Magyar Hírlap, 1985. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-24 / 198. szám

101985. AUGUSZTUS 24. SZOMBAT Árfolyamok - hirdetés Magyar Hírlap ­ A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI ÉRVÉNYBEN: 1985. AUGUSZTUS 24-26. Devizanem Vételi Közép Eladási árfolyam 100 egységre Ft-ban Angol font 6878,55 6885,44 6892,33 Ausztrál dollár 3450,17 3453,62 3457,07 Belga frank 87,72 87,81 87,90 Dán korona 489,83 490,32 490,81 Finn márka 832,74 833,57 834,40 Francia frank 581,96 582,54 583,12 Hollandi forint 1579,27 1580,85 1582,43 Japán jen (1000) 207,42 207,63 207,84 Kanadai dollár 3622,16 3625,79 3629,42 Kuvaiti dinár 16 245,15 16 261,41 16 277,67 Norvég korona 599,45 600,05 600,65 NSZK márka 1777,93 1779,71 1781,49 Olasz líra (1000) 26,45 26,48 26,51 Osztrák schilling 253,04 253,29 253,54 Portugál escudo 29,63 29,66 29,69 Spanyol peseta 30,13 30,16 30,19 Svájci frank 2170,77 2172,94 2175,11 Svéd korona 595,01 595,61 596,21 Tr. és cl. rubel 2597,40 2600,00 2602,60 USA dollár 4904,41 4909,32 4914,23 az Államközi megállapodásokon alapuló hivatalos Árfolyamok változatlanul az ms. Június 2-i közlésnek megfelelően vannak érvényben. Az 1985. Július 1 -től alkalmazott határidős árfolyamkülöönbözet­i százalékok változatlanul az 1985. június 29-i közösnek megfelelően vannak érvényben. A Magyar Nemzeti Bank 498/1984. számú közleménye szerint hivatalos a Magyar Hírlapban, valamint a bankszervek helyiségeiben közzétett lista. A KÖNYVÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT az Állami Fejlesztési Bank lebonyolításában 1985. AUGUSZTUS 25-ÉN lakossági kötvényt bocsát ki évi 11 °rp kamattal, 8 éves lejáratra A kötvény törlesztése 1989—93. között 5 egyenlő részletben történik A KÖTVÉNYEK 10 000 FT-OS CÍMLETEKBEN, 1985. AUGUSZTUS 26-TÓL A 40 MFT-OS KIBoCSÁTÁSI ÖSSZEG ELÉRÉSÉIG MEGVÁSÁROLHATÓK az Állami fejlesztési bank központjában (BUDAPEST V., DEÁK F. U. 5.) ÉS A TERÜLETI IGAZGATÓSÁGAIN (MISKOLC, SZEGED, VESZPRÉM, PÉCS, PAKS). Magas kereseti lehető­séggel felvételre ke­resünk minősítéssel rendelkező hegesztőket, kézi elektromos és gázhegesztési munkák végzésére. Keresünk továbbá helyszíni sze­relési munkákra nagy gyakorlattal rendelkező szerelőket, lakatosokat és kazánfalazáshoz ön­állóan végzendő mun­kákra kőműveseket. — Egyéni, vagy komplett munkacsoportok jelent­kezését várjuk! Ther­­mo-Elektromechanika Kisszövetkezet, Buda­pest XI. ker., Tétényi út 130. Telefon: 452- 153, 869-437. A Medicor Fejlesztési Intézet felvételre keres orvosi berendezések fej­lesztéséhez gépész- és villamosmérnököt, elektro- és gépésztech­nikust, rajzolót, vala­mint kísérteti műhelyé­be lakatos, marós, elektronikát és mecha­nikai műszerész szak­munkásokat. Bővebb felvilágosítás a 495- 1­0/182 telefonszámon, Dalmady Lászlónál. Az OFOTÉRT Vállalat felvételre keres­­ közgazdasági szakközépiskolai érettségivel anyag-­ gazdálkodási adminiszt­rátort. Jelentkezés: OFOTÉJIT Vállalat termelés­szervezési főosztály. (1135 Bp. Reitter F.u. 45—49.) Telefon: 203-293. Felvételre keresünk kö­zépfokú és felsőfokú végzettséggel rendelke­ző szakembereket könyvelési ellenőr számviteli­, valamint elemzői munkakörbe. Jelentkezni lehet: Bu­dapesti Elektromos Művek számviteli osz­­tályán. XII­. ker., Vá­ci út 72—74. Telefon: 495-555/244 mellék. Szövetkezet, maga­sabb vezető állású dol­gozó mellé gyors- és gépírni tudó titkárnőt keres. Jelentkezés: — Budapest XIII., Tisza u. 6. titkárság. Felvételre keresünk bérelszámolót, (SZTK-ügyintézésben jártast), gyors- és gépírót. Címünk: Magyar Hűtőipari Vállalat Budapesti Gyára 1097 Bp. Tóth Kálmán u 8—10. Telefon: 341-790/196. m. munkaügyi osztály. Paszományárugyár — azonnali belépéssel fel­vesz központi telepére. Budapest XIII., Kesz­kenő u. 18. Igazgató mellé gyors- és gép­írónőt, normatechnoló­gust, energetikust, asz­talost, esztergályost, lánckötő gépkezelőnőt három műszakra. — Zuglói telephelyére: Budapest XIV., Lőcsei út 86., hímző gépke­zelőnőt két műszakra, betanított női dolgo­zót egy műszakra. Je­lentkezés a vállalat személyzeti osztályán.­­Budapest XIII., Kesz­kenő u. 18. Telefon: 202-220. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest XII . Szanatórium u. 2. fel­vételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésé­re: műszaki raktáros (középfokú végzettség­gel), anyaggazdálkodá­si előadót, bérelszá­molót (lehet kezdő is). Jelentkezni lehet a személyzeti főelő­adónál vagy a mun­kaügyi osztályvezető­nél a 365-990 telefon­számon. A MAHIR gépkocsi­telepe felvesz fiatal női munkaerőt admi­nisztrátori munkakörbe. Jelentkezés: Bp. XIV., Szugló u. 52. Telefon: 832-930. 225 n.-ös telek eladó Szigetszentmárton, Al­kotmány u. 16. sz. Ér­deklődni lehet reggel 8-16­ este 8-ig.1101-612. Eladó Gárdonyban, el­ső utcában, két szoba, hallos ház, 200 n.-ös telekkel, vagy budai öröklakásra cserélhető. — »Megegyezéssel L. 2083« jeligére a ki­adóba. namn Eladó 6 éves Lada, 9 éves Skoda mikro­busz, Hajnal, IX., Mester u. 21. fsz. 3. este. IH­írsz.-n­ Volkswagen 1300-as, frissen felújí­tott motorral eladó. 636-533. Gyakorlott parkettázó segédet azonnalra fel­veszek. Tel.: 211 664. A SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ-VALASZTÁS elődöntője PÉCS 1985. augusztus 31-én 20 órakor, Pannónia Szálló (Pécs, Kossuth L. u. 7.) VERSENY, MŰSORRAL EGYBEKÖTVE A MŰSORT VEZETI: Keresztes Tibor (Cintula) FELLÉPNEK: Boncz Géza, Túri Lajos és az Apostol együttes. RENDEZŐ: Csenterics Ágnes. A versenyt megelőzően a pécsi Centrum Áruház előtt 12 órakor 12 órakor divatbemutatót rendezünk, melyen a szépségkirálynő-választás résztvevői is felvonulnak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jegyek: a Pannónia Hotel portáján válthatók. toAr^N­^tefu VOLÁN 1. SZ. VÁLLALAT A VOLÁN 1. sz. Vállalat 3. sz. üzemigazgatósága felvételre keres kiemelt bérezéssel — szállítómunkásokat óbudai, budafoki, szentendrei, érdi munkahelyekre. — gyakorlott gépkocsivezetőket alkalmazunk jó kereseti lehetőséggel budafoki, érdi, budaörsi, szentendrei és óbudai munkahelyekre. Bővebb felvilágosítás: 889-126 885-174 889-123 sz. telefonon.

Next