Magyar Hírlap, 1994. június (27. évfolyam, 139-151. szám)

1994-06-29 / 150. szám

1994. június 29., szerda Megválasztották az Országgyűlés bizottságát A parlament alakulóülése a hat párt előzetes megállapodása alapján megvá­lasztotta a parlamenti bizottságok tag­jait és tisztségviselőit Alkotmányügyi, törvény-elő­készítő, igazságügyi és ügyrendi bizottság Elnök: Hack Péter (SZDSZ), alelnö­­kök: Kutrucz Katalin (MDF), Bihari Mi­hály (MSZP) és Csákabonyi Balázs (MSZP). Tagjai: Avarkeszi Dezső, Toller László, Haller Zoltán, Brúszel László, Várnai László, Kocső Lajos, Serfőző András, Kristóf István, Egerszegi László (mind MSZP), Hankó Faragó Miklós, Monostori Endre, Szigethy István, Világo­si Gábor (SZDSZ), Dávid Ibolya, Balsai István, Szabad György (MDF), Gáspár Miklós, Rubovszky György (KDNP), Torgyán József, K. Csontos Miklós (FKGP), Áder János, Szájer József (Fi­desz). Külügyi bizottság Elnök: Eörsi Mátyás (SZDSZ), alel­­nökök: Csóti György (MDF) és Bársony András (MSZP). Tagjai: Baráth Magdol­na, Rimóczy József, Kocsi László, Szabó Lajos Mátyás, Molnár Gyula, Pusztai Csaba, Botka László, Páva Zoltán, Fedor Vilmos, Patt Pál, Kasuba János (MSZP), Horváth Vilmos, Mustó István, Rajk László, Rácskai Jenő (SZDSZ), Csapody Miklós, Jeszenszky Géza, Katona Tamás (MDF), Keresztes Sándor, Leimer Gábor (KDNP), Rótt Nándor, Pallag László (FKGP), Németh Zsolt, Rockenbauer Zol­tán (Fidesz). Önkormányzati és rendészeti bizottság Elnök: Bemáth Varga Balázs (FKGP), alelnökök: Dombach Alajos (SZDSZ), Csiha Judit (MSZP) és Lam­­peith Mónika (MSZP). Tagjai: Kalmár Péter, Rozgonyi József, Jauemik István, Leszkovszki Tibor, Pozsgai Balázs, Csiha András, Bírta Sándor, Csemus Ferenc, Niakich Gábor, Szabó György (MSZP), Hódosán Róza, Puha Sándor, Szász Do­mokos, Szentkuti Károly (SZDSZ), Kó­nya Imre, Lezsák Sándor, Sepsey Tamás, Tóth Tihamér (MDF), Pálfi Dénes, Rap­­csák András (KDNP), Gerócs József (FKGP), Deutsch Tamás, Selmeczi Gab­riella (Fidesz). , Költségvetési és pénzügyi bi­zottság Elnök: Kádár Béla (MDF), alelnökök: Gaál Gyula (SZDSZ), Boldvai László és Soós Győző (MSZP). Tagjai: Varga Jó­zsef, Burány Sándor, Hidasi Rezső, Gaz­dag János, Nagy Sándor, Veres János, Keller László, Bakoni Tibor, Francz Re­zső, Juhász Gábor (MSZP), Csikai Zsolt, Matyi László, Soós Károly Attila, Ungár Klára (SZDSZ), Pusztai Erzsébet, Deme­ter Ervin, Takács Péter (MDF), Csépe Bé­la, Szilágyiné Császár Terézia (KDNP), Sándorfly Ottó, Bakóczy Gellért (FKGP), Siimeghy Csaba, Urbán László (Fidesz). Gazdasági bizottság Elnök: Tardos Márton (SZDSZ), alel­nökök: Latorcai János (KDNP) és Sum­mán Tamás (MSZP). Tagjai: Tóth Sándor, Schalkhammer Antal, Tokár István, Tülök András, Szabó Lajos, Göndör István, Kari Imre, Puch László, Tompa Sándor, Van­­csik Zoltán, Fritz Péter (MSZP), Ábrahám Tibor, Bauer Tamás, Hatvani Zoltán, Sza­­lay Gábor (SZDSZ), Barsiné Pataky Etel­ka, Bogár László, Schamschula György, Szabó Tamás (MDF), Ivanics István (KDNP), Morvái Ferenc, Czoma Kálmán (FKGP), Kósa Lajos, Mádi László (Fi­desz). Mezőgazdasági bizottság Elnök: Orosz Sándor (MSZP), alelnö­kök: Gyimóthy Géza (FKGP) és Pásztohy András (MSZP). Tagjai: Fodor Sándor, Lakatos András, Herbály Imre, Simon Jó­zsef, Gráf József, Macsa János, Karakas János, Komáromi István, Matuska Sán­dor, Szántó Mihály (MSZP), Bálint György, Gombos András, Kertész Zoltán, Mészáros Béla, Solymosi József (SZDSZ), Bogárdi Zoltán, Farkas Gab­riella, Medgyasszay László, Raskó György (MDF), Szakái Ferenc, Rusznák Miklós (KDNP), Berregi István (FKGP), Kósa Lajos, Mádi László (Fidesz). Honvédelmi bizottság Elnök: Mécs Imre (SZDSZ), alelnö­kök: Wachsler Tamár (Fidesz) és Szili Sán­dor (MSZP). Tagja: Molnár János, Sebők János, Juhász Ferenc, Márfai Péter, Lajtai István, Ecsődi László, Iváncsik Imre, Kil­­csön Sándor (MSZP), Kaszás Tibor, Nádai Péter, Szabó Miklós (SZDSZ), Für Lajos, Póda Jenő (MDF), Mészáros Gyula (KDNP), Lányi Zsolt (FKGP), Gyuricza Béla (Fidesz). Szociális és egészségügyi bi­zottság Elnök: Csehák Judit (MSZP), alelnö­kök: Győriványi Sándor (FKGP) és Szol­noki Andrea (SZDSZ). Tagjai: Schwartz Tibor, Szabó Sándomé, Bleyer Jenő, Ko­­leszár Lajos, Rádóné Gyárfás Ildikó, Kiss József, Götzinger István, Bakai Zoltán, Garay István (MSZP), Béki Gabriella, Sarkadiné Lukovics Éva, Szigeti György (SZDSZ), Kis Gyula, Pusztai Erzsébet (MDF), Semjén Zsolt (KDNP), Selmeczi Gabriella (Fidesz). Környezetvédelmi bizottság Elnök: Baráth Etele (MSZP), alelnö­kök: Hasznos Miklós (KDNP) és Nem­csók János (MSZP). Tagjai: Sződi Imre, Hajdú László, Bajor Tibor, Koltai Imre, Tokaji Ferenc, Nagy Jenő, Házas József, Lippai Lajos (MSZP), Danis György, Kiss Róbert, Páris András, Tamássy István (SZDSZ), Csapody Miklós, Raskó György (MDF), Izsó Mihály (FKGP), De­utsch Tamás (Fidesz). Kulturális és sajtóbizottság Elnök: Vitányi Iván (MSZP), alelnö­kök: Zsigmond Attila (MDF) és Kósa Fe­renc (MSZP). Tagjai: Pál Béla, Korinthus Katalin, Alföldi Albert, Schiffer János, Pécsi Ildikó, Lendvai Illdikó, Kiss Gábor, Annus József (MSZP), Büki Dorottya, Molnár Péter, Rajk László, Rózsa Edit (SZDSZ), Fekete György (MDF), Giczy György (KDNP), Kapronczy Mihály (FKGP), Sasvári Szilárd (Fidesz). Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság Elnök: Gellért Kiss Gábor (MSZP), alelnökök: István József (FKGP) és Mé­száros István László (SZDSZ). Tagjai: Donáth László, Hegyi Gyula, Tóth Ká­roly, Vankó Magdolna, Tóth Pál, Orosz István, Péli Tamás Károly, Aszódi Ilona Katalin, Kirstyánné Aknai Erzsébet (MSZP), Hága Antónia, Hajdú Zoltán, Horváth Vilmos (SZDSZ), Sepsey Tamás (MDF), Keresztes Sándor (KDNP), Dögéi Imre (FKGP), Tirts Tamás (Fidesz). Oktatási, tudományos, ifjú­sági és sportbizottság Elnök: Jánosi György (MSZP), alel­nökök: Pokomi Zoltán (FIDESZ) és Kiss Péter (MSZP). Tagjai: Csige József, Ur­bán Árpád, Csizmár Gábor, Daróczy Zol­tán, Szöllősi Istvánná, Benkő András, Szabados Tamás, Kőrösföi László (MSZP), Bretter Zoltán, Horn Gábor, Jvá­­nyi Tamás, Nádori László (SZDSZ), Do­bos Krisztina, Tóth István (MDF), Kovács Kálmán (KDNP), Kávássy Sándor (FKGP). Európai integrációs ügyek bi­zottsága Elnök: Orbán Viktor (Fidesz), alelnök Nagy Frigyes (MSZP). Tagjai: Horváth Zoltán, Koltai Tamás, Kovács Tibor, Si­mon Imre, Hajdú János, Szabó Zoltán (MSZP), Hankó Faragó Miklós, Mustó István, Szalay Gábor (SZDSZ), Kádár Bé­la, Kelemen András (MDF), Pálos Miklós (KDNP), Rótt Nándor (FKGP). Különbizottságok Számvevőszéki bizottság Elnök: Nagy Sándor (MSZP) lett, al­elnök Schamschula György (MDF). Tag­jai: Koltay Zsoltné, Nagyiványi Zoltán, Kertész István, Nyers Rezső, Takács Imre, Érsek Zsolt (MSZP), Gaál Gyula, Töl­­gyessy Péter (SZDSZ), Csépe Béla (KDNP), Pancza István (FKGP) és Áder János (Fidesz). Foglalkoztatási és munka­ügyi bizottság Elnök: Surján László (KDNP), alel­nök Paszternák László (MSZP). Tagjai: Benedek Mihály, Veér Miklós, Fiiló Pál, Csintalan Sándor, Csabai Lászlóné, Var­­gáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Juhász Pál, Szabó Rudolfné (SZDSZ), Tóth Tiha­mér (KDNP), Nemes Miklós (FKGP) és Mádi László (Fidesz). Nemzetbiztonsági bizottság Elnök: Boross Péter (MDF), alelnök Magyar Bálint (SZDSZ). Tagjai: Antalóczy Attila, Nikolits István, Korózs Lajos (MSZP), Kőszeg Ferenc (SZDSZ), Füzessy Tibor (KDNP), Torgyán Józsefné Cseh Má­ria (FKGP), Kövér László (Fidesz). Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság Elnök: Géczi József Alajos (MSZP), alelnöke Isépy Tamás (KDNP). Tagjai: Csizmadia László (MSZP), Halda Aliz, Gulyás József (SZDSZ), Balsai István (MDF), Pápai Mihály (FKGP) és Szájer József (Fidesz). G. Nagyné Maczó Agnes Született: 1960. július 30., Török ­­szentmiklós Szülei: Maczó József, Szabó Erzsé­bet. Férjezett, férje: G. Nagy Ilián köl­tő, gyermekei: Kinga 1983, Lilla 1984, Csenge 1988, Réka 1990. Iskolái: 1983 ELTE ÁJTK, jogász Munkahelye: 1983—85 OTP-ügy­­intéző Debrecenben, 1985—87 a boldogkőváraljai községi tanács tit­kára, falufejlesztéssel foglalkozik. 1987—88 a tokaji városi tanács vb­­titkára, 1988 politikai okokból (pártellenesség címén) munkavi­szonyát megszüntetik. 1993— az FKGP tagja, alelnöjc 1990—91 MDF, 1991—93 függet­len, 1993—FKGP országgyűlési képviselő (Abaúj), 1992— a kultu­rális bizottság tagja. Művei: 1991 A nép kalodája, 1992 A hazugok országa Salamon László Született: 1947. december 25., Buda­pest Szülei: Salamon László vegyészmér­nök, Horgos Erzsébet adminisztrátor. Nős, felesége: 1978 Somogyi Zsu­zsanna kozmetikus, gyermeke: Do­rottya 1986. Iskolái: 1962—66 I. László Gimná­zium, 1967-72 ELTE ÁJTK, ügyvéd Munkahelye: 1969—72 ELTE ÁJTK demonstrátora, 1972—74 a budapesti 24. számú ügyvédi munkaközösség ügyvédjelöltje, 1974—90 ügyvédje, 1980—90 vezetőhelyettes. 1989— az MDF tagja, jogi szakértője a kerékasztal-tárgyaláson, 1989—90 MDF II. kerületi szervezet vezetőségi tagja, 1993. március— MDF országos választmány tagja, 1994. február—az országos elnökség tagja. 1990— MDF országgyűlési képviselő (országos listáról), alkotmányügyi tör­vényelőkészítő és igazságügyi bizott­sági elnök, az MDF-frakció elnökségi tagja. Gál Zoltán Született: 1940. december 10., Buda­pest. Szülei: Gál Zoltán; Witecha Mária nyugdíjas segédmunkás. Nős, felesé­ge: Pölz Krisztina, gyermeke: Zoltán, egyetemista. Iskolai végzettsége: 1964 ELTE JTK, 1981 Zrínyi Miklós Katonai Akadé­mia, jogász, politikus. Címzetes egye­temi docens. Munkahelye: 1964—70 a Közalkal­mazottak Szakszervezete, politikai munkatárs, osztályvezető. 1970—74 MSZMP Politikai Főiskola adjunktus 1974—81 MSZMP KB politikai mun­katárs, 1981—87 közigazgatási alosz­tályvezető. 1987—89 belügyminiszté­riumi államtitkár, 1990 megbízott bel­ügyminiszter, 1987 Politikai Főiskola, címzetes egyetemi docens. 1964—89 MSZMP, 1989—MSZP-tag, országos elnökségi tag. 1990— ország­­gyűlési képviselő, alkotmányügyi bi­zottsági tag, majd nemzetbiztonsági bi­zottsági tag. 1991—frakcióvezető. BELFÖLD Kóródi Mária Született: 1950. július 30., Vaskút. Szülei: Kóródi László párttitkár, szak­­szervezeti titkár, Máté Mária dajka. Férje: Szabó Illés újságíró. Gyermeke: Réka, 1978, gimnáziumi tanuló. Iskolái: 1968III. Béla gimnázium, Ba­ja, 1979 Pécsi Tudományegyetem, ÁJTK, ELTE, ÁJTK, jogász, ügyvéd. Munkahelye: a budai járási tanács gyámügyi előadója, 1982—86 Biator­­bágy, vb-titkár. 1986— jogtanácsos. 1989— jogtanácsos, 1992— önálló ügyvédi irodát működtet. 1988-ban kerül kapcsolatba a demok­ratikus ellenzékkel, a Független Jog­védő Szolgálat munkatársa. 1991— az SZDSZ tagja. Tagja a fővárosi önkor­mányzat meltett működő magisztrátus­nak, 1992—az országos tanács tagja. 1990— 94 országgyűlési képviselő, a parlament jegyzője, az önkormányzati bizottság tagja. 1993— a frakcióveze­tőség tagja. Horn Gyula elfogadta a kormányalakítási felkérést Letette a hivatali esküt az új parlament megbízólevelét.) Ezt követően az ünnepélyes eskütétellel hiva­talosan is megalakult az új Or­szággyűlés. Majd titkos szavazással megválasztották az új Ország­­gyűlés tisztségviselőit. Eszerint az Országgyűlés új elnökévé 337 igen, 16 nem szavazattal Gál Zoltánt (MSZP) választot­ták. A parlament alelnökei let­tek: Kóródi Mária (SZDSZ), akire 343 igen mellett tizenket­­ten szavaztak nemmel, G. Nagyné Maczó Ágnes (FKGP) 269 igen, 78 ellenszavazattal és Salamon László (MDF) 349 igen szavazatot kapva 9 ellené­ben. Az Országgyűlés a követke­ző képviselőket választotta meg jegyzőnek: Boros László (MSZP), Kiss Róbert (SZDSZ), Nahimi Péter (MDF), Kávássy Sándor (FKGP), Szilágyiné Császár Terézia (KDNP), Sem­jén Zsolt (KDNP), Sasvári Szi­lárd (Fidesz) és Trombitás Zol­tán (Fidesz). Ezután Varga László átadta helyét Gál Zoltánnak, az Or­szággyűlés új elnökének. A szocialista politikus megkö­szönte a parlament bizalmát és kijelentette: legjobb tudásuk szerint végzik majd munkáju­kat. Gál egyúttal köszönetét mondott a leköszönő parlament valamennyi képviselőjének és tisztségviselőjének, külön ki­emelve Szabad György elnököt, Dombach Alajos, Szűrös Má­tyás és Vörös Vince alelnökö­­ket. Gál szerint a képviselők hétköznapi feladatot kaptak, s a családokban felvetődő minden­napi témák alapján kell munká­jukat végezni. Leszögezte: megegyezésre kell törekedni a felesleges viták után, melyre re­ményt nyújt a koalíciós, illetve a hatpárti megállapodás tárgy­alásainak szelleme. Az elnöki köszöntőt követő­en Boross Péter miniszterelnök bejelentette a kormány megbí­zatásának megszűntét. Beszé­dében röviden értékelte az el­múlt négy évet, sorba véve an­nak eredményeit. Kiemelte, hogy az újjászülető demokrácia erősödését jelezte az, hogy An­tall József halálát követően zökkenőmentesen biztosították a váltást. A belpolitikai hely­zetről szólva a leköszönő mi­niszterelnök többek között el­mondta: a jövő igazolni fogja a kárpótlással kapcsolatos törek­véseiket, amely az új polgárság kialakulását, a magántulajdon megerősödését szolgálta. Hangsúlyozta azt is, hogy az előállított javakat tekintve 18- ról 60 százalékra nőtt a magán-Göncz Árpád és Horn Gyula FOTÓ: MÜLLER JUDIT gazdaság aránya. Boross be­szélt arról, hogy ’92-től mér­séklődött az inflációs ráta, ’93- tól pedig a munkanélküliség az európai átlagnak megfelelően alakult. A gazdasági eredmé­nyek összegzéseként kijelentet­te: hosszú utat tettünk meg a szociális piacgazdaság irányá­ba, de a gazdasági rendszervál­tás nem fejeződött be. A külpo­litikát tekintve a miniszterel­nök arra hívta fel a figyelmet, hogy hazánk piacainak 70 szá­zalékát a fejlett országokban szerezte meg, s sikerült bekap­csolódni az európai integráció szervezeteibe. A korábbi parla­mentet a miniszterelnök úgy jellemezte, amely politikailag tagolt volt, ám erős ellenzékkel rendelkezett. Hozzászólása befejezéseként bejelentette: az alkotmány 33/A paragrafusa alapján a par­lament megalakulásával a kor­mány megbízatása megszűnik, a 39/B paragrafus alapján pe­dig — az új kormány megala­kulásáig — korlátozott jogkör­rel, ügyvezető koqnányként hi­vatalban marad. Fő feladata a kormányváltás zökkenőmentes lebonyolítása lesz. Göncz Árpád köztársasági elnök ezt követően bejelentette, hogy Horn Gyulát, a választá­sokon győztes MSZP elnökét javasolja a miniszterelnöki tisztség betöltésére. Arra kérte Gál Zoltánt, a parlament elnö­két, hogy a miniszterelnök megválasztásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Horn Gyula a házelnök kérésé­re válaszolva közölte: pártja és a maga nevében elfogadja a felkérést. A parlament 343 igen, 1 nem szavazat, és 4 tartózkodás mellett elfogadta a parlamenti bizottsági rendszerről, a tiszt­ségviselőkről és a bizottsági ta­gokról szóló országgyűlési ha­tározati javaslatot. Horn Gyula (MSZP) és Kuncze Gábor (SZDSZ) előterjesztésében a parlament sürgősséggel tűzte napirendjére a minisztériumok felsorolásáról és a polgármes­teri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvények módosítására vonatkozó javas­latát. Az előbbiben a nemzet­közi gazdasági kapcsolatok mi­nisztériumának megszünteté­sét, az utóbbiban a képviselői és a polgármesteri tisztség összeférhetetlenségéről szóló szabály eltörlését kezdemé­nyezték. Gál Zoltán házelnök bejelentette azt is, hogy megér­kezett az első önálló képviselői indítvány is, amelyben Torgyán József, a független kisgazda­­párt frakcióvezetője vizsgálóbi­zottság felállítását kezdemé­nyezi a parlamenti robbantással kapcsolatban. A frakciók állás­pontjának kialakítása miatt azonban csak a jövő héten sza­vazhatnak az indítvány napi­rendre tűzéséről. A házelnök azt is bejelentette, hogy a kor­mány visszavonta eddig nem tárgyalt előterjesztéseit. A ház­elnök július 4—5-ére rendkívü­li parlamenti ülést hívott össze. Az ülés berekesztését megelő­zően a jegyző bejelentette, hogy Hideg Gábor szocialista képviselő lemondott mandátu­máról, Boross Péter miniszter­­elnök pedig kezdeményezte Nahlik Gábor tévéalelnök és Csúcs László rádió- alelnök felmentését. • N. E. — Sz. P. — Sz. Sz. Alelnökök: Kóródi, Maczó, Salamon „Hol is ülök én?” FOTÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT Elnök: Gál Zoltán Gál Zoltán, a parlament újon­nan megválasztott vezető tisztség­­viselőinek sajtótájékoztatóján az Országgyűlés vezetősége és a saj­tó közti minél nyitottabb viszony fontosságát hangsúlyozta. A tör­vényhozás új elnöke örömmel üd­vözli a Parlamenti Tudósítók Füg­getlen Egyesületének megalakulá­sát, s jelezte, részt vesz az egyesü­let csütörtöki közgyűlésén. Gál Zoltán reméli, az új parlamentben több érdemi vitára lesz lehetőség, mint korábban. Az új házelnök hangsúlyozta: a parlament vezető­sége bizalmat szavaz az ország­­gyűlési hivatalnak. Mint elmond­ta, elismerik az apparátus munká­ját, ezért a hivatal változtatás nél­kül kezdheti meg a munkát. Gál Zoltán közölte: a kor­mány megalakulását követően augusztus 20-a után ül újra össze az Országgyűlés. A házelnök ki­fejezte reményét, hogy a kor­mány szeptemberben egy valódi jogalkotási programot nyújt be a törvényhozásnak. Kérdésre vála­szolva elhangzott: még augusz­tusban módosítani kívánják a házszabályt. Gál szerint nagyobb szerepet kell adni a parlamenti bizottságoknak, s erősíteni kell az ellenzék szerepét a kormány ellenőrzésekor. Azt is megtudtuk, hogy a jö­vőben valamilyen módon szank­cionálni fogják az indokolatlan hiányzásokat. Gál Zoltán bejelen­tette, csökkenteni kívánja a parla­ment reprezentációs költségeit. Kérdésre válaszolva az Ország­­gyűlés elnöke a Parlament biz­tonságának garantálását és a par­lamenti tévéközvetítések ügyének rendezését megoldandó problé­máknak nevezte. Gál Zoltán min­denesetre híve az egyenes tévé- és rádióközvetítéseknek, tehát nem kíván változtatni a jelenlegi gyakorlaton. A sajtótájékoztatón az új alel­nökök közül Kóródi Mária (SZDSZ) hangsúlyozta: az ülése­ket kellő mértéktartással és pár­tatlanul kell levezetnie a soros el­nöknek. G. Nagyné Maczó Ág­nes (FKGP) elmondta, ő négy éven keresztül bírálta a Ház veze­tését, most itt az alkalom, hogy bebizonyítsa rátermettségét. Ä kisgazda politikus szerint az alel­nöki munka alapkövetelménye a pártatlanság és a jogi szakszerű­ség. Salamon László (MDF) úgy véli, az alkotmány és a házsza­bály által biztosított keretek eleve lehetetlenné teszik, hogy valaki szélsőséges stílusban vezesse a parlamenti üléseket. •Sz.Sz. lékezett. — Az 1994-es válasz­tások eredményét el kell fogad­nunk, de legalábbis tudomásul kell vennünk — mondta. Hoz­zátette: a kormánynak viszont azt kell tudomásul vennie, hogy a hatalom a népé. Bejelentette: lemond képviselői fizetéséről, melyet a Nemzeti Színház fél­ték nem élhetnek szavazati jo­gukkal. Az Országgyűlés elfogadta az első ülésnap tárgysorozatát, majd meghallgatta az Országos Választási Bizottság elnökének beszámolóját a képviselővá­lasztásról. Utána Kónya Imre belügyminiszter az országgyű-Baja Ferenc es Gyurko Janos FOTÓ: HABIK CSABA építésére és a rászorultak meg­segítésére ajánl fel. Ezt követő­en a korelnök ismertette azon képviselők névsorát, akiknek képviselői tevékenysége az összeférhetetlenségi jogszabá­lyokba ütközik. Varga László bejelentette: az összeférhetet­lenséget 30 napon belül meg kell szüntetni, addig az érintet­lési képviselőválasztás meg­szervezésével és lebonyolításá­val kapcsolatos állami felada­tok végrehajtásáról tájékozta­tott. A két beszámolót nagy többséggel fogadta el a T. Ház. Az ezt követő szünetben az Országgyűlés korelnökéből és körjegyzőiből álló bizottság megvizsgálta a képviselők mandátumát. A vizsgálat befe­jeztével az Országgyűlés ellen­­szavazat és tartózkodás nélkül igazolta a mandátumokat. (Erre Fodor Gábor (SZDSZ) esetében nem kerülhetett sor, mert a kép­viselő nem nyújtotta még be Göncz elnök beszéde után a parlament korelnöke, Varga László (KDNP) mondta el kö­szöntőjét. A veterán keresz­ténydemokrata politikus törté­nelmi visszatekintésében egye­bek mellett a második világhá­borút követő koalíciós időszak demokratikus küzdelmeire em-Rapcsák András és Boross Péter fotó: hasik csaba A DÖNTÉS A KEZÉBEN EURÓPA A ZSEBÉBEN 3 év garanciával, kedvező lízinggel, autós csomaggal, azonnali telefonszám kiadással. Motorola Ericsson Nokia GSM 900 telefonok már + áfától. MŰSZERTECHNIKA a HIVATALOS FORGALMAZÓJA Műszertechnika Irodatechnika Kft. 1075 Bp., Király u. 1/d. Tel: 262-6666 Fax: 262-3398 Egy szocialista képviselő lemondott mandátumáról Az új parlament alakulóiilésének végén jegyzői be­jelentésből arról értesülhettünk, hogy Hideg Gábor szo­cialista képviselő levélben jelezte, lemond mandátumá­ról. Lapunk kérdésére Hideg visszalépését azzal indo­kolta, hogy előzetesen már döntött arról, hogy nem kí­ván képviselő lenni. Mint mondta, egyáltalán nem szá­mított arra, hogy az MSZP Békés megyei listájáról be­juthat a parlamentbe. (Hideg Gábor egyébként 1992- ben egyéni képviselőként időközi választáson már elin­dult Békéscsabán, ahol a szabaddemokrata Sarkadiné Lukovics Éva mögött második lett.) A lemondott kép­viselő hozzátette: a helyi MSZP-szervezet kérte arra, hogy a T. Ház megalakulása után azonnal adja vissza mandátumát, mert az így megüresedett képviselői hely­ről kötetlenül dönthetne. A szabályok szerint Hideg Gá­bor helyére a megyei listáról szabadon jelölhetnek kép­viselőt, s nem sorrendben a következő személy juthat be feltétlenül az Országgyűlésbe. • Sz. P. Wekler gondolkodik Wekler Ferenc szabadde­mokrata képviselő, a korábbi parlament önkormányzati bi­zottságának elnöke, aki jelenleg egyik bizottságban sem vállalt tisztséget, lapunk kérdésére vá­laszolva közölte: nem kérték fel még informálisan sem a belügy­miniszteri tisztségre, s nem ajánlották fel neki a belügymi­nisztérium államtitkári helyét sem. Az azonban tény, hogy az ügyvivői testület a múlt héten titkos szavazással döntött arról: a frakció részére őt ajánlja a Ház alelnöki posztjának betölté­sére. A szavazást követő máso­dik napon jelezte: ezt megtisz­teltetésnek tartja. Az ügyvivői testület ajánlásáról azonban a pártelnök nem értesítette az SZDSZ képviselőcsoportját. Wekler terveiről elmondta: egy kis idő kell még ahhoz, hogy végiggondolja, mit csinált rosszul az elmúlt négy évben, s mit fog csinálni az elkcAetke­­zendő években. Az azonban biz­tos, hogy továbbra is foglalkoz­ni szeretne az önkormányzatok­kal. • N. E. 4 MAGYAR HÍRLAP________ íöSUDBí

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék