Magyar Hírlap, 1995. március (28. évfolyam, 63-76. szám)

1995-03-21 / 67. szám

1995. MÁRCIUS 21., KEDD l»roin­|»tinfo Tel: 1/160-7573 NAPI ÜZLETI AJÁNLATAINK 005002. . Exkluzív irodaszer Gokfing bélyegzős tollak, tolkeruza kombinéciók (névre szóló bélyesző ereszítése 24 órán belül) Spanyol bőr íróasztali kollekciók. Olasz gyártmányú, rózsafagyökér alapa­nyagú kulcstartók (ktáv téglaautómok jelzéssel). Simitronic elektronikus dátum- és időpexitbélyegző, lapszámo­­zó és -jelölő készülék. Egyedi, olasz tervezésű emblémák készí­tése min. 1000 db-tól . 005011. Pálma szörp Pálma gyümölcsízű szörpcsalád 11-fél (kiwi, narancs, mangó, málna, citrom, papaya, kóla, szamto, ananász, sárgabarack, al­ma) ízben. Ötféle kiszerelésben: 0,5,1,1,5,2,2,3 literes 650 g, 1300 g, 1950 g, 2600 g, 3000 g tettősúllyal csomagolva, zsugor­­fóliázva értékesítendő kereskedők felé 51 megrendelés felett in­­gyenes szállítás: 051 70 Ft 1,01 120 Ft 1,51­­ 170 Ft 2,0­1 230 Ft 211 250 Ft Kavics Folyami tavics, homok kitermelése, szállítás, kirakás, értékesítés, vasúttal történő szállítmányozás, vízen történő hajókntatés, kör­nyezetre nem káros áru vízről való kirakása, deponálása, őrzése. Hajók, úszóegységek kisólyázása, javítása, felületkezelése. Föld­­munka. 005003. Hátfalemelő Hátfalemelőt keresünk Mazda kisteherautókra 005099. Csepel-Szigetcsúcs Vota­ F—10, F—12 elsotrotteres, Mercedes 1933, DAF 2800, QAf 3300 fuscétc, különböző alvázak és sérült fülkék eladása. Kamionalkatrészek és -szélvédők értékesítése. Hagyományt a­DAF-hoz szélvédő: 17 000 Ft+áfa. Kamionok javítása, értékesítése és telephelyünkön vizsgáztatás. Nemzetközi áruszállítás: 005100. Kecskeméten 100 m­-es üzlethelyiség bérleti joga, a benne mű­ködő drinkbárral együtt eladó. Íj Kecskemét belvárosi 455 m­-es söröző eladó vagy kiadó. i . A Budapesti Fesztiválzenekar zeneaka­démiai estjén ismét a romantika felé for­dult, de ezúttal nem a 19. századi zene sokszínűségének bemutatására vállalko­zott, hanem tematikus és a karaktert, hangvételt tekintve is szorosan összefüg­gő programot állított össze. A műsor kö­zéppontjában két történelmi személyi­ség, Faust és Zarathustra állt, akiknek életéhez az utókor számos legendát, misztikus-filozofikus történetet társított. Luther kortársa, Johann Sabellicus Faus­­tus alakját Goethe, Heine és Lenau mű­veiből egyaránt ismerhetjük, az ókori perzsa vallásalapító pedig Nietzsche filo­zófiájának „szócsöve” lett. A Fesztivál­­zenekar koncertjét Liszt kompozíciója, a „Két epizód Lenau Faustjából” nyitotta; szünet után Richard Strauss monumen­tális szimfonikus költeménye, az Imigyen szóla Zarathustra hangzott el, közben pedig - a hangverseny fénypontjaként - a 20. századi skandináv zene vezéregyé­nisége, Jean Sibelius borongós, ködös Hegedűversenye szólalt meg. A két Faust-epizód interpretációja ez­úttal nem volt igazán meggyőző, mert a korrekt technikai megvalósítás és a kie­gyensúlyozott, plasztikus hangzás ellené­re a kompozíció igazi mélysége, fényege-Budapesti Fesztiválzenekar Vezényel: Fischer Iván Közreműködik: Gidon Kremer (hegedű) Liszt, Sibelius és R. Strauss művei Március 17., Zeneakadémia fő, drámai tónusa nem született meg. Az első epizód (Éji menet) tavaszi szellőt szimbolizáló, könnyed hegedűdallama és madárhangot utánzó fuvolatrillái elegán­san, nagyvonalúan szólaltak meg; a sú­lyos, grandiózus liturgikus dallam (Pan­­gue lingua) viszont túlságosan egyszerű­nek, sőt helyenként kifejezetten jelen­téktelennek tűnt. Határozottabb és dina­mikusabb volt a második epizód (Tánc a falusi kocsmában), amelyben Mephisto démoni alakja hitelesen jelent meg, és az őrjöngésig fokozódó főtéma expresszivi­tása is ideálisan megvalósult. Korunk talán legjelentősebb hegedű­­művész egyénisége, Gidon Kremer egyetlen felesleges mozdulat és gesztus nélkül, hihetetlenül ökonomikusan, és mégis gazdag dinamikával, túlfűtött ér­zelmi töltéssel, szuggesztívan játszott. Megkérdőjelezhetetlen virtuozitásához, rendkívüli technikai felkészültségéhez kiegyensúlyozott, harmonikus zeneiség társult. Kremer mentalitásához érezhe­tően közel áll az „északi hang”, s ennek is köszönhető, hogy a három tételt egysé­ges, szerves felépítésű ciklussá formálta. A nyitótétel bravúros hegedűkadenciái­­hoz jól illeszkedtek a változatos zenekari közjátékok; a lassútétel érzelmes, melo­dikus anyaga ihletetten szólalt meg; a néptánckarakterű fináléban pedig a főté­ma határozott, kontúros motívumai, és a pregnáns ritmusképzetek emelkedtek ki. A Fesztiválzenekar elismerésre méltó magabiztossággal, koncentráltan, meg­bízhatóan kísért. A versenyműhöz hasonlóan koherens és töretlen ívű volt az Also sprach Zarat­hustra felépítése is. A nyolc formarész egyetlen hatalmas fokozássá sűrűsödött, s a mű drámai ereje is maradéktalanul ér­vényesült. Különösen megragadó volt az orgona-pedálszólam, a fagottok és nagy­bőgők telt, kiegyenlített basszushangja, valamint a zenekar legfiatalabb tagja, Kuklis Gergely briliáns hegedűszólója. A Fesztiválzenekar koncertje összes­ségében emlékezetes élményt nyújtott; Faust, Kremer és Zarathustra elbűvölte a Zeneakadémia közönségét. • Retkes Attila Faust, Kremer és Zarathustra Cirkusz Családi idill, elefántokkal A pénztárban az igazgató úr­­ Richter József­­ mamája ül. Láttam őt még lovak hátán akrobatikázni a férjével együtt, akit szintén Richter Józsefnek hívtak, és akit egy amerikai turnén ért a halál. A megboldogult artista lánya, Richter Er­zsébet is lovakon parádézott. A mostani produkció díszleteit, jelmezeit tervezte, és díszesen felöltözve fogadja a publiku­mot a bejáratnál. De vannak itt még a Richter famíliából - amelyet 1821 óta je­gyeznek a cirkusz világában - szép szám­mal. Richter Mihály, a direktor unoka­­testvére kutyákat vezet elő, és porond­mesteri teendőket is ellát, fia pedig az igazgató úr fiával egyetemben lovakon brillírozik. Magyar Nemzeti Cirkusz Felvonulási tér Rendező: Heitz György igazgató: Richter József Az artisták ápolják a családi hagyo­mányokat, tovább élnek a dinasztiák. Olyannyira, hogy a Richter család most cirkuszt alapított. Mutatós, hatalmas, 1500 férőhelyes sátrat csináltattak Olasz­országban, és Magyar Nemzeti Cirkusz névvel - amely erősen vitatható titulus - megkezdték működésüket a felvonulási téren, így az Eötvös család „sátorbontá­sa” után már két, a Fővárosi Nagycirkusz befogadóképességét megközelítő cirkusz járja az országot. Ezúttal az élő zenekart sem spórolták el, ami igen fontos, hiszen a számok ritmusa valamennyire mindig eltérő, a magnószalag pedig nem tud al­kalmazkodni az aznapi produkció lendü­letéhez. A svájci illetőségű Jessica - aki nálunk tanul az artistaképzőben - mégis inkább „konzerv” zenét használ. Nem csak ez a számának a hibája. Trapézon forog, tor­názik a kupolában, de a produkciónak nincs igazi