Magyar Hírlap, 1984. július (17. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

81984. JÚLIUS 1, VASÁRNAP SPORT MaGYBR Híriep Az OTSH elnöke jóváhagyta az MLSZ döntéseit Videoton és FTC: csak egy gól Hepp Ferenc-kosárlabdatorna Vereség Jugoszláviától (Folytatás az 1. oldalról) egyesületek eltérő helyzetét, sportszerűtlen, komolytalan játék kialakulásában való közreműkö­­kásüket, valamint az egész baj­nokságban tanúsított magatartá­sukat, a magyar labdarúgás érde­kében kifejtett tevékenységüket. Mindezek alapján az OTSH el­nöke az MLSZ elnökségének in­tézkedéseit — melyek szerint a Bp. Honvéd 1983—84. évi ered­ményéből öt bajnoki pontot le­vont és a bajnoki címért járó 500 000 forintos MLSZ helyezési jutalmat visszatartotta, a Volán SC csapatát az NB I-bői kiesett­nek nyilvánította, a DVTK és a Nyíregyháza csapatát az 1984— 85. évi bajnokságra négy-négy büntetőpont levonásával sújtotta, mindkét mérkőzés eredményét megsemmisítette — helybenha­­gyólag tudomásul vette, egyúttal a sportegyesületeknek az új eljá­rás lefolytatására és az intézke­dések enyhítésére vonatkozó ké­relmét elutasította. A konkrét ügyekkel, valamint az NB I-ben és az NB H-ben a bajnokság egyes fordulóiban ta­pasztalt kedvezőtlen jelenségek­kel kapcsolatban az OTSH elnö­ke felszólította az MLSZ elnök­ségét, hogy továbbra is kellő szi­gorral járjon el azokkal a játé­kosokkal, sportvezetőkkel és sportegyesületékkel szemben, akik és amelyek a labdarúgásban sportszerűtlen, meg nem engedett eszközökkel maguknak vagy egyesületüknek jogtalan előnyö­ket igyekeznek szerezni. Kötelez­te az MLSZ elnökségét arra is, hogy a még vizsgálat alatt álló ügyekben a szükséges intézkedé­seket tegye meg. * Az Intertoto Kupábán tíz cso­portban negyven együttes szere-TENISZ. A wimbledoni nem­zetközi bajnokság harmadik for­dulójában Temesvári Andrea könnyű győzelmet aratott, az ausztrál Susan Leót verte 6:2, 6:2-re. A magyar teniszező talán ezen a mérkőzésen játszott a leg­jobban, formája —_ apró bizony­talanságoktól és idegeskedésektől eltekintve — a csúcs felé tart. Adogatásai élményszámba men­tek. Az alacsony termetű ausztrál lány — habár füves pályán „él” igazán — alig tudott némi ellen­állást kifejteni. Győzelmével Temesvári beju­tott a legjobb 18 közé. A negyed­döntőbe jutásért a mezőny egyik legkevésbé ismert szereplőjével, a svéd Karlssonnal mérkőzik,, A svéd játékos a nap legizgalma­sabb mérkőzésén 6:2, 4:6, ll:9-re legyőzte brit ellenfelét, az egy­kori wimbledoni bajnok 39 éves Virginia Wade-et. A női párosban Temesvári a kandai Basett-tel az oldalán a második fordulóban 6:3, 6:4-es vereséget szenvedett a negyedik Londonban pénteken késő este befejeződött a Szovjetunió—Vi­lágválogatott sakkmérkőzés, ame­lyet a nemzetközi szövetség égi­sze alatt rendeztek meg. A nagy érdeklődéssel kísért összecsapást, mint az első ehhez hasonló talál­kozót, a világbajnoki címet védő Anatolij Karpov és a VB-elsőség­­re pályázó Garri Kaszparov ve­zette Szovjetunió nyerte 21:19-re, annak ellenére, hogy a négyfor­dulós mérkőzéssorozat utolsó kö­rében a tíz nemzet kiválóságait felvonultató világválogatott győ­zött 5,5:4,5-re. Az első forduló 5:5-ös döntetlennel zárult, a má­pel. A sorozat két magyar rész­vevője, a Videoton és a Frenc­­város otthonában kezdte meg sze­replését. A Videoton sovány győ­zelmet aratott, az FTC-nek pedig be kellett érnie a gólnélküli dön­tetlennel. VIDEOTON—VITKOVICE 1—0 (0—0) Székesfehérvár, 2 ezer néző, vezette: Divinyi. VIDEOTON: Disztl P. — Végh, Disztl L., Csuhay, Horváth G„ Csongrádi, Wittman (Palkovics), Vadász, Májét, Szabó, Horváth F. (Vaszil). VITKOVICE: Netolicka — Kucsnir, Lisanik, Svatovszki, Ce­­vela, Králik, Beles, Malacharek, Dosták, Herda, M’arschevszki. Góllövő: Horváth G. A Videoton az első félidőben nagy fölényben játszott, a hely­zetei azonban sorra kimaradtak. A csehszlovák bajnokság tize­dik helyezettje jól védekezett, egészen a 72. percig, amikor a kiugró Horváth G. a volt váloga­tott kapus Netolicka mellett sze­rezte meg a győztes gólt. A Vi­deoton nagyobb arányú győzel­me sem lett volna meglepetés. <h. f.) FTC—KLAGENFURT 0—0 Üllői út. 10 ezer néző, vezette: Hartmann. FERENCVÁROS: Zsiborás — Szántó (Keller), Haaz, Rab, Jan­csika, Deák, Rubold (Bánki), Zsi­­vótzky, Kvaszta, Szabadi, Pogány. A. KLAGENFURT: Keketi — Buchleitner, Seebacher, D. Hris­­tic, Königh, Ramadhani, J. Hris­­tic, Turner, P. Hristic (Sommer­­rauer), Burgler, Senzen. helyen kiemelt amerikai Potter, Walsh kettőstől, ÖTTUSA. Bernben véget ért a Bajnokcsapatok Európa Kupájá­nak versenye. A küzdelmeket há­rom nap alatt bonyolították le. A viadalon a magyar színeket az Ű. Dózsa képviselte, a többi or­szágból — a furcsa kiírásnak megfelelően — a válogatottak in­dultak. A győzelmet a szovjetek szerezték meg, csapatukban sze­repelt az olimpiai és világbajnok Sztarosztyin, a junior világbajnok Svarc, valamint Rjabikin. Az Ü. Dózsa Mizsér, Szombathelyi, To­­maschof összetételű gárdája a má­sodik helyet szerezte meg. A nem hivatalos egyéni versenyt Svarc nyerte Sztarosztyin előtt, Mizsér a harmadik lett. VÍZILABDA. A duisburgi torna negyedik fordulójában az eddig pontveszteség nélkül álló nyugat­német és magyar válogatott talál­kozott. A mieink ezúttal is jól játszottak, és 11:11 (3:2, 2:3, 5:3, 1:3) arányú döntetlent értek el. sodikat 6:4-re, a harmadikat 5,5:4,5-re nyerte a szovjet együt­tes. Az utolsó fordúló eredményei: Karpov—Andersson (ávéd) dön­tetlen, Kaszparov—Timman (hol­land) 1:0, Tukmakov—Korcsnoj (svájci) döntetlen, Szmiszlov— Ljubojevics (jugoszláv) döntet­len, Vágányán—Ribíi 0:1, Bel­­javszkij—Larsen (dán) 1:0, Razu­­vajev—Hübner (nyugatnémet) döntetlen, Tál—Chandler (brit) döntetlen, Szokolov—Torre (Fü­­löp-szigeteki) 0:1, Romanyisin— Miles (brit) 0:1). zönség csalódottan távozott az Ül­lői útról. A Ferencváros ezen a mérkőzésen ott folytatta, ahol a bajnokságban abbahagyta, s eb­ben „méltó társra” talált az oszt­rák bajnokság hetedik helyezett­jében. Az unalmas, rendkívül ala­csony színvonalú mérkőzésen a hazaiaknak volt több gólszerzési lehetőségük. * Verebes József újabb kétéves szerződést írt alá a Rába ETO- nál. Az edző vezetésével a csa­pat kétszer bajnokságot nyert, egyszer pedig a második helyet szerezte meg. A Rába ETO nagy erőfeszítése­ket tesz a csapat megerősítéséért. Több játékos már aláírta az átiga­zolási lapot, így Kardos József, áz Ü. Dózsa hátvédje is. Az át­igazolások csak a következő he­tekben válnak véglegessé. * Az NB II-be jutásért verseny­ző hat területi bajnok ma játsz­­sza le az osztályozok visszavágó­ját. A vasárnap 17 órakor kez­dődő mérkőzések párosítása (zá­rójelben az első találkozók ered­ménye) : Dunaújváros—DÉLÉP (1—2), Jászberény—Tapolca (1—3), Kaposvár—Vác (1—4). Az asztályozókon a kupaküzdel­mek kiírása érvényes. Pontszám­­egyenlőség esetén a gólkülönb­ség dönt, ha ez is megegyezik, az idegenben lőtt több gól számít. Ha ez is azonos lenne, kétszer 15 perces hosszabbítás követke­zik, végül 11-eseket rúgnak a csa­patok. * Az Osztrák Labdarúgó Szövet­ség szombati ülésszakán úgy dön­tött. .hogy az 1985—86-os bajnok­ságtól az I. és II. osztályban csak 12—12 csapat szerepel. Gyenge eredmények A Komjádi uszodában szomba­ton megkezdődött Budapest úszó­bajnoksága. Az első napon 11 számban rendeztek döntőt. Az eredmények még a megszokott­nál is gyengébbek voltak. A győztesek. Férfiak — 100 m gyors: Wladár S. (Ü. Dózsa) 53.85 másodperc, 400 m gyors: Koczka (Bp. Honvéd) 4:10,54 perc, 200 m pillangó: Darnyi (Ü. Dózsa) 2:05,95 perc, 100 m hát: Wladár S. 58.58 másodperc, 200 m mell: Szabó (BVSC) 2:23,54 perc, 200 m vegyes: Wladár S. 2:08.58 perc. Nők — 200 m mell: Szabó (DKSE) 2:48,88 perc, 200 m pil­langó: Gyúró (KSI) 2:18,66 perc, 200 m gyors: Gyúró 2:04.92 perc, 100 m hát: Virágh (Vasas) 1:05,65 perc, 200 m vegyes: Gyúró 2:25,44 perc. / EREDMÉNYEK — ESEMÉNYEK A TELIT ALALATOS totószelvény: X, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, és a plusz egyes: 1. GYALOGLOCSÜCS. A Népligetben rendezték meg Budapest gyaljglóbaj­­nokságát. A nők 10 kilométeres ver­senyében Alföldi Andrea, a Bp. Pos­tás húszéves versenyzője 54 :lö perc­re javította a magyar rekörtíot. A ré­git is ő tartotta 55:43-mal. A FAKLYA VILÁGJÁTÉKOK, a mozgássérültek és csökkentlátók ver­senyei befejeződtek New Yorkban. A viadalon 53 ország csaknem Három­ezer versenyzője vett részt. A magya­rok éremgviíjteménye: 12 arany, 12 ezüst és négy bronz. A csapat ma 13.50 órakor érkezik a Ferihegyi re­pülőtérre. VÁLOGATÓVERSENYT rendezték a magyar tornásznák részére a jövő­­heti NSZK—Románia—Magyarország felnőtt viadal, valamint az Ifjúsági Barátság Verseny előtt. A felnöltek­­nél Juhász Anikó volt a legjobb, mö­götte Óvári és Petényi végzett. Az utánpótláskorúak között Ladányi győzött. A VILÁG IDEI LEGJOBB ERED­MÉNYEVEL nyerték a győztesek az amerikai úszók indianapolisí verse­nyét. Az eredmények — térti 100 m hát: Carey 55.32 mp, férfi 200 in pil­langó: Morales 1:58.07 perc, női 800 m gyors: Cohen 8:28.08 perc, női 200 m vegyes: Caulkins 2:12.78 perc. A dr. Hepp Ferenc férfikosár­­labda-emléktorna befejező nap­ján még mind a négy válogatott a végső győzelem reményével léphetett pályára, hiszen két for­duló után egyformán egy győze­lemmel, egy vereséggel álljak. Először a pénteken remeklő ma­gyar—amerikai vegyes csapat ta­lálkozott az olimpiai bajnok ju­­goszlávokkal. és bár a második félidő elején még öt ponttal ve­zettek Losonczyék, a végén meg kellett hajolniuk a nagyobb tu­dás és összeszokottság előtt. J ugoszlávia—magyar—ameri­kai vegyes válogatott 94:80 (36: 39). Budapest Sportcsarnok, 2 ezer néző, vezette: Filippone (olasz), Grigorjev (szovjet). Jugoszlávia: D. Petrovics (19), Borkics (18), Zizics, Knego (10), Dalipagics (23). Csere: A. Petro­vics, Sunara (6), Hadzics, Rado­­vanovics (9), Nakics (9). Magyar—amerikai vegyes: Lo­­,sonczy (15), Byrd (12), Knight (18), Johnson (7), Kiss (1). Csere: Zsoldos. Góczán (2), Ellinghausen (14), Láng, Moss, Somogyi L. (2). Varga (2), Gallon (7). Kissé álmosan kezdett a ve­gyes csapat, perceken keresztül nem találták a ritmust, s ennek megfelelően 27:17-re elhúztak a jugoszlávok. A 19. percben azon-A moszkvai Lefiin-stadion sport­­csarnokában befejeződtek a küz­delmek a Szovjet Kupa tornász­viadalon. A női döntőkben az új­donsült összetett kupagyőztes a tavaly Budapesten két világbaj­noki arahyérmet nyert 16 éVps moszkvai Olga Mosztyepanóva folytatta jó szereplését, megnyer­te az ugrás- és a gerendafinálét is, ráadásul az ugrásban 9.95 ponttal a legmagasabb értéket kapta a női versenyen. A férfiak­nál a kupaelsö Pogorelov a nyuj-A Nemzetközi Olimpiai Bizott­ság felügyeletével négyéves prog­ram kezdődik, melynek célja, hogy a sportolókkal megértessék: teljesítményük javításában na­gyobb szerepe van a tudományos vizsgálatoknak, a helyes edzés­módszereknek, mint a veszélyes doppingszereknek — jelentette be Alexandre de Merode, a NOB orvosi bizottságának elnöke. A kívánt hatás) úgy akarják elérryi, hogy a nagy nemzetközi viadalokon filmfelvételeket, jegy­zeteket készítenek a versenyzők­ről, felmérik edzésmunkájukat, s ezeket a dokumentumokat és ta­nulmányokat elküldik a nemzeti olimpiai bizottságoknak. így vi­lágszerte hasznos információkat kaphatnak az érdekeltek — spor­tolók, sportvezetők — a legjob­­bakról. A szakemberek remélik, Ügetőverseny-eredmények 1. Dalnok (1) — Hidra (10) — Jobber (5) — 21, 13, 30, 14 — Bet.: 94, 35 — Hármas bet.: 1603. 2. Koholmány (3) — Komorna (8) — Kém (11) — 20, 14, 14, 42 — Bet.: 35, 174. 3. Egyenlítő (11) — Füves (8) — Complex (10) — 31, 14. 33. 45. — Bet.: 160, 2311— Hármas bet.: 3609. 4. Eegyeiien (10) — Hencegő (9) — Gólyahír (5) — 41, 12. 11, 14 — Bel.: 45. 49. 5. Darling (7) — Hány (4) — Kiszálló (9) — 13, 12. 14, 26 — Bet.: 44, 62. Hár­mas bet:. 711. 6. Jágó (4) — Jegy (6) — Jonathán (2) — 16, 13, 22, 59 — Bet.: 51, 110. 7. Cselszövő (10) — Hírnév (6) — Gö­­röglűz (9) — 109. 23, 72, 52 — Bet.: 1567, 2351. Hármas bel.: a 10—6 kezdő­betű tikettekre 2462. 8. Verőtény (4) — Gorcsev (2) — Ic­tus (1) — 43, 18. 25, 33 — Bet.: 105. 123. 9. Hársfaliset (6) — Jánosbogár (4) — — Energia (7) — 20, 13, 11, 19 — Bet.: 37, 49. 10. Docens (8) — Járőr (1) — In­diszkrét (5) — 40, 14, 15, 19 — Bet.: 89, 77. ban már 33:32 volt az állás a hazaiak javára, megintcsak Lo­­sonczy, valamint az irányító Byrd remekelt, s a pontszerzés­ben Knight járt az elen. A for­duláskor három pont volt a ma­gyar előny. A második félidő igen bizta­tóan indult, 45:40-re vezetett a vegyes csapat. Ekkor Byrd né­hány percre leült a cserepadra, s amikor visszajött, már 53:49-et mutatott a tábla az olimpiai baj­nok javára. Dalipagics, aki a 22. percig egyetlen pontot sem ért el, ezután rákapcsolt, 18 perc alatt 23 pontot dobott, s az ő, vala­mint a két irányító, Petrovics és Zorkics kitűnő játékával maga­biztos győzelmet arattak a .jugo­szlávok. Még azt is elviselték, hogy egymás után négy középjá­tékosuk kipontozódjon — a cse­reemberek ugyanis még a kezdő­ket is. felülmúlták. A befejező mérkőzésen a Szov­jetunió 112:86-ra győzött Olasz­ország ellen. A torna végered­ménye: 1. Jugoszlávia 5 pont, 2. Szovjetunió 5 pont, 3. Magyar­amerikai vegyes 4 pont, 4. Olasz­ország 4 pont. Azonos pontszám esetén az egymás elleni ered­mény döntött. tót nyerte ugyanilyen pontszám­mal. Két szegen csak Balabanov tudott győzni, a korláton és a gyűrűn kapott, aranyérmet. A szerenkénti döntők győztesei: Nők — ugrás: Mosztyepanova 19,625 pont, felemáskorlát: Iljen­­ko 19.500. gerenda: Mosztyepano­va 19,450, talaj: Barakszanova 19.400. Férfiak — talaj: Koroljgv 19,175, lólengés: Marcinkiv 19,550, gyűrű: Balabanov 19.700, ugrás: Barinov 19,275, korlát: Balabanov 19,600, nyújtó: Pogorelov 19,700. hogy a tudományos program se­gít a doppingszerekkel üzletelő cégek tevékenységének visszaszo­rításában is. Alexandre de Merode arról is szólt, hogy a program keretében szeretnék tovább tökéletesíteni az ajzószerek kimutatásának módszereit is. E cél elősegítése ér­dekében tovább növelik azoknak a hitelesített laboratóriumoknak a számát — jelenleg 15 ilyen van az egész világon —, amelyek hi­vatalos felhatalmazást 'kapnak a NOB-tól a legmagasabb szintű doppingvizsgálatokra. A NOB or­vosi bizottságának vezetője el­mondta, hogy a program, amelyet egészségvédelmi szervezetek is támogatnak, az elkövetkező négy év alatt mintegy hárommillió dol­lár költségvetéssel dolgozik. Mjigyhr Hírlap POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: DARVASI ISTVÁN Helyettes főszerkesztő: TÁBORI ANDRAS és SZÁSZI JÓZSEF Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója © Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs magasnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizetési díj eg/évre 408 Ft. félévre 204 Ft, negyedévre 102 Ft* egy hónapra 34 Ft. INDEX: 25007 HU ISSN 0133-1906 A szép számmal kilátogató ki^­Sporfolóink külföldön Temesvári a legjobb 16 között Szov jelunió—Világválogatott Két ponttal győztek Karpovék Szovjet Kupa tornászverseny Mosztyepanova két aranya A tudomány a dopping ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék