Magyar Hírlap, 1994. július (27. évfolyam, 152-164. szám)

1994-07-02 / 153. szám

1994. július 2., szombat KRÓNIKA MAGYAR HÍRLAP19 Modem amerikai Otelló—Desdemona történet Megkezdődött a Simpson-ügy tárgyalása Los Angelesben csütörtökön kezdődött meg az előzetes vád­emelési tárgyalás O. J. Simpson ügyében, akit azzal vádolnak, hogy megölte feleségét és annak barátját. A gyanúsított, Orenthal James Simpson, sportolóként amerikai futballsztár, színészként nemzetkö­zi filmsztár és sportriporterként té­vésztár. 0. J. Simpson neve annyit jelent az amerikai futballrajongók­nak, mint Puskás Öcsié a magya­roknak. A 46 éves Simpson bűbá­jos, megnyerő, a szabvány fut­­ballsztároktól eltérően szerény, mindig mosolygó, tréfálkozó férfi­nak tűnt. Felemelkedése a nyomor­ból és a csaknem nyomorékságból igazi amerikai sikertörténet — volt. O. J. egy néger gettóban szüle­tett, angolkóros lett. Édesapja korán megszökött a családtól. Anyja őt is, testvéreit is keserves körülmények között, egyedül nevelte. Egy ilyen fiú tipikus útja a fiatalkorú bűnözés világába vezet. 0. J. is súrolta ezt a lehetőséget, de korán úgy döntött, hogy kiszakad a gettóból és a sport­nak szenteli magát. Középiskolás korára már országos hírnévre tett szert. Pár évvel később rekordokat döntött meg. Visszavonulása után várta Hollywood és a tévéállomá­sok. 0. J. mindig, mindenhol min­denkinek a kedvence volt. Senki nem hitte volna, egy szép napon összefüggésbe hozzák a nevét egy olyan kettős gyilkossággal, amely brutalitásával még a mindenhez hozzászokott rendőröket is meg­rázza. 0. J. Simpson a magánéletében még csak nem is hasonlított min­denki kedvencére. Nemrég meggyilkolt feleségét a házasság idején, de a válás után is ütötte-ver­­te. Nicole második feleség volt. Az elsőtől, egy gyönyörű fekete nőtől 0. J. elvált, amikor — az asszony szerint — úgy érezte: fiatalabbra van szüksége. A ragyogó, szőke, vidám és látványosan szép Nicole 18 éves volt, amikor 0. J. a gimná­ziumból Hollywoodba vitte. így kezdődött a modem amerikai Otel­ló—Desdemona történet. A több millió dolláros otthonból hamaro­san jönni kezdtek a rendőrségnek a telefonok: az életét féltő Nicole hí­vott segítséget, valahányszor férje kezet emelt rá. Ennek ellenére két gyerekük született. A kislány, Sydney 8 éves, a kisfiú, Justin 5. 1989-ben egy minden addiginál felkavartabb Nicole hívta éjnek ide­jén a rendőrséget. A házból kitánto­rogva és súlyosan összeverve, mell­tartóban és tréningnadrágban zuhant az érkező rendőrök karjába. Fáradtan és nyomorultan mondta nekik: „Úgy­sem csinálnak semmit a férjem ellen. Most is csak majd beszélgetnek vele és itt hagyják velem. Könyörgöm, vi­gyék el, tartóztassák le, hogy ma­gamhoz vehessem a gyerekeket.” Nicole kívánságából annyi telje­sült, hogy 0. J. Simpsonnak ezúttal bíróság elé kellett állnia. Saját be­vallása szerint nem értette, hogy miért. „Senkinek nem esett semmi bántódása” — hajtogatta és nagyon meglepődött, amikor megmutatták neki a látleleteket. Hírneve, kedvessége azonban a bírót is megenyhítette. Pszichiátriai kezelést, minimális pénzbírságot és társadalmi munkát rótt ki a sztárra. A pszichiátert 0. J. maga választ­hatta ki és telefonon beszélgethetett vele. Ma már mindenki tudja, hogy ez hiba volt. Akkoriban azonban csak Nicole-nak segített legalább annyit, hogy elválhatott. Miután azonban a válóperes bíró a gyere­kek ügyében a két szülő közös gyámságát írta elő, Nicole nem köl­tözhetett messzire. Pár kilométerre, a divatos Brentwoodban vett magá­nak és a gyerekeknek öröklakást. Nicole barátai szerint 0. J. azonban viharosan szerelmes maradt és szin­te üldözte volt feleségét. így érke­zett el a végzetes vasárnap. Sydneynek táncbemutatója volt, amelyen 0. J. és Nicole együtt jelent meg, de az előadás után Nicole és a gyerekek már a papa nélkül mentek a közeli Mezzaluna étterembe. Tá­vozáskor ott felejtettek egy szem­üveget, s ezért visszatelefonáltak. Az étterem vezetője az egyik pin­cért, Ronald Goldmant bízta meg, hogy műszak után vigye el a szem­üveget Nicole házába. Goldman este fél tízkor hazament, lezuhanyozott és 15 perccel később a szemüveggel átment Nicole-hoz. Ekkor látták utoljára élve. Goldman nemcsak pincérkedett, de fotómodell is volt. Nicole-lal egy sportklubban ismer­kedett össze; mindketten tornászni jártak oda. Egyesek szerint Goldman udvarolni kezdett Nicole-nak. Má­sok szerint csak barátok lettek. O. J. éjfél előtt 15 perccel ki­ment a repülőtérre és Chicagóba utazott, ahol egy konferenciára vár­ták. A szomszédok pedig félórával később megtalálták Nicole és Gold­man felöltözött holttestét a 700 ezer dolláros öröklakás kapujában. Mindkettőt többször és több helyen késsel megszúrták. Mindkettőnek elvágták a torkát. A szemüveg, ott feküdt Nicole mellett a földön. O. J. a chicagói szállodában kapta meg másnap reggel Nicole halálhírét. Rohanva ment vissza a repülőtérre és délben megérkezett Hollywoodba. Ott rögtön kihallgat­ták. Ez volt hétfőn, június 13-án. Kedden a lapok már azt írták, hogy O. J. Simpson a brutális kettős gyil­kosság egyetlen gyanúsítottja. Szer­dán 0. J. ügyvédje visszaadta meg­bízatását. Csütörtökön 0. J. köny­­nyekkel a szemében, gyermekei ke­zét fogva megjelent Nicole temeté­sén. Pénteken a rendőrség őrizetbe akarta venni. Új ügyvédje állapo­dott meg velük, mikor jöjjenek ki a lakásra. Miközben a rendőrök, 0. J. új ügyvédje és orvosa az emeleten be­szélgetett, a földszinten 0. J. zsebre tette revolverét és barátjával együtt kiment a hátsó ajtón. Ketten beültek 0. J. fehér Bronco dzsippjébe. A ba­rát vezetett. A házat azonban nem­csak rendőrök vették körbe, hanem riporterek is. Ok vették észre, hogy 0. J. elment. Ezután következett olyasmi, amit az amerikaiak eddig csak filmen láttak. A televízió más­fél órán át egyenes adásban közvetí­tette, amint a megtisztított ország­úton a rendőrkocsik O. J. nyomába erednek, a rendőrtisztek autótelefo­non alkudoznak a sztárral, akiről mindenki úgy hitte: öngyilkosságot akar elkövetni. Három búcsúlevelet hagyott ugyanis hátra, s mindhárom­ban ártatlannak vallotta magát, Ni­cole iránti szerelméről írt. A rendőrök végül megígértették Simpsonnal, hogy visszamegy szé­pen a házba, átadja a fegyvert és nem csinál semmi őrültséget. So­kan meg voltak győződve arról, hogy 0. J. csakúgy, mint a nemrég bemutatott nagy sikerű Szökevény (The Fugitive) című film főhőse, elmegy és megtalálja az igazi gyil­kost. Nem ez történt. 0. J.