Magyar Hírlap, 1992. április (25. évfolyam, 91-102. szám)

1992-04-27 / 99. szám

V­ili Sport Revü 1992. április 27., hétfő Pintér Attila koronát kap Csodálkozva fogadta a labdarúgó közvéle­mény a hírt, amikor Pintér Attilának egyik pilla­natról a másikra útilaput kötöttek a lábára a BVSC-Novépnél. Újabb meglepetést okozott, hogy a válogatott védő néhány nappal később nem egy másik magyar NB I-es együttes, hanem a szlovákiai Dunaszerdahely csapatában futott ki a játéktérre. Azóta lezajlott hat forduló, s Pintér csallóközi szereplésének hátteréről érdeklődtünk Víg Jánostól, a Dunaszerdahely menedzserétől. — Kinek a jóvoltából kerültek kapcsolatba Pintérrel? — Ballá,György Belgiumban élő magyar me­nedzser közvetített — mondja Víg János —, akinek sokat köszönhetünk, mert e magyarlakta vidék fociját is szívügyének érzi és pártfogolja. — Eddig ellentétes irányú volt a játékos­áramlás Dunaszerdahelyen, hiszen onnan szer­ződtek a labdarúgók Magyarországra. Kik is szerepelnek a csallóközi város volt játékosai közül jelenleg a magyar NB I-ben? — Belansky és Medgyes a Pécsi MSC-ben játszik, Kaspar pedig az ÚTE-ben. Korábban egy ideig Fábry is önöknél focizott, a Volánban. — Ha már az Újpestről esett szó, nemrég azt beszélték, hogy a lila-fehérek Pavlikot is meg akarják szerezni. Vele mi a helyzet? — A szövetségtől megkapta az úgynevezett szabad kártyát, s most külföldi ajánlatra vár, de szeretne Nyugat-Európába szerződni. — Csapatuk tavaly a negyedik helyen vég­zett a csehszlovák bajnokságban. Most hogyan állnak? — Pillanatnyilag a nyolcadikok vagyunk, négy ponttal leszakadva a hetedik helyezettől. Hozzá kell azonban tennem, hogy az elmúlt év­ben az egyik hazai meccsünkön egy néző be­szaladt a pályára és inzultálta a bírót, amiért mínusz két ponttal vágtunk neki az idei bajnok­ságnak. — Mennyien látogatnak ki általában a Du­naszerdahely hazai mérkőzéseire? — A város lakossága 28 ezer, melynek több mint a kilencven százaléka magyar nemzeti­ségű. Átlagban négy-ötezren látják meccseinket, s mivel mi vagyunk az első osztály egyetlen „magyar” csapata, ezért még több száz kilomé­terről is érkeznek szurkolók. — Milyen visszhangot váltott ki Pintér be­mutatkozása Szlovákiában? — Rögtön az első találkozón góllal debütált itthon a prágai Slavia ellen, s volt még egy gól­passza is. A következő héten már híre ment játé­kának, ezért Nagyszombaton szoros őrizetet ka­pott. Jobban vigyáztak rá, mint a csatárainkra. Ennek ellenére ismét volt egy olyan nagyszerű átadása, amiből Maixner betalált a hálóba, és ez­zel sikerült megszereznünk az egyik pontot. — Milyen körülmények között él most Pin­tér, és valutában kapja-e a fizetését? — Mivel Csehszlovákiában játszik, ezért ko­ronában fizetünk neki. El kell mondanom, hogy Balla úr jóvoltából sikerült igen kedvező szerző­dést kötnünk vele. Az első néhány napban még szállodában lakott, s három hete költözött be családjával egy önálló lakásba, amelyet három hónapra bérelünk neki, hiszen a nyár elejéig van kölcsönben nálunk. Ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, elképzelhető, hogy azután is Duna­szerdahelyen marad. (P) Stoplik arcvonalban Durva sport-e a foci? Ilyesmit mindig akkor vetnek fel egy sport­ággal kapcsolatban, ha éppen tör­tént valami baleset. Egy ökölvívó eszméletét veszti egy ütéstől, au­tók ütköznek a Forma–1-ben, el­tört tőrök okoznak sérülést vívó­versenyen. Nemrégiben egy labda­rúgó-mérkőzésen történt baleset. Fejbe rúgtak egy játékost, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az országos méretű , teljesen érthető felháborodás jól mutatja, hogy még egy ilyen, az autósok, motorosok, boxolók halá­los tragédiáihoz képest csekélyebb fajsúlyú esemény is mennyire fe­hér hollónak számít a fociban. Nyilvánvaló tehát, hogy a lab­darúgás nem durva sport. Más, ne­hezebb kérdés, hogy durva volt-e Keller József, a tettes, akit a mű­veltebb, angolul tudó szurkolók máris „killer”-nek (gyilkos) nevez­tek el. Keller és hívei szerint ép­eszű játékosnak eszébe sem juthat ilyet tenni az őt sose bántó ellen­féllel, a váciak viszont lehetetlen­nek tartják, hogy valaki véletlenül próbálja 170 centire emelt lábbal elrúgni a labdát. A józan ész és a látottak alapján mindkét félnek igaza van. Keller természetesen nem akart sporttár­sának ilyen (semmilyen) komoly sérülést okozni, de kemény bele­­menése tudatos volt. Az ominózus eset előtt ugyanis a váci kapus, Koszta nagy gólhelyzetet akadá­lyozott meg szándékos (bár testi épséget nem fenyegető) szabályta­lansággal, amit Bay játékvezető kiállítás helyett csak szerény sárga lappal honorált. A rossz ítélet mo­tiválta Keller túl kemény belépő­jét, melynek súlyos következmé­nyeire nem gondolt, mert akkor nyilvánvalóan nem teszi. Mindenesetre jogos lett volna Keller kiállítása, de Bay elkövette a legnagyobb játékvezetői vétsé­get, mérlegelt, s előző hibáját egy újabbbal igyekezett kompenzálni, így Koszta után Keller is megúszta sárgával, a kiállítást csak Nyilasi foganatosította, aki lehívta Kellert a pályáról, persze azzal a könnyebbséggel, hogy küldhetett a helyére mást. Mi az eset tanulsága? Nem az, hogy a foci durva sport. Nem az, hogy a bírók az Üllői úton nem mernek a Fradi ellen ítélni. (Hi­szen az első súlyos hiba éppen az FTC-t sújtotta.) Hanem hogy egy­ségesebb bírói szemléletre, idegi­leg és technikailag jobban felké­szített játékosokra van szükség. Akkor nem egy sajnálatos sérülés emléke marad meg egy egyébként magyar viszonylatban színvonalas találkozóról. SZIGETI ANDRÁS A Hajdúsági Építő- és Vasipari Kisszövetkezet (4221 Hajdúböszörmény, K-Hadházi u. 10.) értesíti hitelezőit, hogy folyó év február 17-én az 1991. évi IL tv. alapján kötelező öncsődöt jelentett be. A csődöt a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Cspk. 44/1992. sz. alatt a Cégközlönyben 1992. április 2-án tette közzé. Tisztelettel meghívunk minden hitelezőnket az 1992. május 12-én 14 órakor tartandó egyezségi tárgyalásra. Az egyezségi tárgyalás helye: a fenti cím alatti székhely földszinti ebédlőterme. Kérjük hitelezőinket, hogy megbízottjaikat szíveskedjenek a jelzett időpontban és helyre megbízólevéllel elküldeni. 3­­ MK ... az első lépéseket tegye meg... AUTÓS-MOTOROS ISKOLÁNKBAN * MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 5MK­­ VEZETŐI ENGEDÉLY forkinrs, Conduk­e ZT—Sorszám* pp CD I /TV? 245*9615 IX. ker., Tompa u. 10. Telefon: 113-8296 Autós, motoros, segédmotoros tanfolyamok folyamatosan indulnak . _________ 5077 MH Értesítjük Tisztelt Hitelezőinket, hogy a Baranya Megyei Bíróság Cspk. 5/1992. 4. számú határozatában rendelkezett a Pécsi Fonó- és Szövőipari Vállalat csődeljárásának megindításáról. A vállalat az 1991. évi IL. tv. alapján egyezségi tárgyalást ír ki. A tárgyalás időpontja: 1992. május 5., 11 óra. Helye: Pécs-Hird, Szövőgyár u. 2., ebédlő. r............. EXPRESS-SZEL AZ EXPÓRA Különgéppel Spanyolországba! Az Expo ’92 Sevilla várja Önt! Egyhetes üdülés félpanzióval Torremolinosba 39 900 Ft. Egynapos kirándulások az Expóra. Időpontok: május 16.—október 17-ig, minden szombaton. Különjárat Budapest—Malaga—Budapest útvonalon. A repülőjegyét is megvásárolhatja az Express Utazási Irodában, csak 25 000 Ft-ért. Egy páratlan lehetőség! Jelentkezés és részletes felvilágosítás minden Express Utazási Irodában. 3935 MH -­­ ! PUSKÁS ÖCSI IS FELFIGYELT RÁ Három földrészen futballozott Nagyon messziről, a tengerentúlról érkezett Csabai Róbert, a Vác FC-Samsung új labdarú­gója, aki rögtön első mérkőzésén góllal mu­tatkozott be a Vasas el­len. Igaz, eddig csak a tartalék együttesben sze­repelt. Akadt, aki azt ál­lította, Csabai Ausztrá­liából jött, mások vi­szont Kanadát emleget­tek. — Mi az igazság? — fordultunk a 22 éves csatárhoz. — Kanadában szület­tem, sokáig ott is ját­szottam, azonban tavaly októbertől Puskás Öcsi ausztrál csapatában, a Melbourne Hellasban fociztam. Január végén kerültem Vácra, s ápri­lisig azért nem léphet­tem pályára, mert sokáig nem érkezett meg a já­tékengedélyem. — Miként jellemezné az ausztrál futballt? — Gyors és kemény a foci, leginkább az an­gol stílushoz lehetne ha­sonlítani, de azért tech­nikás játékosok is akad­nak szép számmal a me­zőnyben. Úgy érzem, az ottani első osztály csa­patai közül többen a ma­gyar NB 1-ben is meg­állnák a helyüket. — Hogyan került kapcsolatba Puskás Öcsivel? — Annak idején, 1956 előtt édesapám, Csabai Jó­zsef a Ferencvárosban játszott. Majd Puskással együtt ő is Spa­nyolországban folytatta pályafutá­sát, csak nem a Realban, hanem az Atletico Madridban. Aztán Zara­­gozába került, ám egy sérülés mi­att abba kellett hagynia a futballt. Néhány éve együtt edzősködtek Kanadában, a Vancouver együtte­sénél. Ott figyelt fel Öcsi bácsi a játékomra, s már korábban is hí­vott Melbourne-be, akkor azonban még inkább a Honvédot választot­tam. — Tagja volt a tavalyi bajnok­­csapatnak is? — Igen, s bár a kispestieknél az első csapat keretével edzettem, a csatársorban Vincze és Gregor mellett alig jutottam szóhoz. — És hogyan alakult pályafu­tása, mielőtt a Honvédhoz került? — Kanadában tanultam meg fo­cizni, négyszer nyertem országos bajnoki címet, majd az ifiváloga­tottal kijutottunk a világbajnokság­ra is. Érettségi után, 1988-ban több egyetemhez — például Portlandbe és a California Universityre — is hívtak, és a teljes ösztöndíjamat fe­dezték volna, én viszont inkább Európába jöttem. Legnagyobb fut­­ballélményem egyébként az volt, amikor '89-ben a kanadai váloga­tottal első helyet szereztünk a „francia nemzetek olimpiáján”, Marokkóban. — Meddig szól a szerződése Vácott? — Az idény végéig, s nincs könnyű helyzetem, mert a gólki­rályjelölt Orosszal, valamint Nyi­lassal és a volt ferencvárosi Répá­­sival kell megküzdenem a csapatba kerülésért. Szeretnék bizonyítani, s a kanadai és a honvédos arany­érem mellé a Váccal is begyűjteni egyet. —GIULIO— Csabai Róbert, a „világjáró" focista, itt éppen a kanadai ifiváloga­tott mezében A Balatoni Halgazdaság hasznosításra felajánlja, vagy bérbe adja a kezelésében levő, Boglártelle- Irmapusztán levő, 1400 m2 alapterületű helységcsoportját. Bérleti díj: a megegyezés szerint. Érdeklődni: munkanapokon 8-tól 15 óráig, a helyszínen lehet, Szörényi András feldolgozó­vezetőnél. Ócsa Nagyközség Önkormányzata műszaki, beruházó, vállalkozói irodavezetőt keres. Alkalmazás feltétele: szakirányú felsőfokú végzettség, többéves beruházói, bonyolítói és műszaki ellenőri gyakorlat, vezetői gyakorlat, maximum 40 éves korhatár. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezés: a fentieket igazoló okiratmásolatokkal, referenciahelyek megnevezésével, levélben dr. Búza Attila polgármesternél. ♦ (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.) Jelentkezési határidő: 1992. május 15. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. Minden jelentkezőt írásban értesítünk. MH 354 3 Pályázati felhívás vételi ajánlatok megtételére nn/finnu­nn ninum­urr^ 7503 U =3 U­* cc UJt UJcc hrsz.__________________telek______________ép.lottó szintterület_______________ 27033/2 1825 m’ I. ép. tszt.+ t 1614 rrv __________________________________________IX. ép. tszt.rl_______530 rrv 27033/3 1590 m­ VII. ép. fszH I 202 m Vili. ép. fszt. 530 m­ X. ép. fszt. 316 ______________________________________________________________ XVI. ép. fszt. 88 rrv b 356 m! 27039 995 m’ XII. ép. fszt. 336 rrv XIII. ép. fszt. 23 m; XIV. ép. fszt. 75 rrv 27042/2 584 m! XI. ép. fszt. 382 m’ 27038/2 187 m! Balatonfenyvesi háromszintes 736 m1 alapterületű, 1918 m­ 2-es telken lévő üdülőépület. Részletes tájékoztató a Rekord Zipp Rt Budapest XIII., ker. Szt László u. 60-64. sz. alatti igazgatósági írodájában 2400 Ftala vételáron. 1992 ápri­s 12-től vehető át Vételi ajánlatokat az ajánlati ár témának megtett letéi díj átutalását igazoló bizonylat másolatának leadásával lehet benyújtani a Consorg Pava­zációs taná­csadó Kft (1137 Budapest Újpesti rkp 8. VI. em.) címen. A letéi díjat a Consorg OTP V. ker. Fiók 218-98055,41247-8 számú csekkszámláiéra kell befizetni A pályázatok benyújtásának határideje 1992 május 4 Az értékesítésre a­­Lemezárugyár átalakulása­ pavaszágos program keretében kent sor a jogelőd vállalat adósságlelszámoló terve alapján A Rekord Zipp Rt ál­lam tulajdonú részvényeihez kapcsolodó tagsági jogokat az ÁVÜ képviseletében eljáró Consorg fenntartja magának a jogot újabb pályazat knasara (a Lemezárugyár jogutóda) Pályázatot hirdet a jogutód rt. tulajdonába kerülő ingatlanok megvételére. A Budapest XIII., két Jászla ívült Matil­nr Sándor ui) R0-f14­­57 alatti talanhalyhől mannaztással kialakuló­ PETNEHÁZY II.

Next