koreográfiája. „Maszatosan” elnyújtotta, pipiskedően bájolgóvá válik. Pattogós viszont a Florian’s csoport lo­vasszáma, amelynek keretében Richter Sebastián és Richter Flórián vágta közben még az egyik lóról a másikra is átszaltózik, nem is beszélve a különböző irányokba „megcsavart” piruettszaltókról. Az első rész vitathatatlanul legjobb száma a Já­­szai-díjas, Oscar-díjas Losonczy György által vezetett Kisfaludy Csoport produkci­ója. A neves artista a napokban a cirkusz művészeinek díját, a Hortobágyi Károly­­díjat is átvehette. Érdekesség, hogy a ki­tüntetést Losonczy úr egykori mesteréről nevezték el, aki maga is ugródeszkaszám­mal lett híres. A Kisfaludy Csoport tagjai káprázatos iramban röpülnek a levegő­ben, különböző kunsztok kíséretében ug­rálnak egymás vállára. Fő attrakciójuk a dupla szaltó öt ember magasságban. Donnert Károly­­ szintén messzi múlt­ba visszavezethető artista dinasztia tagja - tizenegy tigrist bűvöl, és - lovak sza­­badidomítása mellett - bemutatja világ­híres számát, a lovagló tigrist. Christian - a bohóc - artistaként nem tud szinte sem­mit, de vannak színészi képességei, ked­ves, bár túl hosszú jeleneteket eszel ki a nézők mulattatására. Szükség lenne azonban egy valódi bohócra, aki például a vadállatok ketrecének lebontásakor ki­töltené az időt. A program zárószáma a Jászai Mari-díjas és a monte-carlói feszti­válon fődíjat szerzett Richter Csoport mutatványa. A cirkuszigazgató Richter József az egyik elefánt fején áll, a felesé­ge pedig egy ugródeszkán. A másik ele­fánt mázsás tappancsaival rálép a desz­kára és szaltó kíséretében fölröpíti a fele­séget férje ura vállára. Hatásos családi idill, elefántokkal. És hatásos - minden hibája ellenére - a Heitz Györgytől meg­szokott, magas színvonalon rendezett műsor is. • Bóta Gábor Richterék cirkuszának egyik fő erőssége a lovas attrakció fotó: szigetvary zsolt PARTY SERVICE (1073 Budapest, Kertész utca 23.) Koktélpartik, állófogadások, gardenpartik, I sajtófogadások megszervezése és lebonyolítása I teljes szervizzel I Telefon/fax: 269-6665 H 1 Telefon: V 267-8987­ KOLIBRI KULTÚRA és a Magyar Hírlap közös játéka­­ XIX/6. A Mindent vagy semmit! előző adásának kérdése olvasóinkhoz: A Neptunusz bolygó felfedezője? A ma esti adásban újabb kérdés hangzik el. Ha velünk kíván játszani, ennek a válasznak a kezdőbetűjét is húzza ki az alábbiak közül: Megfejtés: ................................................................................................. Csak az adásokból derül ki, hogy hány fordulós lesz a játék, ahogy az is, hogy mit kell a megmaradó betűkből összeállítani. Ez az utoljára kihúzandó betűre vonatkozó meghatározással együtt hangzik el a műsorban. Az ezt követő napon kell a betűhálót (a kihúzott betűkkel és a megfejtéssel együtt) egy levelezőlapra felragasztani és beküldeni szerkesztőségünk címére: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. A helyes megfejtést beküldők közül 15-en a Magyar Hírlap nyereménycsomagját nyerik. Figyeljék tehát a Mindent vagy semmit! ma esti, a Tv2-n 21.25-kor kezdődő adását! 034244 . Muzsikusnak nevelték, Ojsztrahnak köszönheti a művészetét Gidon Kremer Budapesten • Önnek már az édesapja és a nagyapja is hegedűs volt. Későbbi pályája szempontjából a családi tradíció, vagy mestere, David Ojsztrah hatása volt igazán meg­határozó ? A két dolog számomra elválaszthatatlan. A családi történetek szerint nagyapám már hónapokkal a születésem előtt elha­tározta, hogy én is folytatni fogom a tra­díciót, és muzsikus leszek. Ennek megfe­lelően már négyéves koromban tanítani kezdett. Később Rigában zeneiskolába jártam, majd 18 évesen kerültem a Moszkvai Zeneakadémián David Ojszt­rah osztályába, és úgy érzem, hogy tudá­somat, sikereimet elsősorban Ojsztrah­nak köszönhetem. • Ön Lettországban született, és 33 éves koráig, 1980-ig a volt Szovjetunióban élt, majd viharos körülmények között Nyugatra tá­vozott, s ennek következtében kö­zel egy évtizeden át nem is léphe­tett fel otthon. Milyen most a kap­csolata szülőhazájával, Lettor­szággal? A hét végén Budapesten koncertezett a világszerte elismert lett származású hegedűművész, Gidon Kremer, aki a Budapesti Fesztiválzenekar két hangversenyén Sibelius Hegedűversenyét játszotta. A második koncert után kérdeztük családi indíttatásáról, Magyarországgal való kapcsolatáról és terveiről. Nagy öröm számomra, hogy Lettország immár szabad állam, amelyet hazámnak nevezhetek, annak ellenére, hogy nem vagyok lett, hiszen anyám német, apám zsidó, nagyapám pedig svéd volt. Évente több alkalommal koncertezem Rigában, legutóbb éppen két hete jártam otthon, és régi iskolámban egy ünnepségen lép­tem fel. Rendszeresen visszajárok Moszkvába is, mert sok barátom él ott. Szomorúan látom a kaotikus oroszorszá­gi állapotokat, a szinte elviselhetetlen gazdasági nehézségeket, de mégis örü­lök, hogy a diktatúra falai leomlottak. • Előadó-művészi pályája mellett ön egy nagyszabású zenei fesztivál, az ausztriai Lockenhausban évről évre megrendezésre kerülő, és az ön nevét viselő Kremerata Musica alapítójaként is ismert. Miért fon­tos önnek ez a rendezvény? A lockenhausi fesztivál számomra a tole­rancia, a másság tiszteletben tartásának jelképe. Lockenhausban eltérő nemzeti és kulturális örökséget képviselő muzsi­kusok találkoznak, és magától értetődő­en, mindenfajta nehézség nélkül együtt muzsikálnak, kommunikálnak. Ez a fesz­tivál azért is fontos nekem, mert minden évben újszerű és izgalmas programot ta­lálhatok ki: 1993-ban például a romanti­kus Schumann és a kortárs Schnittke, ta­valy pedig Schönberg és az új bécsi isko­la állt a repertoár középpontjában. Az idei évben elképzeléseim szerint az ugyancsak kortárs Sofia Gubaidulina művészete játssza a főszerepet. • A kortárs zene jelentősége az ön előadói pályáján is meghatározó... Minden koncertemen hagyomány és újí­tás, a tradicionális repertoár és a kortárs zene ötvözésére törekszem. Nem vetem el a barokk, a klasszika és a romantika értékeit, de nagyon fontosnak tartom a zeneszerző és az előadóművész folyama­tos, kreatív együttműködését is. Boldog vagyok, hogy a kortárs zeneszerzés több kimagasló egyéniségével - így Leonard Bernsteinnel, Luigi Nonóval, Philip Glass-szal - dolgozhattam együtt. • Ön 25 évvel ezelőtt járt először Budapesten, s azóta rendszeresen visszatér, sőt a Hungarotonnál Bartók hegedű-zongora szonátái­ból lemezfelvételt is készített. Mi vonzza ennyire Magyarországhoz? Az első pillanattól kezdve jól érzem ma­gam Magyarországon, és nemcsak Buda­pesten, hanem Debrecenben, Pécsett, Nyíregyházán és Miskolcon is, ahol az el­múlt 25 év során szintén koncerteztem. Remélem, nem tűnik közhelynek: a ma­gyar közönség lelkesedése, rokonszenve mindig inspirál. Az is nagyon fontos, hogy pályám kezdetén, az 1970-es moszkvai Csajkovszkij-verseny megnyerése után el­ső külföldi utam Magyarországra vezetett: a Zeneakadémia nagytermében azt a Si­­belius-hegedűversenyt játszottam, ame­­lyet most a Fesztiválzenekarral is előadd­tam. A Zeneakadémiához ezért különös­­en kedves emlékek fűznek. • Milyen tervek foglalkoztatják a következő hónapokban? Idei hangversenyeimen a kortárs zene der­minál, a Kremerata Musica mellett kiemel­­kedik londoni koncertsorozatom - amely­­nek keretében egy Schnittke-kompozíció ősbemutatójára készülök -, valamint a má­jusi japán turné. A Deutsche Grammo­phon és a Teldec felkérésre folyamatosan készítem lemezfelvételeimet is. " Retkes Attila Gidon Kremer: a magyar közönség lelkesedése inspirál fotó: mti-bruzak noémi Szőke a mackókhoz is hű MH-információ___________ Szőke Andrást filmrendező­ként és színészként már megis­merhettük, tavaly az Egyetemi Színpadon festményeiből nyitt kiállítás, Mackók és aktok cím­mel. A múlt hónapban pedig az Egyetemi Színpad Mackófesz­tiváljának háromnapos vidám rendezvényét irányította mint főmackó. Ezúttal a Törökugra­tó utcai Rét galériában Aktok és mások című fotókiállítását tekinthetik meg az érdeklődők március 30-áig. A mackókhoz most sem lett hűtlen, hiszen fotóin szép női testek és plüssállatok látható­ak. Mint elmondta, a fényké­pezés mindig is nagyon érde­kelte, már majdnem húsz éve gyűjti a régi fotográfiákat. Nemrég sikerült hozzájutnia egy egyszerű Pentax géphez, két objektívvel, és azóta készí­tette el ennek a kiállításnak az anyagát is. Olyan barátait fény­képezte le, akik a napi munka után hajlandók voltak levet­kőzni, és modellt ülni a képei­hez. Szőke András nagyon há­lás nekik a türelmükért, azért, hogy ingyen dolgoztak, hogy hajlandók voltak vele együtt játszani, és nem akadtak fenn azon, hogy néha plüssállatokat kellett az ölükbe venniük. Szőke a két tucatnyi fekete­fehér fotón az intimitást, a sze­mélyességet kívánta hangsú­lyozni. Belső térben egy-egy lámpával, esetleg gyertyával vi­lágította meg a motívumait. Ezek a fényképek, persze, előtanulmányok is egy leendő filmhez. A film összetett műfaj, és - sajnos, vagy sem - nagyon szoros kapcsolatban van a pénzzel. A pénz ereje pedig, Szőke szerint, gyengíti a szelle­mi koncentráltságot. Az embernek vannak törté­netei - mondja-, és ebben a ke­vés időben, ami az életében rendelkezésére áll, meg kell ra­gadnia mindenféle, akár a leg­egyszerűbb eszközt is arra, hogy közölje a mondandóját. Ehhez jó a festék és az ecset, a fényképezőgép, de akár egy marék gyurma is. A fotó na­gyon izgalmas dolog, azt hinné az ember, hogy fényképezés közben az objektív valóságot rögzíti, de nem azt teszi. Sze­retném végigtanulni, végigél­vezni ezt az eszközt. Már vet­tem is egy-két laborfelszere­lést, hogy itthon, magam tud­jam elkészíteni a képeket. • Szarka Klára Gratulálunk a Magyar Hírlap Szívkvíz telefonos játéka nyerteseinek! A City Trade & Travel Utazási Iroda 20 000 forintos utazási utalványát nyerte: Nagy Éva, Székesfehérvár A Tutto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5000 forintos vásárlási utalványát nyerte: Szakály Gyula, Szombathely Szabó Károlyné, Budapest Kalóczkay István, Budapest Pető Bence, Budapest 10 000 forintos Ajka Kristály vásárlási utalványt nyert: Kapitány Andrásné, Szombathely Pap Józsefné, Tápiószecső Tasnádi Péter, Pécs Vince Károlyné, Budapest Garas Dezsőné, Puszta­vám 3532 MH Magyar Hírlap 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék