Magyar Hírlap, 2000. június (33. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

2000. JÚNIUS 1. CSÜTÖRTÖK A Whiskys ellen vallottak a tanúk A kirabolt bankok alkalma­zottainak meghallgatásával folytatódott Ambrus Attila pere a Fővárosi Bíróságon. A Pilisvörösvár és Vidéke Ta­karékszövetkezet budapesti fiókját 1993. augusztus 3-án támadta meg a Whiskys társá­val, a máig szökésben lévő Veres Lászlóval. A tegnapi tárgyaláson az egyik női alkal­mazott, akinek az volt az első napja a III. kerületi fiókban, sírva emlékezett vissza a rab­lás körülményeire. Mint mondta: a földön fekve látta, hogy Ambrus Attila megra­gadja egyik kolléganője haját, és székestől a földre rántja. A fiók pénztárosa úgy em­lékezett, hogy Ambrus Attila a fejéhez tartotta a pisztolyt, és azzal fenyegetőzött, ha nem adják át a páncélszek­rény kulcsát, valakit „kinyír” az alkalmazottak közül. A kis pénzintézetben azonban nem volt páncélszekrény, a pénzt a kasszákban tárolták. A Whiskys nem tagadta, hogy fegyverét 30-40 centimé­teres távolságból a pénztáros­nő nyaka felé tartotta. A vád­irat szerint a Whiskys és társa ennél a rablásnál 398 ezer fo­rintot zsákmányolt. A tárgya­lás ma további tanúk meghall­gatásával folytatódik. • Joób Sándor Eltűnt kisfiút keresnek MTI________________ Egy tizenegy esztendős bajai kisfiú felkutatásához kérik a lakosság segítségét - közölte az MTI-vel szerdán Hortobá­gyi István őrnagy, a Bács- Kiskun megyei Rendőr-főka­pitányság szóvivője. A kere­sett gyermek, Tyll Tamás, vé­kony testalkatú, 45-46 kilo­gramm súlyú, 145-150 centi­méter magas. Haja rövid, barna, balról jobbra válasz­tott. Szeme barna, bőre fe­hér, arca ovális. Különös is­mertető­jele: lábán egy te­nyér nagyságú ekcémás folt van, melyet gyakran vakar­­gat. Eltűnésekor sötét színű melegítőalsót, piros színű, nyakán gombolható pólót, fehér tornacipőt viselt. Tyll Tamás vasárnap reggel fél tíz tájban, világos kék színű kempingkerékpárral, szülei tudtával indult el hazulról (Baja, Szőnyi u. 6.), azzal, hogy lovagolni megy a bajai vadasparkba. Miután a meg­beszélt időben, ebédre nem ért haza, a szülei keresésére indultak, s megtudták, hogy a gyerek nem érkezett meg a lovardához. Hortobágyi István el­mondta, hogy a szülők beje­lentése után nagy erőkkel kezdődött meg a kisfiú felku­tatása. Nyomkövető kutyák­kal rendőrök, katonák, tűzol­tók és határőrök keresik je­lenleg is a kisfiút, mindeddig eredménytelenül. A szóvivő közölte azt is: a szülőknek és a rendőrségnek sincs tudo­mása olyan körülményről, ami arra utalhatna, hogy a gyermek valami ok miatt megszökött volna hazulról. Mammut-per: esélyük sem volt a szerelőknek Két orvosszakértő meghall­gatásával folytatódott az a per, amely a Mammut üzlet­ház építésénél 1998. február 21-én történt daruomlás ügyében indult a Fővárosi Bíróságon. A Mammut-perben ha­lált okozó, foglalkozás köré­ben elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolnak három munkást, akik a daru bontását végez­ték. A baleset következté­ben elhunyt két személynek nem volt esélye a túlélésre - állapította meg az egyik szakértő. A toronydaru összeroska­­dásakor az egyik munkás 40 méter magasságból zuhant le, egy másikra pedig, aki a Lövőház utcában tartózko­dott, ráomlott a daru gém­szerkezete. A szakértő szerint a vé­dőruha és a sisak használata néhány sérüléstől megóvta volna a szerencsétlenül járt munkásokat, de az életü­ket nem lehetett volna meg­menteni. A másik orvosszakértő a tárgyalóteremben vizsgálta meg a három vádlottat és egy negyedik munkást, akik a katasztrófa során súlyos sérüléseket szenvedtek. Az orvosszakértő szerint az egyik vádlott és a baleset sértettjeként szereplő sze­mély maradandó testi káro­sodást szenvedett a baleset­ben. A per a jövő héten mű­szaki és munkavédelmi szakértők meghallgatásával folytatódik. • Jó. .. Mindenütt szidják, de mindenütt nézik Húszéves a CNN hírtelevízió Ma ünnepli 20. születésnapját a Cable News Network, amelyet a világ inkább kezdőbetűi­ről ismer CNN. A mára megkerülhetetlenné vált, atlantai központú hírtelevízió annak kö­szönheti tekintélyét, hogy folyamatosan ad, helyszíni közvetítéseket sugároz a világ leg­különbözőbb pontjairól, és képes gyorsan, hatalmas eszközöket mozgósítani. MH-összeállítás Arthur C. Clarke, a Srí Lankán élő hírneves brit tudósnak és sci-fi-írónak a látomása volt, hogy egy szép napon valóságos műhold-rend­szer veszi körül a Földet, s általuk a kommu­nikáció globális - s talán ennél is fontosabb - „azonnali” lesz. A hetvenes évek magyar külügyminiszté­riumában előkerültek olyan, a „szocialista or­szágokkal egyeztetett” tervek, amelyek sze­rint a tervezett műholdas adások beavatkoz­nak az egyes országok belügyeibe, megsértik a légteret, a frekvenciatörvényeket, és renge­teg sok más dolgot. A félelem hatalmas volt, hiszen a Szabad Európa Rádió adásainak zavarásához képest akkoriban igencsak komoly műszaki feladat­nak tűnt a műholdas adások vételének korlá­tozása. Az információ szabad áramlásának helsinki eszménye szép volt ugyan - de a Szovjetunió vezette tábor arra készülődött, hogy nemzetközi szerződéssel korlátozza azt, amit korlátozni nem lehet. A Cable News Network volt az első, ame­lyik egyesítette a távolbalátás és a telefon élményét. A műholdas korszakban akár a Szahara közepén is elég volt három ember - meg vala­milyen energiaforrás - ahhoz, hogy élő köz­vetítés szülessen a sivatag homokjáról: kellett egy riporter mikrofonnal, egy kéz, amely a kamerát tartja, és egy mérnök, aki a „lavórt”, az antennát, a műholdra vezeti. De kellett még valami, ha ezt a műsort sok ezer ember televíziójának a képernyőjére akarták vinni: a kulcsszó a „kábel” volt, a há­lózat, ami a képet elvitte minden televízióba. Ted Turner és csapata a Georgia állambeli Atlantában kiépítette a főhadiszállást, és elindult a világ legnagyobb globális televíziós vállalkozása. A vietnami háború már televíziós műfaj is volt - de a Sivatagi Vihar, az öbölháború volt az első, amelyet élőben láthattak a világ szál­lodáiban, otthonaiban bárhol - ha volt hoz­zá „kábel”. Ma mindenütt szidják, mégis mindenütt nézik. Szidják mert „amerikai mentalitást” tükröz - ha nem teszik, átkapcsolnak a BBC Worldre, a Skyra, az Euronewsra, a TV5-re, német adókra. De ha bárki fontos híreket akar első kézből megtudni, akkor „óra nulla perckor” a nap bármelyik szakaszában meg­tudhatja, hogy mi mozgatja a világot. Húsz év alatt televíziós személyiségek mondják el „neked” a híreket a Fehér Ház elől, Boszniá­ból vagy az indonéziai őserdőből. Rovatait szakemberek is nézik - legyen szó társa­dalomról, üzletről, diplomáciáról vagy Larry King pikáns riportalanyairól. Az utazó, elfog­lalt és érdeklődő embernek a szállodai szobá­jában mindig, mindenütt, mindenkor a CNN- ből ömlöttek a hírek a televízióban. A sors iróniája, hogy ha ma az ember gyor­san akar „képet kapni” a CNN híreiről, akkor inkább leveszi azokat az CNN internetes hon­lapjáról. Aki azonban húsz, vagy akár csak tíz éve ki- vagy lemaradt a CNN élő és azonnali köz­vetítéseinek élményéről, az már soha nem fogja érezni az igazi kommunikációs áttörés diadalának ízét. KRÓNIKA Kihívás napja tizedszer Magyarországon 348 telepü­lés, vett részt tegnap a kihí­vás napi országos rendez­vénysorozaton. Itthon a vi­lágméretű eseményre immár tizedik alkalommal várták a mozgás kedvelőit. A kihívás napjának ötlete Kanadából származik, ahol 1982-ben két város határo­zott úgy, hogy egynapos ver­seny alapján döntik el, mely település a legsportosabb, ezért május utolsó szerdáján éjféltől este kilencig számol­ták, hányan végeznek legalább negyed órán ke­resztül aktív testmozgást. A világon gyorsan terjedő esemény hazánkban tíz éve toborozza a sportolás híveit, ez idő alatt 1367 magyar falu és város vett részt az egész­séges életmódot hirdető megmozdulásokon. Tavaly országszerte 21 óra alatt tizenötmillió test­mozgást regisztráltak. A ver­senyszellem megőrzése ér­dekében minden évben a lé­­lekszámhoz viszonyítva több kategóriában hirdetnek ki győztes települést, a küzde­lem tisztaságát pedig a hely­színeken ügyelő sok ezer szervező biztosítja. A legki­tartóbbak ez évben akár több százezer forintos díjjal és 15 tonna csokoládéval enyhíthették fáradalmaikat. Idén öt település a nemzet­közi szereplést is vállalta, ugyanis szlovák partnerek­kel nyílt lehetőségük a kihí­vás napi megmérettetésre. A központi rendezvény teg­nap a Népstadion szobor­kertjében zajlott, ahol a ha­gyományos sporteszközök teljes tárházával várták a vállalkozó szellemű embere­ket, ám máshol sem feled­keztek meg a játék színesíté­séről. Káván az éj leple alatt boszorkányt üldöztek, Kislő­­dön kötelet húztak, Faddon 74 éves nagymama mutatta meg unokájának, hogyan kell tizenöt percen keresztül felfújható várban ugrálni. Az esős idő ellenére kedd délig több mint kétmillió sportolást könyvelhettek el szervezők. • Sz. G. Extrém sportbemutató az Olimpiai Csarnokban FOTÓ: SZIGETVÁRY ZSOLT Helikopterrel a Föld körül MTI_____________ Újabb rekordok megdöntésé­re indult két vállalkozó kedvű brit amatőr pilóta - egy nagy­mama és egy veterán mű­repülő helikopterrel, illetve szuperkönnyű repülőgéppel akarja megkerülni a Földet. Jennifer Murray és Colin Bodill szerda délután szálltak fel a London közeli Brook­­lands repülőteréről, és Fran­ciaország felé véve az irányt nekivágtak útjuk első szaka­szának. Az 59 éves Murray asszony az első nő akar lenni, aki helikopterrel körberepüli a Földet. Colin Bodill száz ló­erős szuperkönnyű kisrepülő­­gépével már számos távolsági világcsúcsot megdöntött, de a Földet ilyen könnyű „zsebre­pülőgéppel” még előtte senki nem kerülte meg. Murray asszony és Bodill úr 33 orszá­got érintő légi kalandjuk során jótékonysági célra gyűjtenek adományokat. Lebukott a szíriai drogdíler Őrizetbe vettek egy szíriai állampolgárságú 30 éves fiatalembert a BRFK kábítószer-ellenes alosztályának és az ORFK illetékes osztályának munkatársai szerdán hajnalban Leányfalun - közölte Samu Attila, a BRFK sajtóosz­tályának vezetője. Elmondása szerint a menekültstátusban lévő férfi elfogásakor lakásán egyebek között 30 gramm heroint és körülbelül négy kilogramm marihuánát találtak, összesen nyolcmillió forint értékben. Ezenkívül lefoglal­tak 389 hamisnak látszó ezerforintos bankjegyet is fotó mu­­mihadák zoltán Roma művészeti gála a Tháliában Ösztöndíjas roma fiatalok mű­vészeti gálaestjére lesz - im­már tizenkettedszer - holnap este a Thália Színházban. Az estet a Romano Kher­­­a Fő­városi Önkormányzat Cigány Szociális és Művelődési Mód­szertani Központja szervezi. Ösztöndíjas roma fiatalok tizenkettedik művészeti gála­műsorát tartják holnap este a Thália Színházban. A prog­ram szervezője a Fővárosi Ön­­kormányzat Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ - a Romano Kher. Az 1987-ben alakult szervezet, egyebek mellett, a Budapes­ten közép- és felsőfokú intéz­ményekben tanuló, és leg­alább a közepes szintet elérő cigány fiatalokat támogatja ösztöndíjjal. Az este hétkor kezdődő gálaesten a táncot, zenét, színészmesterséget ta­nuló roma tehetségek mutat­koznak be. A színház előcsar­nokában a Képzőművészeti Főiskolás Balogh Tibor grafi­kus és Lakatos Éva porcelán­­festő munkáiból láthatnak majd kiállítást. Az est máso­dik felében olyan művészek is fellépnek, akik valamikor szintén a Romano Kher ösz­töndíjasai voltak: Kolompár Gitti és Nyári Oszkár színmű­vészek, mindketten a Kapos­vári Csiky Gergely Színház társulatának tagjai. „Sokan válhatnak világhírű művé­szekké, és akár a cigány nép kultúráját bemutató történe­lem és tankönyvek szereplői­vé. A felnőtt társadalomnak éreznie kell, hogy a fiatalok ambíciójának kibontakozását támogatni és értékelni felelős­ség” - mondta el Zsigó Jenő, a Romano Kher igazgatója a mai beharangozó sajtótájé­koztatón. • S. Kállai Szilvia/RSK Sztereóban az Omega Tv Mától változatlanul az UHF 26-os csatornán, de új helyről, az Antenna Hungária Rt. Szé­­chenyi-hegyi adójából, a leg­modernebb digitális (Nicam) sztereóhanggal történik az Omega Tv regionális adásá­nak sugárzása - a nem orszá­gos hálózatú televíziók közül elsőként, így vélhetően na­gyobb lesz a nézőszám, hiszen az emberek nagy többsége a Széchenyi-hegyi adó felé állít­ja földi antennáját, így június 1-jétől már nem szükséges kü­lön antennát használni az Omega Tv napi 24 órás adásá­nak vételére - tudatta lapunk­kal Őri András, az Antenna szóvivője. •F.K. Konyhában rendelt a magyar fogorvos MTI________________ Bajba jutott egy felső-ausztriai ember, mert beengedett a konyhájába egy magyar fogor­vost. Az esetről részletesen az osztrák igazságügyi adatbank­ban lehet tájékozódni. Történt pedig, hogy a felső-ausztriai kisváros egyik lakója, aki az árkülönbség miatt nyilván ma­ga is Magyarországon kezel­tette fogait, a konyháját min­den második héten egyszer egy magyar fogász rendelke­zésére bocsátotta. A magyar orvos megtekintette az előszo­bában sorban álló páciensek fogait, megmondta, hogy ez Magyarországon enn­yibe kerül nála. A konyha tulajdo­nosa pénzt ugyan állítása sze­rint nem kapott az orvostól, de vélhetően mostanra már töké­letes a fogsora. A helybéli fo­gászok viszont a konyhai ran­devúk következtében sok szu­vas fog kezeléséről lemarad­tak, és perben követelték a konyhai akció betiltását. Négy év után sikerrel jártak. A leg­felső bíróság hosszú, de prece­dens értékű indoklása: „Aki beenged a konyhájába egy fogorvost, aki Ausztriában nem praktizálhat, utóbb nem hivatkozhat arra, hogy sajnos nem, hogy a fogorvos törvénysértő módon áll a konyhában.” Magyar Hírlap 15 VÍRMADÁR K­i I­0 1 a Túszszedés egy óvodában (MTI) Nyolc gyereket szabadon engedett az a szellemileg sé­rült fegyveres férfi, aki összesen húsz gyereket és két nevelőt ejtett túszul szerda délután a Luxemburg keleti részén fekvő Wasserbilligben, egy óvodában. A nyolc gyerek elengedését a rendőrség szóvivője jelentette be. Azt nem közölték, mi indí­totta a túszejtőt erre a lépésre. Folytak már tárgyalások, de a férfival nehéz felvenni a kapcsolatot - közölte a szóvivő. Mint mondta, a német határ közelében lévő óvodába egy olyan, 45 év körüli férfi hatolt be, aki már ismert volt idegi problémái­ról. A férfi telefonon kapcsolatba lépett a rendőrökkel, de ed­dig nem terjesztett elő világos követeléseket. Azt kérte, hogy jöjjön a helyszínre pszichiátere, akin keresztül tartja majd a kapcsolatot a rendőrökkel. Az épületet a rendfenntartó erők továbbra is körülzárva tartják. Tízezer karton illegális cigaretta (MTI) Tízezer karton cigaretta került elő egy Görögországból Hollandiába tartó, az okmányok szerint cérnát szállító kamion­ból a gyulai határállomáson, a csempészügy kivizsgálása még fo­lyik - tájékoztatta az MTI-t szerdán délután Bunyevácz Miloje alezredes, a vám- és pénzügyőrség dél-alföldi parancsnokságá­nak szóvivője. Szerdán dél tájban jelentkezett belépésre Romá­niából a gyulai vámhivatalnál a görög felségjelű, kartonokban cérnát szállító nehézteherkocsi, amelyben az előzetes vámvizs­gálat a szállítmányban elrejtve találta meg a tízezer karton csempészáru füstölnivalót. Végleges adatok még nincsenek, a kamion alapos vizsgálata délután kezdődött meg - közölte az MTI-vel a vámügyi illetékes. Embercsempész osztrák őrizetben (MTI) Az ausztriai Schäffern közelében őrizetbe vettek szer­dán egy magyar és egy román állampolgárt, mert a stájerországi csendőrség gyanúja szerint illegális bevándorlókat csempésztek át Magyarországról osztrák területre. Az osztrák csendőrök az A2-es déli autópálya egyik parkolójában fedezték fel az 53 ille­­­gális bevándorlót. Ponyvával lefedett teherautó platóján, össze­zsúfolódva találták a különféle nemzetiségű határsértőket. A vezetőfülkében ülő két férfi - egy magyar és egy román ál­lampolgár - embercsempészés gyanújával rendőri őrizetbe ke­rült. A hatóság feltételezi, hogy a gyanúsítottak Rábafüzes-Rá­­bakeresztúr térségében, a zöld határon juttatták át „szállítmá­nyukat” Ausztriába. Százéves köszöntése Nyíregyházán (MTI) Századik születésnapját ünnepelte szerdán Nyíregyhá­zán, a Sóstógyógyfürdői Szivárvány Idősek Otthonában Pilinsz­­ki Andrásné Győri Mária - közölte Kissné Szabó Zsuzsanna, az intézmény igazgatója. Az otthon vezetői és lakói mellett Giba Tamás, a nyírségi nagyváros alpolgármestere köszöntötte az ünnepeltet. Kártyamásolást gyanítanak (MH) Három francia újságíró feljelentést tett hazájában, mi­vel állításuk szerint májusi budapesti látogatásuk alkalmával lemásolták bankkártyájukat, és azzal később jelentős össze­get emeltek le számlájukról külföldön - értesült lapunk Samu Attilától, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. Az Interpol átiratot juttatott el a magyar hatósághoz, melynek nyomán a BRFK feljelentéskiegészítést fog elrendelni: egyál­talán megvalósulhatott-e a bűncselekmény. Samu lapunknak kifejtette: az átirat és a megkárosított francia állampolgárok elmondása szerint Budapesten, egy francia étteremben „húz­ták le” a bankkártyát, miközben azzal fizettek. Azt azonban nem lehet tudni, hogy a kártyamásolás tényét minek alapján állítják a valószínűleg a francia miniszterelnök, Lionel Jospin kíséretében hazánkban járt újságírók. Bőrön át mérik a vércukorszintet (MTI) Egy órára emlékeztető, diszkrét kis szerkezet segítségé­vel a cukorbetegek hamarosan naponta többször is ellenőrizhe­tik vércukorszintjüket anélkül, hogy mindig meg kellene szúr­niuk az ujjuk hegyét. Az órához hasonlóan a csuklón hordandó, GlucoWatch névre keresztelt szerkezetet a kaliforniai Cygnus nevű cég fejlesztette ki, és május elején az amerikai egészség­­ügyi hatóság (FDA) már elvégezte az első forgalmazás előtti ki­próbálásokat. A társaság reményei szerint az új termék az év vé­géig piacra kerülhet, amint megkapja az amerikai egészségügyi hatóságoktól a végleges engedélyt a forgalomba hozatalhoz - ír­ta a New Scientist című brit tudományos folyóirat. Besenyő, az új orosz géppisztoly (MTI) A Milliyet című török napilap jelentés szerint a törö­kök iránti kereskedelempolitikai gesztusból egy régi török törzsről nevezték el azt a nemrégiben kifejlesztett új orosz géppisztolyt, amelyet a világ egyik legjobb automata fegyvere­ként reklámoznak. A Pecsenyeg, vagyis Besenyő nevű fegy­vert még a világhírű Kalasnyikovnál is megbízhatóbbnak tart­ják. A hasonló automata fegyverekhez képest kétszeres a tűz­­ereje, élettartama 25 ezer lövésig terjed. Cenk Baslamis tudó­sító nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a történelem színpadáról már eltűnt török nyelvű besenyőkről neveznek el Moszkvában fegyvert. Leírja, hogy a besenyők, akik a VII. és IX. század között az Ural és a Volga vidékén éltek, a XI. szá­zadban többször betörtek a Balkánra, és Bizáncot is erősen fe­nyegették. A törzs a XII. évszázad küszöbén beolvadt a ma­gyarságba és más népekbe. . A Skandináv lottó nyerőszámai (MTI) A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a Skandi­náv lottó nyerőszámai a következők: első sorsolás: 7,10,11, 21,25,28,34, második sorsolás: 1,3,12,26,27,34,35. Folytatódnak az egri kilakoltatások Csaknem kétszáz család kép­telen Egerben lakhatási költ­ségeit folyamatosan fizetni, az önkormányzat kinnlévősége így eléri a 150 millió forintot. A notórius „nem fizetők” a jövőben is kiköltöztetésre szá­míthatnak. Az egri polgármesteri hiva­tal közüzemi és lakbérhátra­lékkal kapcsolatos kimutatá­sai szerint több, mint harminc család „produkált” az elmúlt évek leforgása alatt félmillió forintnál is magasabb tarto­zást. Az átlagosan 100-150 ezer forintos adóssággal tarto­zók fizetési felszólítást kaptak, míg 25-30 család esetében már jogerőre is emelkedtek a ki­­költöztetésről szóló bírósági határozatok - ők számíthat­nak a közeljövőben a kénysze­rű kilakoltatásokra. Legutóbb egyébként január végén köl­töztetett ki az egri polgármes­teri hivatal három csalá­dot szükséglakásokba, miután fizetési kötelezettségeiknek nem tudtak eleget tenni. A he­vesi megyeszékhely önkor­mányzata Eger északi részén felújított egy épületet. Az in­gatlanban gyakorlatilag kom­fort nélküli lakások találha­tók, határozott ideig itt kap­nak menedéket az adósok. A kilakoltatott családok bérlakását a tervek szerint licit útján értékesíti az egri önkor­mányzat, amely tavaly egy munkacsoportot hozott lét­re az illetékes hatóságokkal együtt a probléma megoldásá­ra. Sürgősséggel adósságkeze­lő programot indított a rászo­rulók támogatására. A mun­kaügyi központ segítségét is kérték az adósságot felhalmo­zó állástalanok számára, ám jelek szerint a kilakoltatások nem kerülhetők el. • Sz. Cs.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék