Magyar Hírlap, 1973. május (6. évfolyam, 119-148. szám)

1973-05-28 / 145. szám

8 1973. MÁJUS 28. HÉTFŐ a nap hírei Magyar Hírlap ÜGYEK — EMBEREK Habent sua fata libelli — a könyveknek saját sorsuk van, szól a régi mondás ... Az meg különösen érdekes, hogy a tör­vénykönyveken belül még egyes részletek­nek is külön életük, saját sorsuk van. Úgy tűnik, hogy egy-egy rendelkezés elhal­ványult, kimegy a divatból. Ha nagy rit­kán alkalmazásra kerül is, jelentősége és ereje már nem a régi. Aztán történik va­lami a külső körülményekben, és az el­aggott szabály új életre kel. Ilyen jelenséget figyelhetünk meg az idegen telekre való építkezés és a ráépí­téssel történő tulajdonszerzés területén. Régen ez a nagy falusi porták, a módos parasztcsaládok, a juss körüli marako­dás körében merült fel. A változott életviszonyok azonban új problémákat vetettek fel. Haszontalanok­ká váltak a régi nagy gazdasági udvarok. Annál inkább megindult a lakásépítke­zés. Mind kevesebb lett és drágult az üres telek. Tömeg­jelenséggé vált a lazán ki­használt belterület sűrűbb beépítése. Tipikus esetté vált, hogy a szülők vagy a jó testvérek megengedik fiatal hozzá­tartozójuknak, hogy a nevükön álló in­gatlanon építkezzék. Ez nagyon jó dolog. Nemcsak emberileg, a fiatalok érdeké­ben, de a városiasodás, a falusi települé­sek fejlődése szempontjából is. Csak az a baj, hogy az idevágó jogszabályok a köztudatban elhalványultak. Az ingatlan­­tulajdonosok nemes gesztusait gyakran nem kíséri kellő körültekintés. Tisza-parti eset: az idős apa hozzájá­rul, hogy frissen nősült fia az apa na­gyobb — két családi ház befogadására is alkalmas — telkén építkezzék. Elkészül a fészek, de már nem turbékolnak benne. A házasság megromlott, a fiatalok elvál­nak. A fiú be sem költözik, eladja a há­zat. A volt feleség feltartóztatja a jogi folyamatot, nem járul hozzá ahhoz, hogy a vevő átvállalja a házra betáblázott OTP-tartozást, így nyilván az OTP sem járul hozzá az eladáshoz. Ezután az asz­­szony támadásba lendül. A telek arányos részének tulajdonjogát is igényli azon a címen, hogy jóhiszemű ráépítés és há­zastársi közös szerzés történt. Megtelik a jogi színpad: haragos volt házastársak, még haragosabb após, köz­ben beköltözött vevő, OTP stb. Kis re­gény kerekedne ki abból, hogyan kell ki­bogozni az összekuszálódott szálakat. Elé­gedjünk meg annak tisztázásával, hogy első lépésben, az idegen telekre való rá­építésnél hogyan kellett volna eljárni, mi a vonatkozó szabály. Az első lépcső és követelmény: az in­gatlantulajdonos és az építkezők szerző­désileg állapodjanak meg, hogyan alakul az épület és a beépített földrészlet tulaj­donjoga. Gondoskodjanak arról, hogy ezt azt ingatlannyilvántartás is átvezesse. Megállapodás hiányában jön az a szabály, hogy a jóhiszemű ráépítő megszerzi a föld megfelelő részének tulajdonjogát, ha a földtulajdonos a ráépítés ellen kellő időben nem tiltakozott, és az épület ér­téke a föld megfelelő részének értékét lényegesen meghaladja. RÁDIÓ Mindkét rádióadó 4.23-kor kezdi műsorát. 8.00 órakor: Hírek. Időjárás. Műsorismertetés. KOSSUTH. 8.15: Solti György operafelv.-iből. 8.55: Falusi detektív. Rádiójáték, IV. (befeje­ző) rész. 9.26: Rádióbörze. 9.30: A hét zene­műve. 10.05: Iskolarádió. 10.31: Couperin— Legpard feldolgozása: Lully apotheozisa — szvit. 11.01: Az alkotás percei, rip. 11.15: Ka­marazene. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Nép­dalok. 13.50: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05: Édes anyanyelvünk. 14.10: Antal István zon­gorázik. 14.25: Giuseppe De Luca felv.-iből. 14.40: Vallomás a műfordításról. 15.10: Iskola­rádió. 15.50: Az MRT férfikara énekel. 16.05: Interurbán. Hangjáték. 16.43: Operettdalok. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Az élő nép­dal. 17.30: A hét rádióhallgatója. 17.50: 10.10 a tizedikre! A KISZ KB, a rádió és a tv VIT­ vetélkedője, VI. 19.35: A MAH hangú. Közli: Kb. 20.30: Versek. Kb. 21.35: Tudományos híradó. Kb. 21.50: Kovács Andor gitározik. 22.20: Mikrolánc. 22.50: Népi zene. 23.30 10.25: Erkel operáiból. PETŐFI. 8.05: Nóták. 8.45: Egy új tudo­mányág: a történeti állattan. II. 9.03: Ezeregy délelőtt. 12.03: Magyar muzsika. 13.03: Egy kimélőosztály naplójából, rip. 13.20: Schu­mann- és de Falla-művek. 14.00: Kettőtől hatig. 18.20: Amelita Galli-Curci és Leonyid Szobinov énekel. 18.53: Népi zene. 19.25: A máglyák ellenére... Dób.-műsor. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.25: Új könyvek. 20.28: Em­lékek útján. Rip. VIII. 21.58: Tánczene öt or­szágból. 22.30: A hét zeneműve. 23.15: Lechner­­kórusok. 23.30: Könnyűzene Behár György szerzeményeiből. URH. 13.05: Iskolarádió. 18.25: Beat. 18.50: Éjszakai járat. Hangjáték. 19.16: Verdi: Don Carlos. MAI MŰSOROK TELEVÍZIÓ POZSONY. 16.05: Tv-híradó. 16.10: Pedagó­gusok műsora. 16.40: Beszélgessünk oroszul. 17.10: Pályaválasztás. 17.43: Kerületeink hang­ja. 18.00: Esti mese. 18.10: Érdekességek, csa­ládi posta. 19.00: Tv-híradó. 19.30: A divatról. 20.00: A prágai tavasz 1973. Nemzetközi zenei fesztivál. 21.20: Fogadás Leokadiáért, tv-film. 22.10: A labdarúgás hírei. JUGOSZLÁV. 16.43: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Bolond szótár. Bábjáték. 18.00: Gyer­mekkönyvekből. 18.30: A néző és a tv. 19.00: Fiatalok a fiataloknak. 20.30: Felvevőgéppel a világon át. 21.00: M. Ravel: Spanyol óra. Opera. 22.10: Kultúra és társadalom. SZÍNHÁZAK Állami Operaház: Nincs előadás. Nemzeti Színház: Az utolsó utáni éjszaka (7). Katona József Színház: Celestina (7). Madách Színház: A pillangók szabadok (7). Madách Színház Kamaraszínháza: Zendülés a Caine hajón (7). Vígszínház: Angyali történetek (H. béri. 5.,­ 7). Pesti Színház: A hirdetés (IX. béri. 3., 7). Fővárosi Operettszínház: Hegedűs a háztetőn (Komb. 8. béri. 6., 7). József Attila Színház: Svejk a hátországban (7). Vidám Színpad: Lassan a Pesttel! (este 18). Mikroszkóp Szín­pad: Nincs előadás. Tatabánya, városháza dísztermében: Tiszta vizet a fejekbe (7). Iro­dalmi Színpad: Nincs előadás. Huszonötödik Színház: Nincs előadás. Egyetemi Színpad: „Nézeteltérítés”. Sándor György humoralista szerzői estje (este f8). Fővárosi Nagycirkusz: a Moszkvai Nagycirkusz vendégjátéka (este Állami Déryné Színház; Tüskevár: Vándor­diák. Tiszafüred: A helység kalapácsa (du. 3, este f8). Bábolna, Álami Gazdaság: Jegy­gyűrű a mellényzsebben. Mesztegnyő: A szülő is ember. Állami Bábszínház: Nincs előadás. Békéscsabai Jókai Színház: Nincs előadás. Debreceni Csokonai Színház. Kis Színpad: Ki vagy te? (este 8). Nyíregyháza: Bajazzók — Seherezádé (du. 3). Győri Kisfaludy Színház: Nincs előadás. Kaposvári Csiky Gergely Szín­ház: a Pécsi Balett vendégjátéka (7). Zala­egerszeg: A műveltség netovábbja (7). Kecs­keméti Katona József Színház: Nincs előadás. Miskolci Nemzeti Színház: A búsképű lovag, Don Quijote (a 25. Színház vendégjátéka, du. 4, este 8). Pécsi Nemzeti Színház: Nincs elő­adás. Szegedi Nemzeti Színház: A makrancos hölgy (7). Bácsalmás: Ida regénye (7). Székes­­fehérvári Vörösmarty Színház: Ida regénye (a Győri Kisfaludy Színház vendégjátéka, 7). Szolnoki Szigligeti Színház: Nincs előadás. Veszprémi Petőfi Színház: Ajka: Az ördög (7). HANGVERSENY Erkel Színház: a Magyar Állami Hangver­senyzenekar. Vezényel: Lehel György. Közl: Starker János (Tavaszi bék­, B/I—B/II-sor., este 18). A Bécsi kapu téri evangélikus temp­lomban: J. S. Bach-esték (este 11), TIT-MOSOR A Kossuth Klubban: Jugoszlávia műemlékei és múzeumai (színes, vetített képekkel). Elő­adó: dr. M. Kiss Pál művészettörténész (este 6). MESEMONDÓ A távbeszélő mesemondó 071—888) műsora: Ki mint vet, úgy arat. (Elmondja: Turgonyi Pál.) Hívható: du. 5-től este 10 óráig. A szél mérséklődik A várható időjárás ma estig, Nyugaton gyengén, máshol változóan felhős idő, va­lószínűleg eső nélkül. Az élénk, időnként erős északi, északnyugati szél lassan mér­séklődik. A nappali felmelegedés keleten kissé erősödik. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet 18—23 fok között. A Duna vízállása tegnap Budapestnél 355 centiméter volt. Szabadegyháza jubileumi ünnepsége Negyedszázaddal ezelőtt a falu lakosai­nak kérésére változtatták meg Szolgaegy­háza nevét Szabadegyházára. Ebből az alkalomból vasárnap falunappal egybe­kötött ünnepséget rendeztek a községben. Reggel a székesfehérvári helyőrségi fú­vószenekar adott zenés ébresztőt, majd délelőtt nagygyűlést rendeztek, ahol Zá­vodi Imre, a Fejér megyei Tanács elnöke mondott ünnepi beszédet. Ezután úttörő­ket avattak, majd egész napos kulturális és sportműsor szórakoztatta a falu lakóit. Este a Fejér megyei népi együttes és a székesfehérvári művelődési központ iro­dalmi színpada adott műsort. BÉKENAPOT RENDEZTEK tegnap a Győr-Sopron megyei Jánossomorján. Dél­előtt kisdobosokat és úttörőket avattak, majd a község művelődési központjában járási békenagygyűlést tartottak. KISKÖRÖSÖN első ízben rendezték meg a helybeli képzőművészkar 22 tag­jának tavaszi tárlatát. A város művelő­dési központjában 74 alkotás, köztük szá­mos alföldi, kiskőrösi témájú olajfest­mény, grafika, fafaragás, iparművészeti munka látható. KISIKLOTT a toulouse—párizsi expressz mozdonya és hat hálókocsija tegnap reggel Chateauroux állomásnál. Hárman megsebesül­tek. IFJÚKOMMUNISTA MŰSZAKOT tar­tottak szombaton és vasárnap Bács-Kis­­kun megye számos ipari üzemében. A fia­tal munkások keresetüket a VIT-alapra és a vietnami fiatalok megsegítésére ajánlották fel. A SZIGETKÖZI NAPOK első vasár­napján három kiállítást nyitottak meg Mosonmagyaróváron. A Bardócz Béla Művelődési Központban országos bélyeg­kiállítást rendeztek. A József Attila Mű­velődési Házban bábkiállítás nyílt, a Széchenyi-teremben pedig az Ifjúság or­szágos fotókiállítás. NÉGY SZEMÉLY MEGHALT, tizenöten megsebesültek, amikor szombaton délután tornádó söpört végig az USA-ban az Oklaho­ma állambeli négyszáz lakosú Keefeton köz­ségen. A település háromnegyed része elpusz­tult. HONVÉDELMI NAPOT rendeztek va­sárnap a Tolna megyei Őcsényben. A díszelnökségben helyet foglalt Réti Antal, az MHSZ főtitkár-helyettese és Horváth József, a megyei pártbizottság titkára. Csajbók Kálmán, a megyei népfrontbi­zottság titkára mondott megnyitó beszé­det. A SOPRONI DIÁKNAPOK négynapos rendezvénysorozata, amelyen több mint háromezren vettek részt, vasárnap befe­jeződött. A diáknapok során tizenkét diákszínpad, tizennégy népitánc-csoport, negyvenegy vers- és prózamondó és ti­zenhárom énekkar lépett pódiumra. VÉRTELENÜL ELFOJTOTTÁK az argentínai Cordobában szombaton délután kitört börtön­lázadást, de mintegy hatvan köztörvényes bű­nözőnek sikerült elmenekülnie. A szökevé­nyek felkutatására nagyszabású rendőri akció kezdődött. ÚJ IDEGENFORGALMI KIRENDELT­SÉGEK nyílnak meg a közeli napokban a Balatonnál. A tihanyi, balatonszárszói és szántódi irodák megnyitásával bővül a valutabeváltó helyek száma is. A HELIKON-ÜNNEPSÉGEK Keszthe­lyen vasárnap befejeződtek. Négy nap alatt öt dunántúli megye és a főváros csaknem 100 középiskolájának mintegy 3000 diákja adott számot tehetségéről, kulturális felkészültségéről. LEZUHANT AZ USA-BAN EGY KATONAI HELIKOPTER, amely az Egyesült Államok elnökének szolgálatában állt. A szerencsétlen­ség során a biztonsági szolgálat egy tagja éle­tét vesztette, többen súlyosan megsebesültek. A baleset okairól még nem érkezett jelentés. MEGYEI NEMZETISÉGI NAPOT ren­deztek vasárnap a szlovének lakta Vas megyei Apátistvánfalván. Nagygyűlést tartottak, amelyen Czirák Ferenc, a me­gyei pártbizottság titkára mondott beszé­det, majd nemzetiségi kulturális feszti­válra került sor. FOLKLÓRFESZTIVÁLT rendeztek teg­nap a Zala megyei Pákán. A Zala me­gyeieken kívül részt vettek Vas megyé­ből és Jugoszláviából érkezett népművé­szek is. AZ ÉVEZREDES ROMKERTBEN, az I. Béla király által alapított apátsági templom ma­radványai között kötött házasságot egy ifjú pár szombaton este Szekszárdon. A történelmi színhelyen tartott esküvőt a családi és társa­dalmi ünnepségeket szervező iroda rendezte. A TISZA HOLTÁGÁNAK partján, Mártélyom tegnap fejeződött be a Csong­­rád megyei országjáró diákok kétnapos találkozója. ÖTVENKILÓS SZÜRKEHARCSÁT zsákmá­nyolt tegnap két faddi horgász, Pálinkás Já­nos és ifj. Réti Miklós a község határában levő Holt-Duna-ágban. A VÁNDOR SÁNDOR munkás és ifjú­munkás énekkari szemle Csongrád me­gyei döntőjét vasárnap rendezték Szege­den öt ifjúmunkáskórus és hét munkás­kórus részvételével. AUTÓSPIHENŐT AVATTAK vasárnap a Bakonyban, a Farkasgyepühöz közeli Bodzatetőn. ORSZÁGOS KAMARAKÓRUS-hang­­versenyt tartottak tegnap Jászberényben az arany oklevéllel kitüntetett ének-zene tagozatos általános iskolák kórusainak felléptével a városban rendezett Székely Mihály zenei napok keretében. ORSZÁGOS KUTYAKIÁLLÍTÁST rendeztek tegnap a debreceni Nagyerdőben. Az ebte­nyésztők több mint 450 kutyát vezettek a bí­ráló bizottság elé. A FIATAL KATONAMŰVÉSZEK or­szágos bemutatóját vasárnap rendezték meg Tatán, a megyei művelődési köz­pontban, a néphadsereg legjobb művé­szeti együtteseinek és szólistáinak rész­vételével. Súlyos közlekedési baleset Pásztó és Jobbágyi között Vasárnap délelőtt Pásztó és Jobbágyi között, a 21-es úton a dr. Zentai József 60 éves igazgató-főkönyvelő, budapesti lakos által vezetett személygépkocsi le­szaladt az útpadkára, majd áttért a me­netirány szerinti bal oldalra, ahol össze­ütközött egy tehergépkocsival. A bal­eset következtében dr. Zentai József és 54 éves felesége, továbbá fiuk, Zentai Jó­zsef 30 éves műszerész és annak felesége, Zentai József­né 27 éves adminisztrátor, budapesti lakosok a helyszínen meghaltak. A baleset okát szakértők bevonásával vizsgálják. PARADOX DAULOS: VÁRNAI­­ SAJDIK.

Next