Magyar Hírlap, 1985. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-10 / 187. szám

101985. AUGUSZTUS 10. SZOMBAT árfolyamok - hirdetés Magyar Hírlap ­ A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI ÉRVÉNYBEN: 1985. AUGUSZTUS 10-12. Devizanem Vételi Közép Eladási árfolyam 100 egységre forintban Angol font 6716,68 6723,40 6730,12 Ausztrál dollár 3497,96 3501,46 3504,96 Belga frank 86,58 86,67 86,76 Dán korona 484,69 485,18 485,67 Finn márka 823,83 824,65 825,47 Francia frank 572,47 573,04 573,61 Hollandi forint 1557,04 1558,60 1560,16 Japán jen (1000) 207,66 207,87 208,08 Kanadai dollár 3642,42 3646,07 3649,72 Kuvaiti dinár 16 366,22 16 382,60 16 398,98 Norvég korona 594,47 595,07 595,67 NSZK márka 1749,78 1751,53 1753,28 Olasz líra (1000) 26,12 26,15 26,18 Osztrák schilling 248,99 249,24 249,49 Portugál escudo 29,71 29,74 29,77 Spanyol peseta 29,75 29,78 29,81 Svájci frank> 2117,03 2119.15 2121,27 Svéd korona 590,47 591,06 591,65 Tr. és cl. rubel 2597,40 2600,00 2602,60 USA dollár 4947,51 4952,46 4957,41 az Államközi megállapodásokon alapuló hivatalos árfolyamok változatlanul az 1985. június 4-I KÖZLÉSNEK MEGFELELŐEN VANNAK ÉRVÉNYBEN. Az 1985. július 1-től alkalmazott határidős árfolyamkü­lönbözeti százalékok változatlanul az 1985. június 29-i közlésnek megfelelően vannak érvényben. A Magyar Nemzeti Bank 4861984. számú közleménye szerint hivatalos a Magyar Hírlapban, valamint a bankszervek helyiségeiben közzétett lista. HIRDESSEN TELEFONON! 383-355 Az Élgép 2. 87. Gyára felvesz elektroműsze­részt, géplakatost, vil­lanyszerelőt. Jelentke­zés: Budapest IX. ker., Vágóhíd u. 14—18. Te­lefon: 339-462. Kisszövetkezet keres jó kereseti lehetőséggel asztalos szakmunkást, és faipari betanított munkást. Jelentkezés: BUDAFA Faipari Kis­szövetkezet, Budapest VII., Majakovszkij u 13. Telefon: 423-767, 423-321. Az Erdőkémia Válla­lat felvételre keres forgalmi könyvelőt, va­lamint kontírozó köny­velőt. Jelentkezni le­het: 171-636, számvi­teli osztályvezetőnél. Mechanikai Művek fel­vételre keres gépész és villamos üzemmérnö­köt, gépész- és villa­mostechnikust, műszaki rajzolót. Telefon: 669- 400/248 mellék. Sárospataki Városi Tanács VB pénzügyi, terv- és munkaügyi osztálya pályázatot hirdet műszaki ügyintézői állásra. Műszaki főiskolai végzettséggel rendelkező, beruházási ügyek intézésében jártas dolgozók jelentkezését várjuk. Bérezés a 11/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelet alapján. e-r_ — _■ i. Az ÉLGÉP 2. sz­ámára felvesz gép­elni tudó értékesítési elő­adót, gyors- és gép­írót, anyagkönyvelőt, jelentkezés: Budapest IX. ker., Vágóhíd u 14—18. Telefon: 339 462. A Medicor Fejlesztési Intézet felvételre keres orvosi berendezések fejlesztéséhez gépész- és villamosmérnököt, elektro- és gépésztech­nikust, rajzolót, vala­­mint kísérleti műhelyé­be lakatos, marós, elektronikai és mecha­nikai műszerész szak­munkásokat. Bővebb felvilágosítás a 495- 130/182 telefonszámon, Dalmady László. Kisszövetkezet keres elméleti tudással és szakmai gyakorlatlattal rendelkező gépésztech­nikust. Jelentkezés: BUDAFA Faipari Kis­szövetkezet, Budapest VII., Majakovszkij u. 13. Telefon: 423-767, 423-321. Azonnal felveszünk műanyag gépre beállí­­tót, szerszámkészítőt maróst, esztergályost.­­ Kereseti lehetőség: megegyezés szerint, gyakorlattól függően. Jelentkezni lehet: Bö­­heim György munka­ügyi osztályvezetőnél Cím: írószergyár, Bu­dapest, 1103, Gyömrői út 61. Telefon: 473 535/49. Híradás­technika Szövetkezet keres kifizetőhelyre SZTK ügyintézőt. Jelentkezés: főkönyvelőség, Budapest XI., Temesvár u. 20. Telefon: 469­ 522/317. Sapka és Kalap Ipari Szövetkezet keres számviteli csoportveze­tőt, anyagkönyvelőt,­­ kontírozó könyvelőt, önálló átfelelőst, gép­írót, részmunkaidős is lehet. Jelentkezés személyzeti vezetőnél. Cím: Budapest VIII., Vas u. 16. Telefon: 135-480. Bérezés — megegyezés szerint. Kisszövetkezet keres gyakorlott géplakatos szakmunkást. Jelentke­zés: Budafa Faipari Kisszövetkezet, Buda­pest VII., Majakovsz­kij u. 13.________ a MAHIR munkaügyi osztálya felvesz érett­ségizett gyors­ gépírót Jelentkezés: Bp. V., Felszabadulás tér 1. — Telefon: 175-606. »Felvételre keresünk ki­emelt fejlesztési témá­­ra néhány éve BME-n végzett villa­mos- és gépészmérnö­köt, jelentkezni lehet: Fülöp Péter fell. főov­­­nél a 835-945-ös tele­­fonszámon. A XIII. kerületi tex­til-iparművészeti szö­vetkezet azonnali ha­tállyal felvesz készáru könyvelőt, szövőt és szövő előkészítőt, fa­köröst, villanyszerelőt, boltvezető-helyettest. Felvilágosítás: 498-389/ b mellék, Bagdi Károly személyzeti vezetőnél. Azonnal felveszünk és betanítunk középfokú végzettséggel rendelke­ző pályakezdő fiatalo­kat kereskedelmi elő­adói munkakörbe. Szá­mítógép ismerettel ren­delkezők előnyben. — Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni le­het: Irószergyár, Buda­pest.. 1103 Gyömrői út 61. Böheim György munkaügyi osztályveze­tőnél. Telekom 473 535749. Kunszent­miklós Városi Jogú Nagyközségi Közös Tanács pályázatot hirdet városfejlesztési és gazdálkodási osztályára, osztályvezetői állásra. Képesítési előírás: közgazdasági egyetemi, vagy felsőfokú pénzügyi végzettség. 2 vagy 3 szobás szolgálati lakást biztosítunk. Fizetés a vonatkozó rendeletek szerint. Jelentkezni írásban vagy személyesen, részletes önéletrajzzal a tanács elnökénél lehet. Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. Telefon: 2. A Baromfitermelők E­gyesülése felvesz V kér., Akadémia u. 1 — 3. sz. alatti munka­helyre fordítót, angol és német nyelvvizsgá­val. Jelentkezni lehet: Budapest V., Akadé­mia u. 1—3. Telefon: 318-574 (személyzeti és munkaügy. Az Érgép 2. Sz. Gyála felvesz 3 műszakos mű­anyag-feldolgozó üze­mébe. jó kereseti lehe­tőséggel, női és férfi betanított dolgozókat, valamint villanyszere­lőt műszakvezető-he­lyettesi beosztásba. Je­lentkezés: Budapest IX. ker., Vágóhíd u. 14—18. Telefon: 339- 462. A Delta Tours Utazá­si és Rendezvény író­ja felsőgödi kirendelt­sége keres Göd­ felsőn és környékén önálló villákat és szobákat fizetővendéglátás cél­jára. jelentkezés: Göd Felső, Terv u. 47. INGATLAN óbudai közművesített, 300 n.-es telek 1037 Aranyvölgyi u. 29. sz. alatt hétvégi házzal eladó, vagy szabad rendelkezésű lakásra cserélhető. Gyüre Mik­lós Balatonfüzfő, Jó­kai u. 11. Esztergom belterületén 148 n.-es kertes, épí­tési telek romos ház­zal eladó. Tel.: 156- 000._____________ Kemencés összkomfor­tos tanya a Kunság­ban eladó, vagy bér­­be adó. 855-499. Eladó Leányfalu köz­pontjában 342 n.-ölön épület, erősen tataro­zásra szoruló nagy ház, tetőtér beépítési lehetőséggel. Főként vállalatnak ajánlott. — Deim Pálné 26/10 257. ADÁSVÉTEL 1 Sony-CCD V 8 EK (8 mm-es) videokamera, rekorderrel egybeépít­ve + tuner vámkezelten eladó. »Originál, ár­­megjelöléssel L. 822« jeligére a kiadóba. m­ti ZP rendszámú 1300-as Lada gépkocsi első kézből eladó. 1142 — Csáktornya u. 12. —• Lévai, Opel Kadett diesel 5 sebességes, 9 hónapos és Mercedes 220 die­sel, 9 éves, eladó. — Tel.: 128-635 nappal, este (06-25) 132-15. ■ ZSZSS Parkettcsiszolás, lak­kozás nm-enként 90 Ft-ért. 371-643. MWI.N­WN­ 111. 1 Megvételre felajánljuk szövetkezetünk Budapest viI. kerületi, 25 négyzetméteres, telefonos, gázfűtéses helyiségét. Érdeklődni lehet 06-28/29-724 telefonjámon, hétköznap 8—16 óráig. szépségkirálynő-vÁlasztás ELŐDÖNTŐJE MISKOLC 1985. augusztus 17-én 20 órakor, Junó Szálló (Széchenyi u. 111.) Verseny, műsorral egybekötve. A MŰSORT VEZETI: Keresztes Tibor (Cintula) FELLÉPNEK: Boncz Géza, Túri Lajos és az Apostol együttes. RENDEZŐ: Csenterics Ágnes. A versenyt megelőzően a miskolci Centrum Áruház előtt 12 órakor divatbemutatót rendezünk, melyen a szépségkirálynő-választás résztvevői is felvonulnak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jegyek: Miskolctapolca, Junó Szálló éttermében válthatók. e aaaaaiaaaaaaa .............. i ^ fessa g555) fotex Ä CENTRUM ^--------^ I ________________________ . ____________ I •­ I A Pest megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat 1985. augusztus 15-én minó KAMTOZÁSÚ KÖTVÉNYT bocsát ki magánszemélyek részére, 80 millió forint összértékben, az Állami Fejlesztési Bank lebonyolításában. A kötvény 7 éves lejáratú, a törlesztés 1989—92. között négy egyenlő részletben történik. A kötvény kamatozása két részből áll: évi 9% fix (garantált) és ezen felül a vállalat előző évi nyereségétől függően 0—4% közötti mozgó kamat. A kötvénykibocsátás feltételeiről és a vállalat gazdálkodásáról a Pest megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat vezetői 1985. AUGUSZTUS 15-ÉN 10 ÓRAKOR tájékoztatót tartanak az Állami Fejlesztési Bank nagytermében (Budapest V., Deák Ferenc utca 5.). A kötvények — 10 000 Ft-os címletekben — a helyszínen megvásárolhatók, építkezők fizeelmébe! ! A Budapesti TÜZÉP Vállalat építőanyag-telepein most KEDVEZMÉNYES ÁRON, darabonként 21 forintért kapható az import betoncserép. Kiváló minőség, 30 év varancia!

Next