Magyar Hírlap, 2005. október (38. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-03 / 231. szám

16 kultúra Reigl Judit kiállítása a Műcsarnokban Reigl Judit magyar származású festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás holnap a Műcsarnok­ban. Ez a Franciaországban élő alkotó első önálló tárlata Buda­pesten. A november 13-ig meg­tekinthető kiállításon az alkotó negyvenöt műve látható. A képek a párizsi Pompidou Központ­ból, a Galerie de France-ból, a Soissons-i LArsenalból, a Musée de Soissons-ból és francia magán­­gyűjteményekből érkeztek. (mh) Tízéves a Parnasszus folyóirat Tizedik születésnapját ünnepli ma este hat órától a Parnasszus költészeti folyóirat a Stefánia Palota Ováltermében (Bp. XIV., Stefánia u. 34.). A rendezvényen a folyóirat estjein már megszo­kott színészek, többek közt Galkó Balázs, Jordán Tamás, Lázár Ba­lázs, Papp János, Ráckevei Anna, Pindroch Csaba olvas fel. A zenei kíséretet Bornai Tibor, Huzella Péter, a Kaláka együttes, Pege Aladár, Oláh Kálmán, Márta Ist­ván, Péter János biztosítja. Fellép továbbá a Magyar Mozdulatmű­vészeti Társulat és a Még­­ Moz­dulatszínház. (mh) Könyvaukció leütési rekordokkal A Krisztina antikvárium által a Magyar Rádió Márványtermé­ben tegnap délelőtt rendezett könyvárverésén 443 tételt vittek kalapács alá. Victor Vasarely Vega csillagképek című mappája elérte a félmillió forintos leütési árat. Megközelítette a százezer forin­tos határt a Rippl-Rónai József emlékezései című kötet, amelyet a művész tíz cinkográfiája illuszt­rál. Weöres Sándortól publikálat­lan versekre, valamint egy igazi ritkaságra, Pázmány Péter Iste­ni igazságra vezérlő kalauz című művének 1613-as első kiadására is lehetett licitálni. (mti) EGY MONDATBAN A Bartók Vonósnégyes ad kon­certet Petrovics Emil 75. szüle­tésnapja tiszteletére ma este hat órakor a Bartók Emlékházban (Bp. II., Csalán u. 29.). (mh) A Carl Palmer Band lép fel ma es­te nyolc órától az A38 állóhajón, a koncerten az Emerson, Lake& Palmer kompozíciói csendülnek fel. (mh) Federico García Lorcára emléke­zik ma este hét órától a Kortárs Flamenco Táncszínház a Merlin Nemzetközi Színházban (Bp. V., Gerlóczy u. 4.). (mh) HÍREK MAGYAR HÍRLAP , 2005. OKTÓBER 3., HÉTFŐ rovatvezető: Retkes Attila, e-mail: retkes.attila@magyarhirlap.hu Ismét meghiúsult a házfoglalás Vastaps közepette hagyták el a Centrum Csoport aktivistái teg­nap este a Kazinczy utca 41. szám alatt álló ingatlant, miután meg­egyeztek a rendőrökkel: a ház el­hagyása fejében a kerület leül tár­gyalni a csoport képviselőivel. Ez immár a Centrum negyedik látvá­nyos házfoglaló akciója volt. A rendőrség akadályozta meg teg­nap délután az Úttörő Áruházból elzavart házfoglalók újabb akcióját. Az aktivisták szombaton költöztek be a VII. kerületi Kazinczy utca 41. évek óta üresen álló épületébe, hogy ott egy önkéntes alapon működte­tett alternatív kulturális központot hozzanak létre, amelyben kiállítá­sokat, koncerteket, filmvetítéseket szerveztek volna. Víz, villany volt, így csak takarítaniuk kellett az ak­tivistáknak. A „hivatalos” megnyitót tegnap este öt órára tervezték, ek­korra hívták az épület elé a médiát is. Addig az épületbe még az isme­rősök is csak hosszú szervezés után juthattak be, a fiatalok ugyanis a fel­tűnést kerülendő kívülről lakatolták le az ajtót. Ki tudott még róla? Négy óra körül azonban - mindenki legnagyobb döbbenetére - három ci­vil ruhás, megtermett férfi kopogta­tott a vasajtón. Később csatlakoztak hozzájuk egyenruhás rendőrök is. Még a „vészkijáratnál” is polgárőrök vigyáztak. Az éppen takarító, főző és anarchista plakátokat ragaszt­­gató fiatalok ekkor úgy állapodtak meg, hogy mindenki teszi tovább a dolgát, és megpróbálják öt óráig kihúzni, hogy akkor a médianyilvá­nosság és a szimpatizánsok támo­gatásával ülhessenek tárgyalóasz­talhoz az önkormányzattal. „Meg akarunk állapodni a kerülettel, hogy az épületet, amelyhez három éve hozzá sem nyúltak, felújíthassuk és használhassuk” - mondta ekkor az egyik szervező lapunk helyszínen lévő tudósítójának. Az a gyanús, ami nem gyanús Az aktivisták szerint egyébként el­ső pillanattól kezdve gyanús volt, hogy a hatóság „valahonnan tud a foglalásról”. Mint lapunknak név nélkül többen is elmondták, múlt vasárnapra tervezték a beköltözést, az akkor üresen álló kapura feltett lakatot azonban órákon belül lecse­rélte valaki, sőt ugyanazon a napon spalettákat igazgató munkásokba botlottak az ellenőrző körúton cir­káló aktivisták. A fiatalok úgy vélik: furcsa, hogy egy évek óta érintetlen házon éppen akkor igazgatták a rot­hadó alkatrészeket. A történetek mesélését fémfű­rész zaja szakította félbe, a járőrök ugyanis megpróbálták levágni a la­katot. Ekkor ijedtek meg először az aktivisták, és azonnal megpróbálták felvenni a kapcsolatot jó néhány ke­rületi önkormányzati képviselővel, valamint Hunvald György polgár­­mesterrel. Erővágó, pont és életveszély Mindez épp az utolsó pillanat­ban sikerült, amikor egy hatalmas szerszámostáskával felszerelt kis­teherautó fékezett a ház előtt, és a kiszálló sofőr elővett egy méteres erővágót. Futótűzként terjedt a hír: Hont András fideszes képviselő leál­lította a rendőröket, és hajlandó be­jönni a foglalt házba és tárgyalni. A fiatalok beleegyeztek ebbe, így been­gedték a politikust, akit egy rendőr­nő kísért. Ekkorra megérkeztek a sebtében értesített újságírók is. A jogi helyzetet gyorsan tisztáz­ták: az aktivisták önkormányzati területen tartózkodnak engedély nélkül. Ebben mindenki egyetértett, arról azonban vita indult, hogy élet­­veszélyes-e az épület. A fiatalok sze­rint nem, mert ennek nincs írásos nyoma, a rendőrség szerint azonban igen, Hornnak pedig - vallotta be - fogalma sem volt róla. A fiatalokat tegező, többüket név szerint ismerő politikus ekkor azzal állt elő, hogy két lehetőségük van a házfoglalók­nak: előállítják őket a rendőrök, vagy önként elvonulnak. Ez utóbbi esetben azonban - ígérte a politikus - a házfoglalók elképzeléseit előter­jeszti az önkormányzati képviselő­­testületnek, és ő „a fiatalok mellett szavaz majd”. A képviselő megígérte, hogy Demeter Tamás közművelődé­si alpolgármester is tárgyalóasztal­hoz ül majd a fiatalokkal. A kompromisszumok percei Tíz percet kaptak a házfoglalók, hogy döntsenek. Többen úgy érez­ték, épp a mozgalom lényegét ta­gadják meg, ha önként elvonulnak, mások úgy érveltek, ha rendőrök viszik el őket, esélyük sincs, hogy a kerület szóba álljon velük. Heves vita után végül úgy döntöttek, „tak­tikai kompromisszumot” kötnek: elvonulnak, hogy „ne találhasson a kerület kifogást, miért ne álljanak szóba velük”. Mint mondták, ez az egyetlen esélyük, hogy hosszú távon üzemeltethessenek egy foglaltházat. „Jóval többet értünk el most, mint az Úttörő Áruháznál, egyre közelebb kerülünk a megoldáshoz” - hangoz­tatták, majd megállapodtak, hogy a többségi döntést nem erőltetik sen­kire, így akik maradnának, azokat szimbolikus gesztusként a társaik cipelik majd el. A csoport együtt, a ház előtt ösz­­szegyűlt, és mintegy hetven-nyolc­­van szimpatizáns vastapsa köze­pette hagyta el a házat, miután a rendőrök mindenkinek felírták az adatait. Néhány perc múlva meg­érkezett a rendőri erősítés is, hogy átkutassák a házat. ROVÓ ATTILA Az aktivisták „az okosabb enged" elve mentén elhagyták a házat, a rendőrök pedig felírták mindenkinek az adatait fotó: soós milán A házfoglalás elmélete A Centrum Csoport 2003-ban ala­kult a Gerilla Propaganda Non-stop Workshop kapcsán, amely a Dinamó Galériát ideiglenesen foglalt ház­zá alakította át. A centrumosokon belül több munkacsoport látja el a feladatokat. A szociológusokból és építészekből verbuválódott házisme­reti részleg az üres házakat kutatja és méri fel. Az üres ház ugyanis csak akkor felel meg az elfoglalhatóság kritériumainak, ha nagy és belvá­rosi, azaz jól megközelíthető, régóta üresen áll, hangszigetelt, vagy a hang terjedése könnyen szabályozható, van ablaka, és fűthető. Az sem árt, ha kevésbé forgalmas helyen terül el és van hátsó kijárat, mert a rendőrség elől néha bizony iszkolni kell. Létezik munkacsoport, amely kifejezetten zárnyitásra szakosodott, és amelyik az infrastruktúrát hivatott kiépíteni, de megtalálható a média- és a célokat ismertető portfóliórészleg is. SB

Next