-t bevitték a börtönbe. Onnan további két nagy hí­rű ügyvédet vett fel magának. Es vál­tozatlanul azt vallja, hogy ártatlan. A sajtóban, rendőrségi források­ra hivatkozva olyan állítások jelen­tek meg, hogy a chicagói szálloda törülközőjén, illetve a fehér Bron­­cóban vért találtak, amely a DNS- teszt során azonosnak bizonyult Ni­cole vérével. • R. Zs. Magyar autótolvajok Portugáliában Lisszaboni tudósítónktól Hat hónap alatt húsz gépkocsit tulajdonított el (600000 dollár ér­tékben) két magyar állampolgár Portugáliában — a Publico című lap híradása szerint. A 28 éves Sándor (egy mű­anyag-kisiparos fia) és a 19 éves Barbara múlt év decemberében hagyták el Budapestet. Lisszabon közelében telepedtek le, ahol főleg külföldi rendszámú gépkocsikra specializálták magukat. A kocsikat egy helybeli kisiparos által gyártott magyar rendszámtáblákkal és ha­mis magyar dokumentumokkal lát­ták el, majd így árusították. Vevőik főleg Bissau-Guineából származó emigránsok voltak. A portugál rendőrség egy alka­lommal már kihallgatta Sándort, aki több gépkocsi visszajuttatásá­ban is közreműködött. Mindkettő­jüknek nyoma veszett azonban, mi­után Sándort 30 órás rendőrségi vendéglátás után kiengedték. •M. K. — AZ OPERA, A SZIMFONIKUS MUZSIKA, a dzsessz, a rock and roll, a ragtime kedvelőinek egy­aránt kellemes nyár esti szórakozást ígér a Benczúr­­kert ez évi programsorozata. A Magyar Szimfonikus Zenekar július 7-én koncertezik a Postás Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Az est dirigense: Med­­veczky Adóm, szólistái: Balatoni Éva, Daróczy Tamás, Gémes Szilvia, Káldi András és Szvétek László. A mű­sorban népszerű áriák és nyitányok hangzanak él pél­dául Rossini, Mozart, Bizet, Erkel, Verdi, Puccini ope­ráiból. Bontovics Kati és a Vukán trió, valamint a Szak­­csi Session Group szórakoztatja a közönséget július 21-én. A Cadillac együttes augusztus 4-én lesz a Benc­­zúr-kert vendége. A Budapest Ragtime Band muzsikusait augusztus I8-án hallgathatják meg az érdeklődők a Benczúr-kertben. — MOSZKVAI IDŐ SZERINT 16 óra 25 perckor a bajkonuri űrrepülőtérről felbocsátották a Szojuz TM—19-es jelzésű űrhajót, fedélzetén az orosz légie­rő két alezredesével, Jurij Malencsenkóval és Talgat Muszabajevvel. Az űrhajó két nap múlva éri el a vilá­gűrben keringő Mir-űrállomást. Malencsenko és Mu­­szabajev 130 napot tölt a Miren. Ez alatt az idő alatt tudományos programok sorozatát hajtják végre, min­denekelőtt kijavítják az űrállomás külső hőszigetelé­sén keletkezett sérülést, amelyet még a Szojuz TM— 17-es űrhajóval történt ütközés okozott. A javítási munkálatot a nyílt világűrben végzik majd el. A Mir­­űrállomáson január óta három űrhajós tartózkodik. Közülük Jurij Uszacsev és Viktor Afaneszjev július 9-én visszatér a Földre, míg Valerij Poljakov a bázi­son marad. Ismét jönnek a törökök MTI-----------------------------------­Több magyar határállomáson is csúcsforgalom lesz a hét végén, miután június 30-ától Németor­szágban négy tartományban is egy időben kezdődtek meg a szabadsá­golások. Krisán Attila ezredes, a határőrség szóvivője elmondta, hogy már péntek délelőtt Hegyes­halomnál óránként 400-500, Rajká­nál pedig 200 személygépkocsi lé­pett be török vendégmunkásokkal. Jelentősebb várakozás azonban egyik határállomáson sem alakult ki, mert 3-4 sávon is fogadják az át­utazókat, akiknek nagy többsége már előre kiváltotta tranzit vízumát. A kilépésnél azonban már péntek délelőtt egy-két órás volt a várako­zás Nagylaknál, Gyulánál és Ar­­tándnál. Arra kell számítani, hogy péntek délutánra, illetve szombatra ennél jóval hosszabb várakozási idők is kialakulhatnak. Ezért a polgári védelem és a Vö­röskereszt képviselői máris kitele­pültek, hogy megkönnyítsék a vára­kozást, a nagy hőségben gondos­kodjanak többek között ivóvízről, illetve szükség esetén orvosi ellá­tásról. A szerb határszakaszon Tompánál, Röszkénél és Herceg­­szántónál péntek délelőtt 2-3 órás várakozás volt a kilépésnél, amit viszont a szokásos „benzinturiz­mus” okozott. INFORMÁCIÓK-TANÁCSOK 24 órán át CSALADTERYEZES Dr. Czeizel Endre tanácsai Családtervezés 10 Fogamzásgátlás 11 Fogamzásgátló tabletta 12 T ermészetes fogamzásgátlás 13 Sürgősségi fogamzásgátlás 14 Családtervezési alkalmassági vizsgálat 15 Háromhónapos felkészülés a családalapításra 16 Magzatvédő vitamin 17 Korai terhesség fokozott védelme 18 Anyai életkor 19 KARRIERTANACSOk Lipcsei András Fordítsa munkanélküliségét előnyére így írjon álláspályázatot Állásvadászat telefonon A felvételire öltözés titkai Hogyan készüljön a sikeres bemutatkozó beszélgetésre Az eredményes bemutatkozó beszélgetés Hogyan tárgyaljon a bérről Interjú után 21 22 23 24 25 26 27 28 A PLASZTIKAI SEBÉSZ TANÁCSAI Mellnagyobbítás, mellpótlás 31 Mellfelvarrás, mellkisebbítés 32 Hasplasztika 33 Ránctalanítás, fül- és orrplasztika 34 Hajátültetés, hajpótlás 35 Postán kívüli megyei napilapok Hétfőtől már nem kapható sem a postahivatalokban, sem a hírlap­­árusító pavilonokban három, kül­földi többségi tulajdonú megyei napilap. A Hajdú-bihari Napló, a Kelet-Magyarország és az Eszak- Magyarország kiadója tavaly ősz­szel megszervezte saját előfizeté­ses terjesztői hálózatát, ám a napi­lapok árusítására decemberben még szerződést kötött a Magyar Posta két cégével, a Rónahír, illet­ve az Északhír Rt.-vel. E szerződé­se a naplónak most járt le, ám a másik két újság felmondta azt az árusítócégnél. Amint arról Kuthy Antal, a Ró­nahír Rt. igazgatója beszámolt: a szabolcsi Kelet-Magyarország és a Hajdú-bihari Napló árusítása évi 50 millió forintos forgalmat jelen­tett cégének. A szerződést a Napló Lapkiadó Kft. meghosszabította volna, ám abban nullaszázalékos remittendát, s igen csekély jutalé­kot kívántak feltételként szabni. A 6-8 ezer példányban árusított napló után keletkező forgalomki­esést az országos napilapok emelt példányszámban történő értékesí­tésével kívánják ellensúlyozni. Az említett megyei napilapokat egyébként július 4-étől különböző élelmiszerüzletekben, diszkontok­ban és bazárokban lehet majd megvásárolni. •S.T. A bíróság felrobbantásával fenyegetőzött MTI---------------------------------------------­A miskolci bíróság épületének felrobbantásával fenyegetőzve kí­vánta elérni egy férfi, hogy peres ügyét elnapolják. A rendőrség el­fogta az ismeretlen telefonálót. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság pénteki tájé­koztatása szerint június 14-én egy ismeretlen telefonáló azzal hívta fel a miskolci kapitányságot, hogy „a bíróságon még mindig a kommu­nista vezetők dolgoznak. A mai na­pon tűzijátékot rendezek, a bíróság repülni fog”. A bejelentés alapta­lannak bizonyult és a rendőrkapi­tányság közveszéllyel való fenye­getés vétsége miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelt el. A vizs­gálat végül június 30-án hozta meg az eredményt, sikerült megtalálni azt az 52 éves miskolci férfit, aki alaposan gyanúsítható a cselek­mény elkövetésével. A kihallgatá­sok során a gyanúsított beismerő vallomást téve elmondta, hogy a látszattal szemben tettének elköve­tésében nem politikai, hanem sze­mélyes okok motiválták. Ugyanis, aznapra volt berendelve a bíróság­ra, mivel volt élettársa pert indított ellene. Úgy gondolta, ha elnapolják az ügyet, később kell volt élettársa lakásából kiköltöznie. Kiállítás nyílt pénteken Buda István festőművész ké­peiből az 56-os villamos hűvösvölgyi végállomásánál. Felvételünk 3 kiállítás rendezésekor készült fotó pélyi nóra Digitális telefonközpont Nyíregyházán Péntek déli tizenkét órakor a régi crossbar rendszerről az új digitális rendszerre kapcsolták át a nyíregyhá­zi telefonok egy részét, s ezzel 1820 városi telefonszám változott meg. Ezt megelőzően Tölösi Péter, a Matáv Rt. műszaki főigazgatója ün­nepélyesen felavatta a kor követel­ményeinek megfelelő új, Ericson tí­pusú digitális telefonközpontot, amely tízezer helyi előfizető kiszol­gálására alkalmas. A város igényei­nek kielégítésére nyolc kihelyezett fokozatot építenek ki, s jó ütemben halad a hálózat bővítése, illetve re­konstrukciója. A tervek szerint 1995 közepére gyakorlatilag minden igényt ki lehet elégíteni, s az ország­ban elsőként kínálati piac teremtődik. Ez — hangsúlyozta a főigazgató — akár szimbólumnak is tekinthető, hi­szen egy elmaradottságáról elhíresült megyéről van szó. • Fe. A. Trabanttal, játékpisztollyal Elítélték a gánti postarablókat A Dunántúl egyik legkisebb te­lepülésén, a Vértes erdői közé bújt Gánton is volt már posta­rablás, három 19 éves oroszlányi fiatalember , jóvoltából”. Az alig több mint 200 ezer forint kész­pénzt zsákmányolt fiúkar, Ta­kács Gábort, Pora Lászlót és Fe­hér Zoltánt egyébként napok alatt elfogta,a rendőrség, és most már a büntetést is kiszabta rájuk Székesfehérváron, perük tár­gyalásán, a megyei bíróság dr. Végh László tanácsa. — Se állásom, se jövedelmem. Egyikünknek sem volt pénze, de mindegyikünknek volt valami vá­gya. Az enyém például az, hogy va­lahogyan kitartsak addig, amíg el nem visznek katonának — vála­szolta Fehér Zoltán, a rablás értelmi szerzője és fővádlottja társai nevé­ben is a bíró kérdésére, miért kö­vették el tettüket. A saját kifejezésükkel élve „kis­pályás”, ifjú rablók egyébként nem­igen húzták volna ki a zsákmányolt pénzzel a behívóparancsig. A sike­res rablás helyszínéről elmenekülve szórakozóhelyről szórakozóhelyre jártak (kettejüket így fogták el a rendőrök 24 órán belül a főváros­ban (és mire rendőrkézre kerültek, már csak 88 ezer forint maradt a rablott vagyonkából. A tárgyalóteremben elhangzot­tak fényt derítettek arra is, milyen naív, romantikus tervezgetéssel fundálták ki a kis falusi postahiva­tal készpénzkészletének „meglova­­sítását”, s hasonlóképp követték is el bűncselekményüket. Mindenekelőtt: egy elváltoztat­­lan rendszámú magánautóval haj­tották végre akciójukat. Ez a jármű eredetileg egy kölcsönkért Trabant lett volna, de később, mikor azt még útközben összetörték, Pora László kopott Ladájára fanyalod­tak. Pora ezzel várta, a falusi postá­tól félszáz méterre, magukat nap­szemüveggel „álcázó” társait. Korán reggel, közvetlenül nyitás után rontottak be a gánti postára, mikor a postáskisasszony még egyedül tartózkodott ott. Fehér egy játékpisztollyal fenyegette meg a postai dolgozót, s az a fegyvernek látszó eszköztől megrémülve, áten­gedték nekik a hivatalban található pénzt. Az ijedt hölgyet a magukkal vitt ragasztószalaggal megkötözték, de azt már nem tudták megakadályoz­ni, hogy segítségért kiáltson. így többek szeme láttára, futva tudták csak elérni a rájuk várakozó kocsit, kezükben a szatyorba gyömöszölt pénzzel. A megyei bíróság Fehér Zoltánt 5 évi, Takács Gábort 4 év 4 hónapi, Pora Lászlót pedig 3 évi börtönnel büntette. Az ítélet jogerős. •M. J. Férjhez megy-e negyedszerre is Galina? Moszkvai tudósítás A hajdan sokak által „szeretett és tisztelt Leonyid Iljics”, azaz Brezsnyev botrányokból megismert lánya, a ma 64 éves Galina a Kom­­szomolszkaja Pravda „megbízható” értesülése szerint újra férjhez akar menni. Szíve választottja egy jóval fiatalabb, 29 éves vidéki üzletem­ber. A nevét a lap nem árulta el. Nem biztos azonban, hogy a házas­ságból lehet valami, mert Galina Brezsnyeva, a gyémántok és egyéb ékszerek nagy szerelmese, apja ha­lála óta gyakorlatilag egyfolytában a központi, azaz Kreml kórház al­koholelvonó intézetének lakója, szobáját már nem is szokták más­nak odaadni. Brezsnyev unokája, Galina lá­nya, a 24 éves Viktorig fel volt há­borodva a hír hallatán, és minden erejével azon lesz, hogy a feltehe­tően érdekházasságból ne legyen semmi. A Komszomolszkaja Prav­da is arra gyanakszik, hogy a vidéki üzletember Galina háromszobás belvárosi lakását és a visszakapott értékes bútorokat és ékszereket sze­retné megszerezni. A Brezsnyev unoka ezért kerek perec megtiltotta a kórháznak, hogy anyját onnan ad­dig kiengedjék, amíg ez a házassági ügy ki nem múlik. Galina Brezsnyeva eddig há­romszor volt férjnél. Először egy cirkuszművész vette el, amikor fia­tal volt, majd jött volna Igor Kio, az illuzionista, ha ezt a házasságot az apa parancsára meg nem semmi­sítik. Végül 1971-ben ment hozzá az akkor még alacsony rangú, ám jó házassága révén belügyminisz­ter-helyettesi tisztig emelkedő Jurij Csurbanovhoz, akit Brezsnyev ha­lála után hét évvel, 1989-ben ítéltek börtönre korrupcióért. • I. G. R. Barokkfesztivál Egerben Az idén jelentősen kibővül a ha­gyományos, Fesztivál a barokk Eger­ben elnevezésű rendezvénysorozat: a július 1-jén, pénteken kezdődő prog­ram részeként most először megtart­ják az Agriart Fesztivált is. Az őszi szüreti napokkal záruló, széles kíná­lat péntektől egészen októberig ível majd — remélik a szervezők. A soro­zat összeállításánál fontos szempont volt az 1996-os expóra való fel­készülés, így ez a fesztivál akár fő­próbának is tekinthető. A város ebben az évben ötmillió forintot fordít a nyári rendezvények­re. A programok igen színesek: a ha­gyományosan a komolyzenei igénye­ket kielégítő barokkfesztivál kínálata mellett könnyű színdarabok is színe­sítik a palettát. A megnyitón katona­zenekarok adnak koncertet, a bazili­kában pedig Haydn művei csendül­nek fel. Könnyűzenei koncertekkel is várják a látogatókat. •C.R. Villamosnapok az MVM-nél Első ízben rendezték meg a vil­lamos napokat, a villamos energia­­ipari dolgozók közös ünnepét. A Magyar Villamos Művek igazgató­­sági értekezlete által áprilisban ho­zott döntés értelmében ezentúl min­den év 26. hetében sort kerítenének a rendezvényre. A villamosnapok jó alkalmat kínál arra, hogy mun­kánkra irányítsa a külső figyelmet — mondta Halzl József vezérigaz­gató —, de egyúttal arra is, hogy erősítsük belső összekötő szálain­kat. Jelöltjeink az ügetőversenyekre 1. Unaccepted (7) — Ügyfél (9) — Ursus (5) —Uruguay (8) 2. Üzér (11) — Ujjas Hanover (7) — Ulti (9) — Ünnepség (10) 3. Pribék (11) —Siller (12)— Pálca (7) — Ricsi (1) 4. Rotschild Höjgard (8) — Penészvirág (5) — Sandti (2) — Sámson (6) 5. Sportlady (9) — Mister Dream (7) — Pikoló (4) — Tőzike (3) 6. Heatverseny 7. Príma (8) — Anett June (4) — Omnia (7) — Rodneys Crown (1) 8. Heatverseny 9. Sramli (9) — Hrisov (6) — Timur Lenk (11) — Sebesei (2) 10. Heatverseny 11. Táncdal (10) — Relikvia (12) — Uni­versum (3) —Shetland (9) 12. Napospart (5) — Sprintelő (8) — Pir­kadat (9) — Olivia (2) 13. Tolvaj (7) — Tonio (11) — Nyom­dász (6) — Parádé (2) A versenyek 14 órakor kezdődnek. Jelöltjeink a galoppversenyekre 1. Minotaurus (9) — Rohonc (1) — Bo­nyodalom (2) — sugar Rose (8) 2. We Love You (9) — Menyasszony (5) — Witzing (7) — Bozzi úr (4) 3. Borszesz (10) — Meráni (6) — Vidia (4) — Csemege (1) 4. Zahmatova (2) — Marica (7) — Miss Snozzle (9) — Musical Prospect /l) 5. Tercelán (11) — Mikus (4) — Cadillac (3) — Orosháza (7) 6. Szolárisz (18) — Nawafell (19) — Wi­­dowski (22) — Overseas Transfer (15) 7. Lady Europa (10) — Darabont (1) — Tündér Rózsa (5) — Tímea (8) 8. Árkádia (7) — Nabucco King (3) — Türelmes (4) — Montenegra (5) 9. Pordenone (6) — Beat Star (1) — Ne­mere (9) — Letét (7) 10. Aleman (4) — Harmad (10) — Dö­mötör (9) — Latbally (1) 11. Tubrir (5) — Muszka (8) — Mályva illat (9) — Wood Beauty (6) A versenyek 14 órakor kezdődnek. Bűnügyek — balesetek Finn turistát támadtak meg A főváros V. kerületében szer­dán késő este a Váci utcában két férfi gázsprével szembe fújta Ny. Petri Mikael 26 éves finn turistát, majd elrabolta hátizsák­ját a benne lévő pénzzel, fény­képezőgéppel, walkmannel együtt. Az anyagi kár mintegy 120 ezer forint. / Újpesti pénztárcarablók A IV. kerületben a Deák utca és a Csokonai utca kereszteződésé­ben egy ismeretlen tettes megtá­madta és leütötte R. József 57 éves budapesti lakost, majd elra­bolta pénztárcáját. Tűz az aratáson Szentesen csütörtökön a déli órákban a kajánújfalui külterüle­ten egy erőgépből kipattanó szik­rától meggyulladt az aratás alatti 47 hektáras búzatábla. Mintegy 8 hektáron harapódzott el a tűz, amit traktorokkal gyorsan körül­szántottak, majd a nagy erőkkel kivonult tűzoltóság rövid idő alatt eloltott. Leszakította az elektromos vezetéket A rendőrség eljárást indított Á. Ferenc 31 éves földeáki lakos el­len, mert Hódmezővásárhelyen tehergépkocsijával leszakította a csaknem 6 méter magasan húzódó elektromos hálózat öt vezetékét. r----------—~:---------------------------­| 7 Önnek is leadjuk a drótot: i / vasarna*:> este 20-05"^or ! | Érdekes, lényeges, hiteles óra Baló Györggyel Magyarországról és a világról. I A tartalomból: [ A DRÓT pillanatfelvétele a választások Magyarországáról J - másodszor kicsit másképp Ne felejtse: vasárnap este 20.05-kor Mmr Hírlap TELEFONHÍRMONDÓ Hívja fel a 294-8600 telefonszámot, s a bejelentkezés után válassza ki azt a témát, amit szeretne meghallgatni!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék