Magyar Hírlap, 1971. április (4. évfolyam, 91-119. szám)

1971-04-08 / 98. szám

141971. ÁPRILIS 8, CSÜTÖRTÖK APRÓHIRDETÉS Magyar Hírlap HQngm'------------------------!i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------'nffrWifmwi ________________________ FSLVBiWWr A | ^ KISMOTOR f“m£ ' /CT^V «“ * FŐVÁROS. SZERSZÁM- Adukért. ruhane­_ mag«nr.mi,ü G*POT“ TADiht ts GÉPGYÁR ADMtmSZT- termeléa-exerTeaéal SÖZCZEMI ÉS GÉPELEM- . “ ekér f^dí^­m::^r zee, «.«**« *.«. nit, „«ss«« mm irin,ii6 mo”sira dubeszed° ««« p^*ä V*n“U KAZa“;. Ülik DOLGOZÓKAT FELVESZÜNK. I ÉS 8 ÓRÁS BP-. jW-Pg-I -W* TMK-üaemo PTL VÉTELRE újpesti rannkaheljre Részletes DÍJBESZEDŐI FORGACSOLö | ',u*’ »WÖt * áttá hinne _ _ _ . működési leírást (MUNKAIDŐ SZERSZÁM- iSJSääffWITISBi Tfflsny- és Tfc­­iskoUt rérsett. K E E S külkereskedelmi ORION RADIO ES í »=»jílíf-i. kötetlen GYARA Jä* “„aTalT a*“ MŰSZAKI TAI1“'“thOT Vr S G' : vÄÄ« 7-20 ÓRA Bp. XHL. Huiiámiem« «aram — ! «Ä* l Ü T * *“ FELVESZ ^ ti".ba' JOZZI FELVÉTELT , I !MAD6T I FELVESZÜNK- m ELZETT Mi Mr- SZÁMLÁZOL FELVÉTELRE lóT-e. Moszkvlc, '» Jelentbe®«; kezelőnek, g__i* «rag mechanikai és Lakatgyara (Bpest, GÉP­­.. Tfin.,_t N-ár n H1BDÍ* j Csák aeméu««. GYAKOR- ie.entkeeée: »Uaxereaxeket. XIII., Váci üt 117- GYORSÍRÓI. KERES: adá « W- u. ... I MATERIAL | TalAmlnt 292—930, 292—938, esztergályosokat. 119) sürgős felvételre) TAKARÍTÓNŐI. í;—r--------■ kfjarószeretól TEGTI KTSZ. LATTAL, 292—949/219-es marósokat keres for&ácsoló-auto- vmtgÁRTVA esrlergalyos 2 cves’ Fiat 8o0 L részlegébe Budapest. XX., érettségivel melléken, mata beállító, sajtoló­­automata °Ia°z automata kup-Határ út 61 rendelkező ÉRTÉKESÍTÉSI Klssnénél. lemez- és 'gép beállító lakatoso- , LYUKASZTÓI gcpbeállítókat, lungos gépkocsim igé­gelenktem* lehet: _________________________FIATALOKAT, MUNKAKÖRBE ________________________ WmunSut ”“í- (KCT MÜSZAK) merő,. kitörő,. íantnnk ,lZ gÓm! L , - h •» 2 Fö Kispestiek, lőrinciek Zik, ‘ ' segédmun- MUNKAKÖR ksrér.Iúié |Schmidt. Páterét! üt Hegedűs Gr. «. .*•»»«•»«*• On«1«. ketenaidejúket ADMINISZT- ipestlmrelek, faelem!, kosserúsekel. kisokat, jelentkezés a ELLATASARA (alacsonynyomusU 21/c. 5-7 között. ltz k. alatt .dontnnyl Egyetem éle!- letőitottek, RATORT Kőműveseket, kőműves I csőszerelőket, vállalat munkaerőgaz- Marabu kazánhoz) Trabant 500-as klfo­alatt. mezest osztálya (Bp mgedmüvezetonek. RA-OT. segédmunkásokat, 15 .illan,szerelőket. dálkodásl osztályán. Nö! szakmunkasokat, j4sta,»» állapotban el-Bergmann Róbert Vm BMm« .J.) VALAMINT ; éves kortól Is, kubi-: IépkonilTmt4k,t. ------------------------------------- ^SKA- léri. és női j adó. Dr. Grimm, ­terelésvezetonéL k4„.'» raktan mun Jelentkezni lehet. kosokat, azonnali be­­_ a fővárosi VÁLLALÓKAT betanított Martonvásár. tel.: 104.--------------.-------------------------------------------------------------1 .**• _r-' , PORTASOKAT íkfi^tt^nnkai li aépmníkira.’* í SZÁLLÍTÁSI FÖFOGLAL- gépmunkásekat. Jó karban' fevő, CM Beten- és Vasbeton-: A BudapesU BMCmU- muSÍŰlyl ' esrfáli, j ** Ihelyra. Jelenik.: Ap­­férfiakat I VALLALAT HOZÁSBAN valamint detf*mtov-s£* ’ elídV ipari Müvek Szent-1 feld.lgozé Vállalat po­­vagy TAKARÍTÓ- vili. 4. Ktsz. Bpest,, «erelemunkára, g. ÜZEMEGYSÉGE Tel - luggT endrei Gyár. (Szem-, nW ürmébe, Bp „„ NŐKET. VIU Apróra n. 33. j .„edmanki,.kat. ALKALMAZ segédmunkásokat, endre. Dózsa György! AÄ-, Arpaa u. zu Soroksári nt 98, Munkaügy. fflvétflre IK is.e-L'’£TM^1 út 34.) azonnali be- azonnali felvételre ke­­; ______________________ takarítónőket, FELVÉTELRE Jelentkezés: fiatalkorú SSfftáál< . 1 li. e««a lépésre lelvesz no., reá kazánfűtőket. ________________________ Jelentkezni lehet: KERES nv lányokat —------------------------------­munkaerőt, irodaiaké-___________________Azonnali belépésre ke- ; _ Alapanyagot l!| Jelentkezőé: Bp- - 6 órás munkakörbe: ritól, férfiakat öltöző­­résünk kezdő gépírót, J | gyártó i Munkaerő- IéRFI ÉS Nő- Honvéd n. SS—14. évüket betöltött ári, valamint udvar­­általános adminiaztrá- j Sagvarí %. n. 14. . . H .. . . 1 gazdálkodáson, DOLGOZÓKAT Munkaügyi csoport. , uávokat ÉRTESÍTJÜK takarítói munkakörbe. Gép-gyorsirnl tudó, tort, bérelszámolót, - üzemgazdasági 1 Budapest. X., aIibbl Trleto», vasipari svakmára KEDVES Munkásszállás és tize- érettségizett SZTK ügyintézőt és osztály «/ÓNNÁ! I Jászberény, n. 89. munkakörökbe- Telefon. (esztergályos ml étkezés butítva., ÉRTÉKESITttSI anyagkönyvelőt. Je­­| :j Telefon: ua-4s. munkakörökbe. lls_í9,. 12S_Í38. J/“'"^^.) KHlfAlii munkára eva- ÉRTÉKESÍTÉSI lentk. lehet: szemelye- | BELÉPÉSSEL esoraafolómunkás. . . . rr rrr korlattal rendelkező ÜGYINTÉZŐT sen az lrodagéptech- ------------------------------------ FELVESZ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BETANtTÜNK. FELEINKET, ácsokat szigetelőket és nika Vállalat pénzügyi Fémiparban gyakorlott Gyakorlott gepirónót j raktári [ Küldöncöt és segéd­autószerelőket kere-. Iparvállalat «s számviteli ióosztá- raktári anyagkönyve- legalább 5 éves oénaügyl adminlsztrá- segédmunkás, munkást keresünk 4 éves '| HOGY sünk. Válaszokat — ;‘5,4n- ,Bp- v- Bécsi «» Elveszünk. Jelent-! gyakorlattal íd* *• levelezés inti­­azonnal belépésre. Ér- . . .Mongólia 26771 lel-! .................. »• •—!•-) 15 éralí kezes Írásban züjpestl! rendelkező :esere, főkönyvelőméi-: ....a«,.,,.. ;dekl.: Kereskedelmi A HULLADÉK lg. a Felszabadulás té­­azonnali ------------------------------------- szövetkezet 2743« jel­­« azonnal felveszünk. ’ Tervező Vállalat, Bp. után ö r n hirdetőbe. BELÉPÉSSEL BoHvoniii **• » Felszabadulás té-1 TECHNIKü >HÁFÉM« I. sz. Bp..; ejjeUör, ,V. kér., Szép u, 6. ezakmunkas­------------------------------------- ALKALMAZ. JSÄiL. njnrdetdb^^ , XUI , Pozsonyi ^ 52. ] l185'110 telcfon°n' vizsgát tehenek, ABRONCSOK esztergályost, |! muveretol de addig Is , BEGYŰJTÉSÉT, FIGYELEMI Jeleutkmé.: gépl.katoet, A ro.dmunkát ! “TT cÄ —­­ILLETVE A Klíma Autó és szombat kivételével Qr/°%saos valamint VALLALAT I FELVÉTELRE kap^k“? MrUket ÁTVÉTELÉT Ipari-hűtő munkanapokon FELVÉTELRE I ugyancsak ! adminisztrátor. KERES kaplak a DerUk.t üzemanyag. , éf>lf FELVÉTELRE KERES: KERES, | ke,mü..ak0, MUNKÁS­­TŰZ-berendezéseket KERESÜNK. ulleríél)kMa,. FAIPARI «• életévtől 45 évé, Bp. VIII. mi„kakorbe SZÁLLÁSSAL j RENDÉSZETI Gyártó es J.Tlto *■ •• MECHANIKAI voaetoket, MÉRNÖKÖKET k”rig j ' Aurora u. 3. cipőfelsőrész- NEM ! OKOKBÓL Ktez Cserhalom u. 8. tS GÉP- kotrókenóket, technológusl ! "íaSláiú I------------------------------------" «rt . RENDEL. 7. ép. 1«. ajtó. nTM2 vizsgával rendelkező b^U5b“ i! TOVÁBBI felvételre Szamtu üzem. Bp IV. kér., i Jelentkezés »Elsőd- 1,vi“.ibU «'“‘L.g “kai. utókaikulatorl | nőket. ÉRTESÍTÉSIG s ‘nskpír- 1 Sée/T/riük”67: ~ras?* ««• -!«-«• -------------------------------------, 5WKHIl. kcres ——7— u- “-*w h £££ ! *w~i5ä. ^ ü \?s& rsür. tétjük. esőszerelő munka- te'ÍI'keres ^jTM-' ----------J--------- *>enger gépkezelői, -------------------------------------! »»‘•»■«vetőknek kasokat fel vesz. Bús- lak.ritonóket, kereskedelmi "szak." “fc vvvrvovót inórlevkéiiFS Mechanikái mÜSZeré- hnhlknuS,, tya Butorkeszito Ktsz. „Véflm,inkáinkat — OGT ban Jártas, gépko­­.S_!szeket, marósokat fel- . kubikosokat, -irodagépteehnika Váll. | BÉREZÉS ,-Bp. I„ Mészáros u. 18 karbantartó fv„rs géoh-óS ' gén ! eslval rendelkező. veszünk. Jelenik. Üj- takarítónőket Igk. csoportja felvesz KOLLEKTÍV------------------------------------lakatosokat, Li ?udó ad'minlj- PALM* gépipari technikus, [több éves TM­1 SZERINT, FESTÉKÜZEM, ! esoszere.oke., rátnrokat könyvelő-' GUMIGTAR, vég rttséngv 1 131 é3 bc söe-.enórl _________ poriasnaai, „-v-iöt _■ ke, áruforgalmi elő­­. ‘ munkában Jártasság­­éjjeliőröket, gyakorlott adminlsztrá- Részletes felvllágo- MUNKÁRA asztalosokat. adót ős ruházati mi- Nyiregyhaa». FELMÉRÓT, l.gab Jelentkezés: ÉL- k8.I*M.^‘c“ esztergályos, marós, [ tort Jelőnfk.: Mákó i oltással szolgálnak a | vEGTÉSZ- villanyszerelőket, nóségellenőrt. Jelent-! gépipart technikumi . TERV Szeme.jzetl ősz. kepesitesael Ferenc ck csőd vez- vállalat következő i kezét»: szombat kivé- I végzettséggel tjüy- BP.. XI,, Buda- rendelkező lakatosokat, váci telephelyei: í TECHNIKUS OK AI maróst. teléYcl Bp. VIII.. ül- TECHNOLÓGUST. “** **' n.n““"s. kézbes.lőnőt, |u|, | Réesel garázs: Bp. _________ lo, M. ,w , 138 BiUMI.I I-11WI----------------------------------7- szállítómunkásokat _______________________XIV., Cházár A. U. ... ... BÉREZÉS „lolnnszamon «nSW %1 . RWlgll vasipari anyagi,me- Acs, asztalos, festő- FEJTÓKET 1. Tel,: 834-300, i IClVeSZlillk * KOLLEKTIV télelonszamon. 3 ^ rettel rendelkőió FELVESZÜNK. (röntgenképes, Hlradas- Pürst garázs: XI., SZERINT, ------------------------------------ hallo«, étkezőlülkés, íelkeszárn 31,I1vy?fre 6' “?* i I technikává) Hamzsabégl út 55— I ^ .öröklakás eladó. Cef­anyagburkolo szak- ■ SZIK ktpMitessel gépkezelő foglalkozó 58 259.378 Kilián Jekmtkez«, Jelentkezés: l:| , Jl V lédlné 120-443 RAKTÁROST, munkásukat, ezen szak- j előnyben. gyakornokokat. nagyvallalat garár XIX., Gya­­-szombat Duna Cipőgyár ! VI----­gyakorlolt ““ Kézzé, Írott le.ent- Jelentkezés: WId- 883“ JLFí TM**”1 ~ -unkaerogazd. * j (1/g\\t) teakon^s, tá^'tése. tó, ls, keresünk azon- I““ k/rUgn!l “ munkát Gépesítő V. any^bez^iík.. ráza: VUl., Ko’l - üzemvezetőnél, Bp. !V„ XW MAW/ SZÍ 1 ° '. .»»« belépessél. Jelent- j *• ’síu °Jel- Bp. V-, Vigyázó F KERES. ni 635 “óbudai Budapest, XV„ Táncsics M. n. 19. \Y JTlf^ hasonlóra. .Május — bizalmas „unkakor- kczés; Április 4. Ktsz. lgere. u. 3. Munkaügyi ! »Fizetés,gén, meg­­, ««•* «■ «• Kelőtől Péntekig --------------!4266« Jelig. , Fel­be gépírni tud, Bp„ VIII . Aurora u.________________________, 0, U6_TM te), | jelölesével L. 376« _Vm i Telelőn: 292-824. 8-12 óráig VBKM szabadulás téri hirde­adminisztrátort, 23. Munkaügy. , u . . j 1 Jelig, a kiadóba. »VilUmn» ;obe' F'uvugyl _______________________ műhelyünkbe: szerelő, 1 1 Allemisszerelő Széna térré néző, a.­ELŐADÓT, „ lemezlakatosokat, ­­Vállalat. Gyar. pos 2 szobás, kom-T“ KERESÜKK .. uuz-ui - ­­Kor-berki ^ Bp. VIII., Lonardo gyakorlott munkásokat prototípus JT I \l gkéff flk 111 1/ V \ Utlköltségtérltés -m i« * Ha vmei a 14 « bérzlszámclokat, jellegű gyártáshoz. - of J \ W^5.J>SL pT* f VV mellett Q88, is óra után. da V-Bc! n. 14. sz. gyakorlott Fizetést forma: őri­­»«JSk» £*» H« LL ^ ........................ üllői útnál levő, egy alatti telepünkre , gépirónoket, bér. Vevőszolgálatunk- \ B*Iä| Ä, SM5 / I KEBES ssobl komi. lakáso-ESZTERGALYOST. valamint ; hoz: külső szerviz- \ _ ___________ BIWflltlIfM; / budaeeM ée yidéki mat elcserélem 2 szo­láRATnu közgazdasági munkára villanyszere. ff Iá? Wh W ^9ggm I munkahelyre: ba3r*' vw nP^bb‘ tAKAros és egyéb ló és lakatos szak- JTOM.Mß? j£^| • K'i, ! ukatosokat *»• megegyezesael. ­szakmunkást, érettségizett munkásokat. export­­^ IMI ' vilUny..erdőket. Tel-: 3ä°-4,!3' gefédmunkást, dolforókat , iroda raktárába, Mk ^ Hj jS festőket, f whun—■hhuhh—— könyvelési, [anyagosztályra: segéd- A férfi és női öBÍj ^ctAÍ£i«d®rai Bp.. Vili., Nap «. ül. bérelszámolási munkásokat, beruhazá. ^ ^ TO /* 1 betaiütoU Ifi az alatti munkaterületre. si osztályra: be ruha­­-■ VJtJ gg É/<A 1 M \ munkásokat, Duna-kanyarban bel-16. sz. alatti zási és fenntartási PVMwMMNPfVV« portásokat. területen 600 n.-öles, telepünkre Vidékieknek munkákhoz építészt. ( Qfc CPísiWBjl közművesített vikend-HFrFS7TA s?Uwá^01 w Jelenik.: ÉLGÉP. Bp rtiTV rinTV /**Sk rV*K 1 vr*\ r-W rK Sa%\. Jelentkezés ! telek eladó, felosztva HEGESZTŐ- gondoskodunk. IX.. Soroksári út 43, Hl I | | |\ B I nÄ *■ a\ j . h 1 | |\ » Bvar is. Heppert Mihály, gr-í ----------­­iiillv'slf 1 II I IIU sss ;wr-Hsusznun ^A.*’ n. 29. lg I I [l 1 H I f I 11 H | li 1 879 ^ XuZ,. ----------------------------------- ESZTERGÁLYOS, j i |J ^ l|j J k Íj I 11 1 1 ISIJJ FELVESZÜNK ^U^nyesnek" Köt . winAc ‘w5^ MÉG müvesítet. Érdekl. le­segédmunkást. . Lrcttsegizett gyors- es MABÓS* 1 mmim . w 4 , 4 hét: egész nap. Cse­geptrót, oros.:-angol le­­gép­­. __ HÜB .'aSieaaB^ műszaki rajzolókat Tác.7in Rn ív Bp., MII, Tá,á,z- vele sőt. angol-i-émet LAKATOS. , ÄI f AJLfV ^»»1 i ** “ »' k'r.. BaíL u 51 mc-o u. 7. az. miatti levelezőt, Illetve a tel­­^ &%,./£**J B ü ó g y o m­­ans *. sós n *i w.r telepünkre ^ S~; á^L. ßÄ W H Ä lSÄ ßl 1||1 S S ^ «^1, téosztbstó teikek oi­magasnyomás alá b» «»»tortott mUO- FÉNYEZŐ, S ‘ , f,pesimernoknl 6, '‘^Parkvár“ CSŐSZERELŐ Műszaki “Írm^! CSŐSZERELŐ. Ü IK HR ^ R»dnl“ Üt 218^ szakmnnkaaokat szettudományl Egye­­í B&SS? LÄ-'l K -fy?"' . IfJM'J.S» bp.-i és rldeki ' sületek Szövetsége, - TARGONCA- i W* fwm ****&WOB, MM munkára. VI., Anker köz 1. — VEZETŐ, WBSMSBSSttf M anyag- Gyermekgondozást vál-Rela u 21—'’3 *z ^TmTmÍ SEGÉD- ij deklődni 17—20 óráig, alatti telepünkre ^(IRAyiU^ ' [ Jelentkezés a gyár Hl.’ 23. munkásokat. ^BBHai*!,l>B*!*IB58* Telefonj Szőlöiug&shoc használt Jelentkezni tehet: PÉNZTÁROST KÖ..TIELO ------------------------------- Si^BÍ , A.r JW i Megköselithetó a jig. a kiadóba. a telephelyeknn az t, a karbamtartó 9 —-e—ro * VÄ' fúltlvPgHM»<8315 tértől 87-es .utó- B|!a/UJT-M üaemveietö kartár­­részleghez S Z I M j ^ busszal (kb. 10 ^ eaknai Vágy a tze- VILLANY­­ESZTERGA­­/ ..*4 *1®? ,| I , ||||||P \ ^ £ XZLSSXTLZZ mAlysetl csoportnál. SZERELŐT. GÉPGYÁR, \f 111 I ||I|l|f \ -------------- merkedne házasság Bp., VIII., Leonardo „ 11 11 f I fel 5II||I’ . !»T^fd8*VJ4 [ijlH céljábó! olyan egyedül­-'-ü*'­­zzn. —t.«« nT>, a -ä bwö 'MI räiWk, |V (7^ .wsessassarrjr a Felvételi iroda. ^ I ___________~**mm&m**&* ~ § W pad príma állapotban zastársa lenne. >Har­: Arany Jano* ®* 10- » ....................................................................................-----------------------------------------------------7 ^ eladó. Hajdú József, menlkus házasság N. ^^^JL————— 1 - ­­Főt, Dlmltroir 2. 8156« jelig, a kiadóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék