt követtek el. ISMERETLEN HALFAJTÁT FEDEZ­TEK FEL a Balatonban a Tihanyi Bioló­giai Intézet munkatársai. A Neogobins fluviatilis néven ismert hal az Al-Dunán és a Fekete-tenger kevésbé sós vizű öb­leiben található. A Sió-csatornán át ke­rült a Balatonba. KENYÁBAN EDDIG 34 HALÁLOS áldozata volt a kolerának, és több száz beteget sike­rült a kórházban meggyógyítani. A tanzániai egészségügyi hatóságok attól tartanak, hogy a kolerajárvány tovább terjed. Morvát terroristák merénylete Stockholmban Hármas jubileumhoz érkezett a Víg­színház: tegnap este kétszázadszor ke­rült színre a Pesti Színházban Gogol Egy őrült naplója című monodrámája Darvas Ivánnal a főszerepben. Hamarosan ötve­nedik előadásához érkezik Pirandello IV. Henrik című drámája, amelyet egyébként ezekben a napokban rögzítettek szalagra a televíziósok is. Csehov Ványa bácsi színművének félszázadik előadása ugyan­csak ezekben a napokban várható. SZAKADÉKBA ZUHANT kedden Baltimore közelében egy személygépkocsi. Hatan ültek benne, mindnyájan szörnyethaltak. Két fegyveres horvát terrorista tegnap reggel behatolt Jugoszlávia stockholmi nagykövetségére, és megsebesítette Rolo­­vics nagykövetet a fején, a gyomrán és a lábán. Ugyancsak lövést kapott a nagy­követ titkára és a követség egyik nődol­gozója is. A rendőrség megállapította, hogy a két fegyveres útlevélkérelem ürügyével hatolt be a nagykövetségre. A lövöldözés után elfogták és letartóztatták őket. Az egyik terroristát Miro Barisics­­nak hívják, 1950-ben született, a másik neve pedig Andjelko Brajkovics, 1948-as születésű. A nagykövetet és sebesült munkatársait kórházba szállították. A stockholmi kór­háztól nyert értesülések alapján közli a Tanjug, hogy Rolovics nagykövet állapo­ta továbbra is válságos. Műtétet hajtottak végre rajta. A merénylet után a göteborgi jugoszláv konzulátust bezárták. Mirko Tepavac jugoszláv külügymi­niszter szerdán délben magához kérette Nils-Urban Allardot, a belgrádi svéd nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, s kö­vetelte, hogy a svéd kormány tegye meg a leghatározottabb intézkedéseket a to­vábbi szélsőséges terrorakciók megelőzé­Súlyos és halálos balesetek A Pátyod és Csenger község közötti útvo­nalon egy motorkerékpáros elütötte a kerék­párján haladó Sándor József 43 éves téesz­­tagot, majd segítségnyújtás nélkül tovább­­hajtQit. Sándor József olyan súlyosan megsé­rült. g&ogy Íz orvoshoz szállítás közben meg­halt. A reiCflőrs«% rövid időu beltfí elfogta a cserbenhagyó gazoló^ VÄSyi i-ftUfás 28 éves csengeri középiskolai tanárt és frízeibe vette. Ittasan, figj'elmetlenül vezette motorkerék­párját Iklódbördöce (Zala megye) községben Benke Jenő 32 éves gépkezelő és elütötte a kerékpárján haladó Tóth Lajos 59 éves nyug­díjast, aki a helyszínen meghalt. A rendőrség a motorkerékpár vezetőjét őrizetbe vette. Békésszentandrás községben a járdán ke­rékpározott Nagy Antal 19 éves fiatalember; felborult és olyan súlyos fejsérülést szenve­dett, hogy a helyszínen meghalt. Nagydobos községben Bodó József 24 éves autószerelő motorkerékpárjával elütötte az úttesten átszaladó Biró István 7 éves iskolai tanulót, aki a helyszínen meghalt. A baleset körülményeinek és a felelősség megállapításá­nak vizsgálata folyamatban van. Budapesten, a III. kerületben, a Szentendrei út és a Köles utca kereszteződésénél Szabó Ferenc 24 éves budapesti lakos motorkerékpár­ral szabálytalanul előzött és összeütközött egy szintén szabálytalanul kanyarodott személy­autóval, amelyet Spitzmüller Balázs 30 éves felsőzsolcai lakos vezetett. A baleset követ­keztében a motorokerékpár vezetője a hely­színen meghalt. A személygépkocsi vezetője ellen eljárás indult. A XIX. kerületben, a Hunyadi ntca és a Holtai Jenő utca kereszteződéséréi Mudri Mi­hály 29 éves főállattenyésztő, jászkiséri lakos személygépkocsival nem adta meg az elsőbb­séget és összeütközött egy motorkerékpárral, majd ezt követően egy személygépkocsival. Enyhe idő A várható időjárás ma estig: Változóan felhős idő, szórványosan előforduló eső­vel, zivatarral. Mérsékelt, napközben meg­élénkülő északnyugati, északi szél. Főként a nyugati megyékben reggeli köd. A vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet 18—22 fok között. A Duna vízállása tegnap Budapestnél 320 centiméter volt. A baleset következtében Domoszlai Béla 32 éves budapesti lakos, a motorkerékpár veze­tője súlyosan, a személygépkocsi két utasa könnyebben megsérült. Eljárás indult Mudri Mihály ellen. A XX. kerületben, a Nagykőrösi út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél Nagy Mihály 25 éves budapesti lakos személygép­kocsijával nem adta meg az elsőbbséget és összeütközött egy motorkerékpárral. A bal­eset következtében Istók Endre 27 éves buda­pesti lakos, a motorkerékpár vezetője súlyo­san megsérült. TEGNAP, SZERDÁN, sokféle és sok­színű műsorban volt részünk. Színvonalas ismeretterjesztés és könnyed, de nívós szórakoztatás, fajsúlyos művészeti prog­ram és politikai tájékoztatás váltotta egy­mást. Elevenségéért és természetességé­ért mindjárt dicséretet érdemel az óvodá­soknak és kisiskolásoknak szánt Telizsák. A műsorban szereplő gyerekeken az erő­szakolt beállítottságnak, a pózolásnak, a tévéláznak a nyoma sem látszik. Remek — a képernyőre termett — óvónénit si­került kiválasztani Gelencsér Péterné sze­mélyében. Katkics Ilona az 5—8 évesek­nek olyan játékot varázsolt a képernyőre, amelyet (mint minden igazi jó gyerekmű­sort) a felnőttek ugyanúgy élvezhettek, akárcsak a legeslegifjabbak. A Teleimpex ez alkalommal — ha illő e tekintélyes közgazdasági műsort így di­csérni — kimondottan szórakoztató volt. Az importnak a vevőért folytatott ver­senyre tett hatásáról, a korszerű csoma­golásról, a fogyasztási struktúra alakulá­sáról Olyan kommentárt hallhattunk Bán Jánostól, annyi ötlettel illusztrálta dr. Trom András szerkesztőriporter a témát, hogy a műsor csakugyan tömegméretben fogyasztható volt. Még az előbbinél is nehezebb fajsúlyú témát dolgozott fel a 10 millió ember — százmilliárd adat című műsor: a sta­sere. Legújabb jelentés szerint rosszabbo­dott Vladimir Rolovics jugoszláv nagy­követ állapota, akinek fejéből három­órás műtéttel eltávolítottak két 7,65 ka­liberű revolvergolyót. Mira Stemplhar követségi tisztviselőnő állapota javult. A két merénylő mellett őrizetbe vet­tek egy harmadik terroristát is, Ante Sztojanovot, aki részt vett a merénylet előkészítésében. —n j TV W tisztika, s különösen a népszámlálás je­lentőségét ismertették, a műsor nagy te­kintélyű közgazdász részvevői. Ez is a maga nemében egy jól szerkesztett ri­port volt. A műsor összeállítóinak arra is volt gondjuk, hogy ne csupán ismere­teket közvetítsenek népszerűén, hanem egyúttal információ-visszacsatolást is lé­tesítsenek, s megkérdezzék a gyakorlati közigazgatási szakembert; miként hasz­nosítja a népszámlálás adatait. Külön­leges érdeme e műsornak, hogy olyan ki­emelkedő tudósegyéniséget is bemutatott a nézőknek, mint Markos György. Kállai Istvánnak ön például hogy foly­tatná?... című játékáról egy hónappal ezelőtt, amikor a sorozat kezdődött — óvatosságból — nem nyilvánítottunk vé­leményt. Nem mertük dicsérni azt a szel­lemes tévészerű ötletet, hogy a szerkesz­tők közös „írói” alkotómunkára invitál­ják a közönséget. A nézők ezúttal is — mint annyi más alkalommal — készség­gel szegődtek a televízió játszótársaiul. A közönség jól vizsgázott — s jól is szó­rakozott —, a szerkesztői ötlet a nézői Kedden búcsúztatják Somló Istvánt Somló István Kossuth-díjas, kiváló művésznek, a Vígszínház nyugalmazott igazgatójának hamvasztás előtti búcsúz­tatását április 13-án, kedden délután fél háromkor tartják a Farkasréti temető ravatalozójában. HALÁLOZÁS ROZMÄN ISTVÁNNÉ, született Lesa­­novszky Beatrice, a Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettje elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatása április 13-án, kedden délelőtt 10 órakor lesz a Rákos­­palotai temetőben — jelenti az MSZMP XV. kerületi bizottsága. JAKAB ISTVÁN, a párt és a munkás­­mozgalom régi harcosa, a Szocialista Ha­záért Érdemrend kitüntetettje, április 6- án hosszan tartó betegség után, 65 éves korában elhunyt. Temetése 1971. április 9-én, pénteken 15 órakor lesz Gyöngyö­sön, a Felsővárosi temetőben — közli az MSZMP gyöngyösi városi bizottsága. A DUNAÚJVÁROSI HO SI MINH KLUB fiataljai a klubhelyiség előtt Ho Si Minh-parkot alakítanak ki. A parkot és az ott elhelyezendő emléktáblát a gyarmati ifjúság napján avatják fel. A SZOVJET EMBEREK ÉS AUTOMATÁK A VILÁGŰRBEN címmel pénteken megnyíló ki­állítás színhelyén (Budapest, IX. üllői út 33—37., Iparművészeti Múzeum) alkalmi posta­hivatal működik majd, amely emlékbélyegzőt használ. A postahivatal április 9-én 13—19 óráig, 10-én 10—13 óráig, 11-én 10—19 óráig és 12-én 10—19 óráig tart nyitva. ZUGLÓBAN, A VOLT PASKÁL-MA­­LOM TERÜLETÉN új fürdőkombinát építését kezdték meg. A 70 Celsius fokos gyógyvizet adó kútra telepítik, s területén kétezer köbméteres strandmedencét és 60 köbméteres gyermekmedencét építenek. ROMAI ÜNNEPEK SOROZATÁT rendezik meg a táci Gorsiumban. Ezek sorát Floralia, a virágok ünnepe nyitja meg. Április 28-tól má­jus 3-ig tartják. Ezalatt az ásatások minden látogatója egy szál virágot és egy Gorsiumot ismertető kártyát kap majd. EMELETES KISZ-LAKÓHÁZAKAT ÉPÍT a Vas megyei Simaság községben a helybeli termelőszövetkezet. Elhatározták egy hat tantermes körzeti iskola építését is. NEGYVENEGY TAGÚ SZABOLCSI ál­talános iskolai pedagógus csoport jár öt­napos lengyelországi tanulmányúton. A szabolcsi nevelők Krakkóban. Zakopané­ban, Auschwitzban, Vjelicskában tanul­mányozták a kémiatanítás módszereit. MAGYAR ÉLELMISZEREKET és háztartási cikkeket mutatnak be április 21. és május 2. között a Brüsszeli Vásáron. Ugyanott magyar idegenforgalmi kirendeltség is működik majd, hogy felvilágosítást adjon a Magyarországra utazni szándékozóknak. _ FELÚJÍTJÁK A TISZA MENTÉN a ha­lászcsárdákat, többek között a Kőrössy­­féle csárdát is, Szeged közelében. Udva­rán, közvetlenül a folyóparton nádtetős fogadófészert alakítanak ki. A VASKAPUI ERŐMŰ JUGOSZLÁV ÉS RO­­MÁN építői összekapcsolták a Duna két part­ját összekötő gátrendszeren lefektetett daru­­síneket. A Kazán-szorosi szakaszban kiürített falvak június elejére végleg víz alá kerülnek. UGETÖVERSENY-EREDMÉNYEK 1. Titán (3) — Tévhit (5) — Teodóra («). 11, 11, 12, 20; bef. 14, 40. 2. Jeles (4) — Rejzi (8) — Patkó Bandi (10). 18, 15, 25, 35; bef. 75, 86; hármas bef. 1173. 3. Tallér (7) — Sírok (9) — Obszinka (8)„ 59, 29, 63, 15; bef. 482, 139. 4. Óperenciás (2) — Szerdár (5). — Rokon (6). 39, 17, 38, 21; bef. 147, 74; hármas bef. 1922. 5. Pisze (4) — Petrence (6) — Rodézia (2). 86. 23, 33, 19; bef. 460, 368. 6. Oktondi (4) — Navigátor (3) — Rosanna (2). 55, 27. 13, 19; bei, 98, 260. 7. Napkirály (1) — Pardon (8) — Pincér (9). 42, 21. 14, 17; bef. 145, 134. 8. Simonyi Óbester (1) — Rutka (3) — Pau­lette (8). 24, 16, 11, 16; bef. 29, 86. ötletek tömegét szülte, a társszerzők nem kevésbé sziporkáztak, mint a hivatásos szerkesztők. Elég sokan megtanulták, mi a banalitás ellenszere, hogyan lehet meg­csavarni egy történetet. A könnyű mű­fajú szórakozás ezúttal színvonalasnak bizonyult. MA, CSÜTÖRTÖKÖN, változatos mű­sort kínál a képernyő. Új, folytatásos bol­gár kalandfilm indul Minden kilométerkő­nél címen. A mi Bors-történeteink at­moszféráját idézik Szergó históriái, jóval keményebb megfogalmazásban, az izga­lomnak kihegyezettebb fordulataival, markánsabb színeivel. A lengyelek Kloss kapitánya is ott magaslik sugallataival a produkció hátterében. Érdeklődéssel vár­juk: mi lesz az a többlet, amit a bolgár vállalkozás adni tud az edzett, mindenre felkészült, sőt kitanult néző érdeklődé­sének. Érdemes elfogadni Tardos Péter meghívását is. A Töltsön fél órát kedven­ceimmel eddigi adásai mindig vidám negyven percet jelentettek. Három fiatal művész: Káldy Nóra, Szendrő Iván és Jobba Gabriella Variációk címen kínálja figyelemre méltó műsorát. Az SZKP XXIV. kongresszusáról a késő esti órák­ban jelentkezik a tévéhíradó különkiadá­sa. N. Sándor I TEVE NAPLÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék