Magyar Hírlap, 1975. január (8. évfolyam, 1-31. szám)

1975-01-11 / 11. szám

8 1975. JANUÁR 11. SZOMBAT MAKACS FOG Ahol virít a kikerics Dél-Baranyában még szilárdan tartja magát az immár hetek óta uralmon le­vő tavaszias időjárás. A Mecsek és a Tenkes kettős hegyvonulata ugyanis fel­fogja az északról érkező hidegebb lég­áramlatokat. Ennek köszönhetően to­vábbra is kék az égbolt, süt a nap és a hőmérséklet a déli órákban eléri a 10 fokot. A 442 méter magas Szársom­­lyó-hegy sziklás lejtőin virít a magyar kikerics, amely a Kárpát-medencében csak itt található. A kinyílt virágok nagy számából arra következtetnek, hogy legalább egy hete tart már a korai vi­rágzás. A hegy lábánál pedig vetnek: a villányi Új Alkotmány Téesz meg­kezdte a primőrnek szánt zöldborsó ve­tését egy harminc hektáros táblán. Ilyen korai vetésre még ezen a kedvező ég­hajlatú tájon is régen volt példa. A Vil­lány-siklósi történelmi borvidéken min­denütt metszik a szőlőt. Merre járnak a magyar hajók? A MAHART tengerjáró hajóinak péntek esti helyzete: Az Ady Singapore-ban (Szingapúr), a Hungária Buenos Airesben (Argentína), a Duna Triesztben (Olaszország), a Rába és a Hévíz Lattakiában (Szíria), a Cegléd Alexand­riában (Egyiptom), a Hajdúszoboszló és az Újpest Bejrútban (Libanon), a Székesfehérvár Isztambulban (Törökország), a Tata Tripoli­­ban (Libanon) rakodik. A Petőfi a 18,33 és a 87,08 fok alatt Calcutta (India), a Budapest a 42,31­­és a 34,55 fok alatt Trabzon (Törökország), a Tisza a 43,35 és a 28,45 fok alatt Constanza (Románia), a Herend a 30,40 és a 30,07 fok alatt Trieszt (Olaszor­szág), a Somogy a 36,26 és a 23,26 fok alatt Bejrút (Libanon), a Debrecen a 38,55 és a 19,50 fok alatt Lattakia (Szíria) felé halad. A MAHART rádióval felszerelt folyami hajói­nak helyzete: A Szekszárd Belgrádnál, a Paks Opatovácnál (Jugoszlávia) áll. A Balatonfüred a 895-ös folyamkilométernél (Románia), a Szdb a 450-es folyam­kilométernél (Jugoszlávia) le­felé halad a Dunán. A NAP HÍREI Nemzeti park lett a Kiskunság Pénteken Kecskeméten hivatalosan is bejelentették a Kiskunsági Nemzeti Park létrehozását. Dr. Gajdócsi István, a Bács-Kiskun megyei Tanács elnöke köszöntötte a rész­vevőket, s méltatta a Duna—Tisza közén kialakított nemzeti park jelentőségét, s szerepét az ember szolgálatában. Ezután Rakonczay Zoltán, az Országos Termé­szetvédelmi Hivatal elnöke bejelentette, hogy a most megnyíló, az országban má­sodik nemzeti parkot újabbak követik majd. A védett körzetek területét a je­lenlegi 129 000 hektárról a továbbiakban félmillió hektárra növelik, a következők­ben a Bükk-fennsík kap védettséget. DR. ACZÉL GYÖRGY egészségügyi miniszterhelyettes pénteken Szegeden át­adta rendeltetésének a városi kórház 150 ágyas új pavilonját. A 15 millió forintos­­költséggel készült épületben a kórház új ideg- és elmegyógyászati osztálya kapott helyet. KATONA JÓZSEF BÁNK BÁN című drámáját pénteken mutatták be a Békés­csabai Jókai Színházban. A darabot Or­bán Tibor rendezte. A SZOVJET VÖRÖSKERESZT és Vörös Fél­­hold Társaságok Szövetségének végrehajtó bi­zottsága a Ciprusi Vöröskereszt számára el­küldte segélyszállítmányának m második részét, a ciprusi harci cselekmények következtében fedél nélkül maradt családok megsegítésére. SZÁZÖTÉVES korában elhunyt Pécs legidősebb polgára, özv. Szenge Fe­­rencné, Nagy Flóra. Az 1870-ben szüle­tett asszony mostanáig jó egészségnek örvendett, és még a legutóbbi időkben is ellátta a kisebb háztartási munkákat. HÁROM HELYETT EGY vasúti pályaudvara lesz Prágának. Az új főpályaudvart naponta 210 ezer utas veheti majd igénybe. Helyiségeit légkondicionáló berendezéssel, mozgólépcsők­kel és mesterséges világítással látják el. AZ AUSZTRIAI ST. PÖLTENBEN magyar népművészeti kiállítást nyitot­tak. A Collegium Hungaricum által az elmúlt év őszén Bécsben nagy sikerrel bemutatott anyagot állították ki az alsó­ausztriai város múzeumában. MA KORA HAJNALBAN ÉRKEZIK VISSZA a Föld légkörébe annak a Saturnus 5. rakétá­nak az első fokozata, amely még 1973 májusá­ban Föld körüli pályára segítette a Skylab amerikai űrállomást. Oktatási értekezlet Pénteken megyei művelődésügyi osz­tályok vezetői és a pedagógus-szakszer­vezet megyebizottsági titkárai, az il­letékes fővárosi szervek képviselőivel együtt, értekezleten vettek részt az Ok­tatási Minisztériumban. Dr. Gosztonyi János államtitkár elnöklésével megvitat­ták a különböző szintű állami és szak­­szervezeti vezetők együttműködésének kérdéseit, megbeszélték a tanévkezdés tapasztalatait. Dr. Voksán József szakszervezeti főtit­kár részletes tájékoztatást adott a közel­gő szakszervezeti kongresszus előkészü­leteiről. (X) Februárban 4 hónapos szabás-varrás tanfolyam Indul a CSILI-ben kezdőknek és Haladóknak. Juris Ibolya, Munkácsy-dijas textiltervező vezetésével Textilfestő tanfolyam indul (kendő, sál, szoknya, ruha festése). A tanfolyamok dija: 300.— Ft. Beiratkozás a CSILI-ben naponta 8—16.30 óráig. (Budapest XX., Nagy Győri István u. 4—6. I. em. 9.) Te­lefon: 278—030 . 478—502. (X) A CSILI-ben 4 hónapos angol—német audiovizuális nyelvtanfolyam indul február 17-én. Beiratkozás: kezdőknek január 15-től, 10—19 óráig, haladóknak február 10—11—12-én 15—19 óráig. Cím: Bp. XX., Nagy Győri István Utca 4—6. Érdeklődni lehet a 278—630, 279—438, 479—934 telefonszámokon. Influenza a nemzetközi méretekben Az Egészségügyi Világszervezet tájé­koztatása szerint Európa több országá­ban tömeges méreteket öltött az influen­za. Csehszlovákiában a lakosságnak mint­egy hat százaléka kapta meg a beteg­séget, de erősen elterjedt Franciaország­ban, Magyarországon, Bulgáriában, Olaszországban, Spanyolországban, Svájcban és a Szovjetunió egyes körze­teiben is. Előfordultak továbbá influenzás meg­betegedések az Egyesült Államokban és Marokkóban. Az Egészségügyi Világszer­vezet szerint a járványt mindenütt az új-zélandi vírus okozza. Halálos és súlyos balesetek Szentes és Hódmezővásárhely között Bacsa Sándor 31 éves téesztag, szegvári lakos kerék­párral féktávolságon belül egy személygép­kocsi elé esett, amely elgázolta. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba szál­lítás után meghalt. Táborfalva határában özv. Baranyi Ferencné 79 éves háztartásbeli, lajosmizsei lakos egy álló gépkocsi mögül, féktávolságon belül egy sze­mélygépkocsi elé lépett, amely elgázolta. Az idős asszony olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba szállítás közben meghalt. Az V. kerületi Vigadó tér és Duna-korzó ke­reszteződésében Mándoki Imre 59 éves ellenőr, budapesti lakos szabálytalanul haladt át az úttesten, és egy személygépkocsi elütötte. A mentők kórházba szállították. Szabálytalanul haladt át az úttesten a XIV. kerületi Csömöri út 130-as számú házzal szem­ben Csicsoszki Gyula 51 éves segédmunkás, budapesti lakos, és egy személygépkocsi el­ütötte. A mentők kórházba szállították. A XXI. kerületi Kalamár József utca 139-es számú ház előtt Balogh Sándor 40 éves gép­kocsivezető-oktató, budapesti lakos, személy­­gépkocsiját nem a látási, forgalmi és útviszo­nyoknak megfelelő sebességgel vezette, és el­ütötte Jungblut János 11 éves iskolai tanulót. A kisfiú súlyos, nem életveszélyes sérülést szenvedett. A mentők kórházba szállították. Balogh Sándor ellen eljárás indult. Pécs belterületén Nagyiván Imre 35 éves gép­kocsivezető, helyi lakos nem a látási viszo­nyoknak megfelelő sebességgel vezette a te­hergépkocsit, amellyel előzés közben áttért a bal oldalra, és halálra gázolta Baricz Dezső 33 éves gépjárművezető, pécsi lakost, majd össze­ütközött az általa előzött autóbusszal. Nagy­iván Imre ellen előzetes letartóztatásba helye­zés mellett indult eljárás. Szigetszentmiklós határában Kondor Sándor 21 éves gépkocsivezető, helyi lakos személy­­gépkocsijával, amelyet nem a látási viszo­nyoknak megfelelő sebességgel vezetett, halál­ra gázolta Vaskó Lajos 40 éves vasöntő, salgó­tarjáni lakost, majd felborult. A gépkocsi ve­zetőjét súlyos állapotban szállították kórház­ba. A vizsgálat folyamatban van. Mínusz 1—plusz 4 fok A várható időjárás ma estig. Változóan felhős idő, legföljebb néhány helyen hó­­szállingózás, esetleg ónos eső. Éjszaka mér­sékelt, napközben időnként megélénkülő déli, délnyugati szél. Hajnalban és reggel elsősorban délnyugaton többfelé köd, zúz­maralerakódással. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1—plusz 4 fok között. A Duna vízállása tegnap Budapestnél 463 centiméter volt. MAGYAR—SZLOVÁK FÖLDTANI EGYÜTTMŰKÖDÉSI jegyzőkönyvet ír­tak alá tegnap a Központi Földtani Hi­vatal és a Szlovák Földtani Hivatal kép­viselői. A VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ­BAN pénteken Valló Péter rendezésében bemutatták Csehov Három nővér című színművét. A darabot Kosztolányi Dezső fordította zenéjét Molnár Péter és Walla Ervin szerezte. HÁROM ÚJ SZERVIZT rendezett be a Gelka Zala megyében. A zalaegerszegi, a nagykanizsai és a lenti új szolgáltató­egységeket pénteken nyitották meg. MEGNYÍLT VOLLMUTH FRIGYES grafikusművész kiállítása pénteken Bé­késcsabán, a városi tanács klubhelyisé­gében. A fiatal békéscsabai pedagógus­művész tárlatán tusrajzok és rézdombo­rítások láthatók. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT REPÜLŐGÉP csü­­törtökön a kaliforniai Whittier térségében, egy iskolai sporttelep fölött. Tizennégy személy életét vesztette. A holttestek és a repülőgép­­roncsok egy baseballm­érkőzés részvevőire és nézőire hullottak, de közülük senki sem sérült meg. TOVÁBB ROMLOTT RICHARD NIXON egészségi állapota. Nixon a csütörtöki napot — 62. születésnapját — szűk családi körben töltötte, és egyik látogatója arról számolt be, hogy a volt elnök eddig egészséges jobb lábá­ban is nagy fájdalmakat érez. KONDOR BÉLA FESTŐMŰVÉSZ em­lékkiállítása pénteken a Miskolci Galé­riában megnyílt. Az emlékkiállításon het­ven olajfestmény és grafika látható. MEGSZÖKÖTT EGY HÁROMESZTENDŐS ELEFÁNT csütörtökön az egyik párizsi cir­kuszból, s fel-alá sétálgatott egy forgalmas utcán. Nézelődés közben összesen tíz kirakatot zúzott be, látogatást tett egy virágüzletben, majd pedig megrekedt egy zsákutcában. Bemutató a Nemzetiben Pénteken mutatta be a Nemzeti Szín­ház társulata Németh László VII. Ger­gely című drámáját, amelyet a 30-as évek végén játszottak legutóbb az or­szág első színházában Timár Józseffel a főszerepben. Az új előadást Marton Endre rendezte, a címszerepben Sinko­­vits Imre lépett a közönség elé. Fábry-díjat alapítanak Pozsonyban. Lőrincz Gyulának, a CSKP Központi Bizottsága tagjának, a CSEMADOK országos elnökének jelen­létében pénteken ülést tartott a Fábry­­bizotts­ág. Ezen megtárgyalták egyebek között Fábry Zoltán stászi háza újjá­építésének ügyét. Az épületet emlékház­zá alakítják, amelynek egy részében al­kotóotthont rendeznek be, a nagyközön­ség számára pedig hozzáférhetővé te­szik azokat a helyiségeket, ahol Fábry Zoltán dolgozott. Ezenkívül Fábry Zol­­tán-díjat alapítanak. Reklámrejtvényünk eredményhirdetése Az 1975. január 10-én, a hétfői Magyar Hír­lapban ,,Gorsium ÁFÉSZ” Gasztronómiai rejt­vény elnevezésű pályázat sorsolási eredménye a következő: I. díjat, 1000,— Ft-os pénzesutalványt nyert: Bakó László, 1145. Bp., Amerikai út 28. II. díjat, 500,— Ft-os pénzesutalványt nyert: Tarnai István, 5000. Szolnok, Vörös Csillag út 6. III. díjat, 200.— Ft-os pénzesutalványt nyert: Szokoli Ilona, 1016. Bp. I., Krisztina krt. 81. IV. 2. A Magyar Hírlapra szóló negyedévi előfize­tést nyerték: Dr. Szabó István, 1125. Dr. Nagy Lajosné, 6400. Bokor Előd, 9900. Bene József, 9833. özv. dr. Molnár Ernőné, 1063. Somosy Ferencné, 1114. Papp Ferencné, 1061. Gulyás József, 8066. Horváth Lászlóné, 2400. Somogyi Lajosné, 2800. A nyertesek nyereményeiket postán kapják meg. Bagyor Hírlap Elhunyt Zágon István Zágon István ismert író, neves humo­rista pénteken, életének 82. évében el­hunyt. Temetéséről később intézkednek. Zágon István egész sor nagy sikert aratott vígjáték (Marika, Szegény lányt nem lehet elvenni, Hippolyt, Fekete Pé­ter stb.) szerzője volt. A Belvárosi Szín­ház, majd a Vígszínház dramaturgja, hosszú éveken át fővárosi lapok mun­katársa volt. A rádióban elhangzott és a televízióban is bemutatott írásai több kötetben, könyv alakban is megjelen­tek. Legutóbb az „Egy kis öreg napló­jából” című sorozatot írta a Ludas Ma­­tyinak. _________________________ Elbúcsúztatták dr. Lányi Ernőnét­ Dr. Lányi Ernőné született Straszer Jolán, a Párttörténeti Intézetnek alapí­tásától kezdve munkatársa, 71 éves korá­ban elhunyt. Egyik kezdeményezője volt a munkásmozgalom-történeti visszaemlé­kezések összegyűjtésének és tudományos feldolgozásának. Számos memoárkötet szerkesztése fűződik nevéhez. Búcsúzta­tása pénteken volt, a Farkasréti temető­ben. Eltemették dr. Egerszegi Sándort Pénteken a Farkasréti temetőben mély részvéttel kísérték utolsó útjára Dr. Egerszegi Sándor Kossuth-díjas tudóst, a talajtani- és agrokémiai tudományok nemzetközi nevű művelőjét. A Magyar Tudományos Akadémia Ta­lajtani­ Agrokémiai Intézete nevében — amelynek tudományos osztályvezetője volt — Szabolcsi István igazgató bú­csúzott Egerszegi Sándortól, aki számos területet felölelő elméleti és gyakorlati tevékenységével nemcsak a magyar tu­domány történetébe írta be nevét, ha­nem külföldön is elismerést szerzett ha­zájának. A Magyar Tudományos Akadémia ré­széről Láng István főtitkárhelyettes mél­tatta az elhunyt munkásságát. A sírnál Fekete Zoltán egyetemi ta­nár idézte fel az elhunyt emberi voná­sait. ___ haláloz és LUKÁCS BÉLA újságíró, december 26-án 66 éves korában váratlanul el­hunyt. Temetése január 15-én 14 órakor lesz a Rákoskeresztúri új köztemetőben. FALUS ANTAL, a Magyar Partizán Emlékérem kitüntetettje 79 éves korában elhunyt. Búcsúztatása január 13-án, 13 órakor lesz a Rákoskeresztúri új közte­metőben — közli a Magyar Partizán Szö­vetség. FAZEKAS BÉLA, szlovák partizán 62 éves korában elhunyt. Búcsúztatása ja­nuár 13-án, 15.30 órakor lesz a budaörsi temetőben — közli a Magyar Partizán Szövetség. (X) Halálozás: Felejthetetlen édesanyánk, nagymamánk, Fisch Lipótné január 8-án hosz­­szú betegség következtében elhunyt. Temetése január 16-án 15 órakor lesz a rákoskeresztúri új köztemetőben. Gyászolja a Bácskai család. Elsüllyedt egy jugoszláv uszály Csütörtökön este a pozsonyi régi Du­­na-híd pillérjének ütközött és elsüllyedt a Karavanka jugoszláv vontatóhajó egyik uszálya. A másik két uszály el­szabadult a vontatókötéltől, ezeket azon­ban sikerült idejében megállítani. Az el­süllyedt uszályon tartózkodó négy sze­mély eltűnt, valószínűleg életüket vesz­tették. A baleset miatt a régi Duna­radon egyelőre szünetel a járműforga­lom. Befejeződött a nyomozás a bikolpusztai gyilkosság ügyében A Komárom megyei Rendőr-főkapi­tányságon pénteken tájékoztatták a sajtó képviselőit a múlt év novemberében Bi­­kolpusztán elkövetett hármas gyilkosság ügyében. Mint annak idején közöltük, a rendőrség körözést adott ki Br­rassó Ist­ván 43 éves büntetett előéletű süttő-bi­­kospusztai lakos ellen, többszörös ember­ölés bűntettének gyanúja miatt. A múlt év november 13-án Barassó István különváltam élő feleségének laká­sán baltával többször fejbe sújtotta Ko­­hut Ferenc 26 éves segédmunkást, Ba­­rassóné élettársát, aki a helyszínen meg­halt. Az ugyancsak megtámadott Ba­­rassóné 11 nap múlva halt bele sérülései­be. Nem sokkal később Süttő és Bikol­puszta között, a műút mellett, több kés­szúrással az arcán és nyakán, holtan találták Kohut István 54 éves segédmun­kást, a meggyilkolt Kohut Ferenc édes­apját. Balassó István nem tagadja, hogy meggyilkolt három embert. „Bosszúból tettem, megérdemelték, mert feleségem elhagyott, kisemmizett" — vallotta az el­vetemült gyilkos. A megyei rendőr-főkapitányság a nyo­mozást befejezte. Előre megfontolt szán­dékkal, több emberen különös kegyetlen­séggel elkövetett emberölés bűntettének alapos gyanúja miatt, vádemelési javas­lattal adta át az ügyet a Komárom me­gyei Főügyészségnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék